Høyeste smittetall noensinne, rapporterer Nrk.

Nye rekorder: 1156 smittede siste døgn, 491 i Oslo, er overskriften hos Aftenposten.

Her har smitten eksplodert, skriver VG.

Raymond Johansen og Bent Høie sier det samme: «Nå er smittetallene høyere enn noen gang, nå er det alvor.»

Det ser dystert ut for smitten i Norge. I hvert fall om vi skal tro overskriftene.

La oss se på tallene

Men har egentlig smitten økt, eller virker det bare sånn fordi vi rapporterer absolutte tall?

Les også: Nei, det går ikke til korona-helvete nå

De absolutte tallene er nemlig ikke særlig interessante når smittetall og antall tester korrelerer positivt. Og det har de gjort til nå.

- Hæ? sier du, for det har du ikke fått med deg.

Du har blitt så opphengt i de høye tallene at du ikke har sett på den prosentvise andelen, og det har kanskje ikke Raymond gjort heller.

- Jo, sier jeg, de korrelerer positivt! Bare sjekk FHI sine nettsider, eller kommunetallene.

Tallene taler!

Og de forteller at for hver gang vi har økt testkapasiteten, så øker antall positive prøvesvar nærmest tilsvarende.

Derfor blir det misvisende å rapportere de absolutte tallene alene.

Det får det til å høres ut som vi har mye mer smitte i Norge nå enn før. Det får det til å høres ut som at en nærmest ikke kan sette foten utenfor døra uten å få litt korona på den.

Og folk blir selvfølgelig livredde.

- Men det er jo mer smitte, sier du. - Han på jobben har korona, og naboen, og i barnehagen til ene datteren min er det en.

- Nettopp! svarer jeg. - Det føles som om det er mer smitte når det er flere med smitte som blir oppdaget.

For å gjøre det helt tydelig:

La oss si at vi forrige uke testet 1000 personer, og at av disse fikk 100 positive prøvesvar. Da ville vi hatt en positiv testratio på ti, altså ti prosent av dem som ble testet for korona ville fått et positivt resultat.

Om vi så uka etterpå, testet 10.000, og fikk 1000 positive prøvesvar. Da ville den prosentvise andelen med korona fortsatt vært på ti, og altså hadde vi ikke kunnet snakke om en reell smitteøkning i samfunnet.

Sånn er det i Oslo, og i landet for øvrig.

Men la meg vise til Oslo, som jo er belemret med de strengeste tiltakene. I Oslo har den prosentvise andelen med smitte vært ganske lik siden før jul. Den prosentvise andel smittete har ligget på rundt 3,5 siden uke 49.

La meg gå tilbake til eksempelet mitt over. Hadde man, ved å teste 10.000, isteden fått 3000 positive prøvesvar, ville den prosentvise andelen med korona ha vært 30.

Da kunne man snakket om en reell smitteøkning!

Det kan vi ikke i Oslo. Her er den prosentvise andelen omtrent uendret. Det har den vært siden før jul. Det betyr at vi i grunnen ikke har økt smitte.

Noe rett er det

Det som skjer er isteden at vi tester flere, og oppdager flere asymptomatiske, og lite symptomatiske tilfeller.

Tilfeller vi ikke hadde oppdaget uten testing, fordi de som testes ikke er særlig syke. De har ikke sykdomsfølelse, og ville ikke ha testet seg ved litt snue, ved litt diare, litt hodepine, litt tapt luktesans, om de ikke nå ble oppfordret til det.

Likevel, noe har de rett i. Avisene og politikerne.

Tallene forteller at en noe høyere andel av dem som blir syke havner på sykehus, enn før vi hadde virusmutasjonen her.

Men så lenge positivtestratio er den samme som med mildere tiltak, taler mye for at disse ville blitt alvorlig syke - uansett tiltak eller ikke.

Les mer fra Norsk debatt her

At noen som får sykdommen også vil få et alvorlig forløp vil skje så lenge sykdommen eksisterer. Det er selvsagt noe en helst vil unngå for alle sykdommer, og det gjøres ved å finne riktige medisiner. Der er vi langt på vei.

Vi står mye sterkere i dag hva gjelder behandlingen av korona enn i fjor, og det er godt nytt.

Jeg nevner også, for ordens skyld, at ifølge FHI sine egne tall, er også de absolutte tallene for antall innlagte med korona til intensivbehandling langt lavere enn i mars i fjor.

Alt dette er godt nytt.

Bare nevner det.