(Trønderdebatt): EMBETSPERSONEN: Ja, finansminister, da var vi ferdige med dagens saksliste.

VEDUM: Puh, endelig. Det tar på dette her. Ikke bare må jeg forsvare politikken offentlig, jeg må jo lage den også!

(Med karakteristisk stemme) MUHUHUHEHEHEHE

EMBETSPERSONEN (ser lettere brydd ned i bordet): Hm, ja, hehe. Nå gjenstår bare disse sakene vi ble enige med SV om …

VEDUM (avbryter): Ja nei det kan vente, vi har det ikke travelt ennå, de er opptatt med ledervalg og slikt, og den der monster-oljeutlysningspakka fra Aasland i olje og energi holder dem nok opptatt i hvert fall fram til påske!

(Med karakteristisk stemme) MUHUHUHUHUEHEHEHEHE

EMBETSPERSONEN: Hm, ja, hehe.

VEDUM lener seg tilbake, strekker armene i været og ser ut til å gjøre seg klar til å heve møtet. EMBETSPERSONEN kommer på noe, og griper ned i veska si etter en bunke papirer.

EMBETSPERSONEN: Altså, det var en ting til, finansminister, som jeg kom på …

VEDUM: Hm?

EMBETSPERSONEN: Jo, altså, det er jo et visst press på økonomien nå om dagen. Jeg trenger ikke fortelle deg hva prisveksten innebærer for forventningene før vårens lønnsoppgjør.

VEDUM: Ja er du gæren.

VEDUM ser seg om, som om han skal si noe veldig hemmelig. Han lener seg over bordet, mot EMBETSPERSONEN.

VEDUM (hvisker): Det er nesten så selv jeg blir fristet til en tur over svenskegrensa når jeg ser hvordan prisene i butikken blir i februar!

En skikkelse iler inn på kontoret. Det er STATSSEKRETÆR VANGEN som strener mot Vedums skrivebord.

STATSSEKRETÆR VANGEN: Det der må du aldri si offentlig Trygve! Husk da Lars Peder ble fersket i Gäddede …

VEDUM: Nei da nei da Lars, så klart ikke! Men nå var det ikke all verden Lars Peder fikk med seg fra Gränsbua da …

STATSSEKRETÆR VANGEN (avbryter): … ifølge en kvinne var handlevogna full. Du får ikke engang tenke tanken, Trygve! Kan du se for deg hva Sandra kan stelle i stand både i nord og i dine hjemtrakter hvis …

VEDUM (abryter): Ja da ja da.

VEDUM snur seg mot EMBETSPERSONEN, mens han peker på STATSSEKRETÆR VANGEN.

VEDUM: Du er aldri trygg for kommunikasjonsrådgivere, hm?

(Med karakteristisk stemme) MUHUHUHUHUEHEHEHEHE

EMBETSPERSONEN: Hm, ja, hehe.

STATSSEKRETÆR VANGEN: Nå er jeg altså statssekretær, ikke kommunikasjonsrådgiver, og jeg kom faktisk ikke inn for å …

VEDUM (avbryter): MUHUHUHUHUEHEHEHEHE

EMBETSPERSONEN: Men nå som dere begge er her. Som dere vet har vi varslet til Statsministerens kontor at vi er klare for å oppnevne et utvalg som skal se hva denne prisveksten får å si for …

VEDUM (avbryter mens han fortsatt ler): … grensehandelen?

EMBETSPERSONEN: … for lønnsdannelsen her i landet. Det er jo et press på økonomien vi ikke har sett siden, ja, på flere tiår, i de store byene er det knapt arbeidssøkere å oppdrive, men jeg trenger vel ikke fortelle dere hva et lønnsoppgjør ute av kontroll nå vil innebære for økonomien.

STATSSEKRETÆR VANGEN trekker fram en stol og slår seg ned på hjørnet av det store skrivebordet. Han tar fram en almanakk og begynner å bla i den.

VEDUM (slår seg i panna): Det stemmer det! Var det nå til statsråd allerede på fredag?

STATSSEKRETÆR VANGEN (ser opp fra almanakken): Fredag ja! Nå på fredag. Tiden flyr når man har det gøy, jeg har ikke rukket å …

VEDUM (avbryter): … snakk for deg selv, Lars! Nei, dette var jo ikke greit. Vi har verken rukket å forankre dette med lokalorganisasjonene eller høre rundt. Men partene i arbeidslivet har vel noen gode navn?

EMBETSPERSONEN: Selvsagt. Siden jeg vet det er mye å holde styr på for tiden, tok jeg meg den frihet å konsultere med et bredt utvalg av organisasjonene, og de har alle spilt inn helt utmerkede navn.

