Siden det ble klart forrige mandag, da forslag til revidert statsbudsjett ble lagt frem, at Støre-regjerningen ikke vil reversere Solberg-regjeringens forslag om å kutte fribeløpet på 0,4 G som uføre har lov til å ha i inntekt før uføretrygden kuttes i, og erstatte dette med avkorting i uføretrygden på halv kompensasjonsgrad av inntekter opptil 1,2 G (127.679 kroner).

For de som ikke er inne i dette, er det til å bli susete mellom ørene av.

Den enkelte uføres kompensasjonsgrad er et tall som er individuelt beregnet av NAV på bakgrunn av lønn man hadde før man ble syk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette tallet tilsier hvor stor prosentandel av inntekt fra deltidsarbeid og/eller annet man måtte ha i tillegg til delvis eller hel uføretrygd som utbetalingen fra NAV skal avkortes med.

Altså hvor mange øre per tjente krone som skal trekkes fra det man mottar fra NAV.

Med det nye forslaget vil de aller fleste tape på å tjene noe.

Det har vært skrevet at de som er 100 prosent uføre må ha en bi-inntekt på rundt 80.000 kroner for å ikke tape på dette kontra dagens regler. De færreste som er 100 prosent uføre kan drømme om å greie komme opp i slike summer.

Folk som evner å bidra en liten stund iblant på gode dager som støttekontakt eller eksamensvakt, eller som har anledning til å leie ut rom i boligen sin nå og da, melder nå i hopetall på sosiale medier at de bare må slutte, da det ikke lenger vil lønne seg.

At denne regelendringen skal fungere som et «insentiv for uføre til å jobbe mer» tror jeg dermed ikke det blir så stor suksess av.

Selv tilhører jeg gruppen med gradert uføretrygd som står i deltidsjobb. Det betyr at jeg selv er ansvarlig for å skaffe deler av totalinntekten min selv - og den er jeg helt avhengig av.

Les også: Thomas (21) tjener 12 kroner timen. Nå får han lønnskutt av regjeringen: – Dette er dypt urettferdig

Men fra nyttår av vil NAV trekke folk som tjener under 1,2 G på sitt deltidsarbeid 30-40 prosent av arbeidsinntekten (avhengig av individuell kompensasjonsgrad).

Selv vil jeg tape flere titall tusen i året på disse nye reglene.

Hvilke andre arbeidstakere blir behandlet sånn?

Folk som er syke kan ikke bare «skjerpe seg og jobbe mer» slik regjeringene Solberg og Støre later til å anta. Forstår de ikke at dette er snakk om SYKE mennesker?

Som pines av smerter og andre plager og symptomer hver bidige dag av sine liv? Tror de legene som har utredet dem helsemessig ikke kan det de driver med?

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg mener det bør sees nærmere på dette her, slik at folk som er totalt avhengig av inntekt fra sitt deltidsarbeid ikke taper så mye som det her legges opp til.

Egentlig fortjener ingen av oss som har hatt maks uflaks her i livet og havnet nederst ved bordet å bli sparket noe ytterligere av dem som sitter øverst. Mange av oss er ikke så langt unna fattigdomsgrensen som det er.

Jeg er redd dette vil kunne drive mennesker i fortvilte livssituasjoner til å ikke orke holde ut livet som syk lenger ...

Les flere artikler om regjeringens kuttforslag for uføre: