I Nettavisen 24. januar går Høyre nok en gang til angrep på Senterpartiet og regjeringen sitt målrettede arbeid for å bygge hele Norge.

Høyres evige ønske om sentralisering gjenspeiles nok en gang i deres alternative statsbudsjett. Høyre kutter i bygdevekstavtaler, kutter i bredbåndsutbygging og går imot gratis ferjer til øyer uten veiforbindelse til fastlandet.

Heldigvis er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer. Vi ønsker ikke sentralisering og større forskjeller, men tvert imot et Norge med små forskjeller og der hele landet bygges.

Nærhet er bra for tjenester og beredskap

Denne gangen er det Høyres Mahmoud Farahmand som nedsnakker at regjeringen lytter til folkeflertallet i blant annet Akershus, Buskerud, Finnmark, Telemark, Troms, Vestfold og Østfold.

Dette er saken: Regjeringen skyver kostnadene foran seg

Høyre forsøker å gjøre et stort poeng ut av at det kommer en kostnad ved opprettingen av disse fylkene. Da Høyre derimot overkjørte folk og slo sammen fylkene med tvang, hadde de null interesse for de økte kostnadene som kom som følge av sentraliseringsreformen.

Det er litt av et Høyreparadoks: Når man overkjører folk og slår sammen med tvang, bryr man seg ikke om kostnader. Men når man derimot lytter til folk og følger folkeviljen, er derimot kostnadene et problem.

Offentlig sektor este ut under Høyre

Farahmand tillater seg å skryte uhemmet av Høyres økonomiske styring. Det er litt av et forvrengt bilde som tegnes.

Under Høyre var enorme kostnadsoverskridelser uten påfølgende nedskaleringer dessverre normalen. Derfor iverksatte Senterpartiet og dagens regjering gjennom vårt første reviderte nasjonalbudsjett en gjennomgang av byggeprosjekter i statlig sivil sektor.

Les også: Kjære Ap og Høyre, kan dere ikke bare innrømme at dere tok feil?

Dagens regjering fører en stram økonomisk politikk for å bremse den enorme prisveksten som har rammet store deler av verden det siste året. Et av de nødvendige grepene vi har gjort er å nedskalere store statlige byggeprosjekter.

Dette har vi fulgt opp med nedskalerende grep blant annet i regjeringskvartalet. Her kutter vi byggingen av to blokker. En innsparing på fire-fem milliarder kroner. En av bakgrunnene for at vi kunne gjøre denne nedskaleringen er at vi legger til grunn at det ikke skal bli en økning i tallet ansatte i regjeringskontorene. Høyre la til grunn en økning på 600 tilsatte.

Oljepengebruken er strammet inn

Farahmand har rett i at Høyre styrte innenfor handlingsregelen. Det store faktum han imidlertid utelater er at handlingsregelen er relativ til oljefondet. Med den enorme veksten oljefondet har hatt har man kunnet øke pengebruken stort selv innenfor handlingsregelen. Nettopp dette gjorde Høyre.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Mer interessant er det å se på oljepengebruken sammenlignet med trend-BNP for fastlandsøkonomien vår. Den Høyre-styrte regjeringen mer enn doblet oljepengebruken sammenlignet med trend-BNP. Her var koronapandemien en forsterkende årsak, men økningen var på hele 2,5 prosentpoeng selv før pandemien.

Foreløpige tall viser at dagens regjering har redusert oljepengebruken som andel av trend-BNP med 1,7 prosentpoeng.

Høyre har en dårlig sak når de skal snakke om økonomisk nøkternhet. Regjeringas politikk for å hindre økning i offentlig byråkrati, gjennomgang av statlige byggeprosjekter og nedskjæring i konsulentbruk gir innsparinger.

Derfor har vi rom for å satse på hele Norge. Langt fra så mye som vi ønsker, men langt mer enn Høyre.