VEDUM: Men så bra da!

EMBETSPERSONEN legger fram papirene hen holdt klare, og skyver de over bordet så VEDUM kan lese.

EMBETSPERSONEN: Siden tiden er knapp, har jeg også tillatt meg å supplere listen med noen øvrige navn fra akademia og finanssektoren, slik at vi får en bred og helhetlig makroøkonomisk analyse med tilhørende gode råd for hvordan det gode og ansvarlige samarbeidet mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstaker kan blomstre i møte med nye utfordringer. Ettervirkninger av koronapandemien, Russlands krig mot Ukraina og geopolitiske spenninger vil få betydning for norsk økonomi og for lønnsdannelsen fremover. Over tid vil også den fremtidige utviklingen i investeringer og produksjon i petroleumsvirksomheten og klimarelaterte endringer kreve betydelige omstillinger i …

Mens EMBETSPERSONEN snakker og snakker, kaster VEDUM et blikk på papirene, men han ser distrahert ut. Han tenker på noe. Han veksler et blikk med STATSSEKRETÆR VANGEN, og snur seg tilbake til EMBETSPERSONEN.

EMBETSPERSONEN: … frontfagsmodellen innebærer jo som dere vet at konkurranseutsatte næringer forhandler lønn først, og gir en norm for lønnsoppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet. Det partssammensatte utvalget som nå nedsettes, har som utgangspunkt at …

VEDUM (avbryter): Men, hvor er de fra?

EMBETSPERSONEN (henter seg inn mens hen ser forvirret ut): Hva mener de?

VEDUM: Ja, hvor er de fra?

STILLHET i lokalet.

STATSSEKRETÆR VANGEN: … ja, hvor er de fra?

EMBETSPERSONEN: Jo altså, de er fra Norge! Noen av Norges ledende …

VEDUM (avbryter): … ja, men hvor i Norge?

EMBETSPERSONEN ser forbauset ut.

EMBETSPERSONEN (blar i papirene):Altså, noen av dem har utdanning fra Universitat Pompeu Fabra, andre fra London School of Economics, vi har …

VEDUM (avbryter): Nei! Nei. Hvor er de fra?

EMBETSPERSONEN nøler en stund. Trekker pusten for å si noe, men stopper. Trekker pusten igjen.

EMBETSPERSONEN: … mener du som i … hvor de bor?

VEDUM og STATSSEKRETÆR VANGEN (i kor): Ja!

EMBETSPERSONEN tar papirene til seg igjen. Blar litt i dem, mens hen mumler noe for seg selv.

EMBETSPERSONEN: Vel, la oss nå se … bare gi meg et par sekunder, jeg er sikker på at jeg har det her … vent … jo! Her! Vi kan jo ta lista fra toppen …

VEDUM og STATSSEKRETÆR VANGEN utveksler blikk.

EMBETSPERSONEN: Utvalgslederen er fra …

EMBETSPERSONEN blar i et ark.

EMBETSPERSONEN: … fra Bærum.

STILLHET i lokalet.

EMBETSPERSONEN: Så har vi de øvrige utvalgsmedlemmene, og de er fra … la oss nå se … Oslo, Nesodden, Bærum, Lillestrøm, Oslo, Oslo …

VEDUM er stiv i blikket, og blek i ansiktet. STATSSEKRETÆR VANGEN begynner å frenetisk taste på mobiltelefonen.

VEDUM: … er det bare medlemmer fra Oslo og Bærum i utvalget?

EMBETSPERSONEN: Nei, nei! Bevares! Jeg sa jo det, vi har også Nesodden her … og se her! Neste på lista er fra Nittedal! Det må vel sies å «ta hele landet i bruk», hm, ja?

EMBETSPERSONEN ser tilfreds ut over eget vidd. VEDUM blir blekere. STATSSEKRETÆR VANGEN taster videre.

STATSSEKRETÆR VANGEN: Nittedal er tre kvarters kjøring fra Finansdepartementet.

VEDUM (vifter med hånden til EMBETSPERSONEN): Fortsett på lista.

EMBETSPERSONEN: Ja, så har vi: Bærum, Nesodden, Oslo, Nes, Bærum, Oslo, Bærum …

VEDUM: Ola og trønderne kommer til å henge meg ut på hesjestaur.

EMBETSPERSONEN: Nei da! Nei da! Siste på lista bor i Trondheim!

STATSSEKRETÆR VANGEN begynner å taste frenetisk på telefonen igjen.

VEDUM: Men, dette går jo ikke. Har vi tid til å endre dette? Det må da finnes noen som kan mene noe vettugt om lønnsdannelsen fra, tja, vestlandet? Tromsø? Nordmøre …?

EMBETSPERSONEN ser brydd rundt seg.

EMBETSPERSONEN: Finansminister, med all respekt. Dette er et regjeringsnedsatt utvalg. Det skulle tatt seg ut om vi hadde lokale klubbledere, småbedriftsledere, eller enda verre, offentlig ansatte kvinner, de som bare følger frontfagene, til å utrede dette! Nei, dette er jo en jobb for ledersjiktet, de som …

VEDUM (avbryter): … vent litt, sier du at det ikke er noen vanlige folk overhodet i utvalget?

EMBETSPERSONEN: Hva legger du i «vanlige folk»?

STATSSEKRETÆR VANGEN (til VEDUM): Trygve, Trygve, jeg tror Jonas var ganske opptatt av at vi ikke lenger skal bruke …

VEDUM vifter vekk STATSSEKRETÆR VANGEN, og snur seg mot EMBETSPERSONEN igjen:

VEDUM: Er det bare ledere i hele utvalget? Ingen fra gølvet, så å si, i fagbevegelsen? Ingen som …

EMBETSPERSONEN: … som hva?

VEDUM: … som, vel, er avhengige av utfallet i lønnsforhandlingene vi snakker om?

STILLHET i rommet.

VEDUM: Men … hva tjener de her da?

EMBETSPERSONEN: Hva behager? Jeg har ikke ført oversikt over hva utvalgsmedlemmene tjener, jeg …

VEDUM: … neinei, men sånn omtrent? I snitt?

EMBETSPERSONEN trekker på skuldrene, og hever øyebrynene.

EMBETSPERSONEN: Hvordan skulle jeg vite det?

Hodene til STATSSEKRETÆRENE GRIMSTAD, REITAN, BJELLAND, BARTNES og RÅDGIVER KIRKEBY-GARSTAD samt ØVRIG EMBETSVERK dukker opp fra samtlige døråpninger.

STATSSEKRETÆRENE GRIMSTAD, REITAN, BJELLAND, BARTNES og RÅDGIVER KIRKEBY-GARSTAD samt ØVRIG EMBETSVERK (synger i flerstemt kor):

Snittinntekten i utvalget er én million

fire hundre og tolv tusen

seks hundre og atten kroner

og femtiseks øre!

VEDUM: Ville det ikke vært mer musikalsk å ha med noen som hadde en … vanligere lønn?

STATSSEKRETÆR VANGEN: Trygve, jeg tror Jonas virkelig var opptatt av å slutte med å …

VEDUM (vifter vekk VANGEN igjen): Tar det seg virkelig ut at fremtidens lønnsdannelse skal utredes av noen som i snitt tjener … hva var det igjen …

STATSSEKRETÆRENE GRIMSTAD, REITAN, BJELLAND, BARTNES og RÅDGIVER KIRKEBY-GARSTAD samt ØVRIG EMBETSVERK (synger i flerstemt kor):

Snittinntekten i utvalget er én million

fire hundre og tolv tusen

seks hundre og atten kroner

og femtiseks øre!

VEDUM: Nettopp ja.

EMBETSPERSONEN kommer på noe, og lener seg tilbake i sin komfortable, justerbare kontorstol av skinn. Hen virker tilfreds.

EMBETSPERSONEN: Finansminister, du har mye på plakaten. Nå venter snart flyet til ditt ESA-møtet i Brussel, og i morgen må du rekke den store konferansen «Agenda Innlandet» i Gjøvik …

VEDUM: Gjøvik. .

EMBERDSPERSONEN: … ja ja, det er det samme. Poenget er at du må komme deg av sted. Eller foretrekker du kanskje å avlyse Innlandet-konferansen for å gå gjennom utvalgets sammensetning på ny?

VEDUM ser på STATSSEKRETÆR VANGEN, som ser ned og rister på hodet.

STATSSEKRETÆR VANGEN: Du kan ikke overlate scenen til Erna Solberg alene, Trygve.

VEDUM ser på den lange listen med navn. Han mumler lavt for seg selv:

VEDUM: Bærum, Nesodden, Oslo, Bærum, Oslo, Bærum …

STATSSEKRETÆRENE GRIMSTAD, REITAN, BJELLAND, BARTNES og RÅDGIVER KIRKEBY-GARSTAD samt ØVRIG EMBETSVERK (istemmer i flerstemt kor): Bærum, Oslo, Nesodden, Bærum, Lillestrøm, Oslo, Oslo!

KORET fortsetter mens TEPPET FALLER.

SLUTT.