Den stadige masingen fra lærere om mer lønn virker helt uforståelig for meg, all den tid jeg har skjønt at lærere i dag får flere og flere oppgaver dyttet over på seg av samfunnet og av foreldre.

Enhver som har lært noe om Maslows behovspyramide vet at det ikke hjelper å pøse på med mer i lønn dersom mer grunnleggende forhold ikke er på plass, som trivsel i jobben for eksempel.

Det er fint at politikere som Berg nå begynner å snakke høyt om dette.

Les også: Vi risikerer at flere lærere forlater yrket

Faktum er at man ikke kan bare budsjettere seg ut av disse problemene, som jo bare er en feig ikke-løsning.

Regjering etter regjering øser ut mer og mer penger til psykisk helse, uten at dette faktisk omsettes til bedre psykisk helse.

Jeg tror løsningen er todelt:

1) Skoleledelsen må være flinkere til å sette forventninger og stramme opp hva lærerne tar på seg av oppgaver, enten det er ut fra ønsket om å være en «god» lærer, eller fordi foreldre maser.

2) Regjeringen og Stortinget må legge til rette for at lærere får gjøre jobben sin, altså være lærere, og ikke masse annet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Når det gjelder helikopter-foreldre som maser og klager til lærere til alle døgnets tider og krever både det ene og det andre, må alle involverte bare være med på å be om å holde kjeft og skjerpe seg.

En del av dette er sosiale medier, hvor alle føler et behov for å være like gode som alle andres glansbilder til enhver tid, og man aldri godtar noe annet enn perfeksjon.

Her må venstresiden også ta seg en bolle, da de vil flytte mer og mer inn i skolene, være det servering og laging av mat, eller lekser.

Venstresidens prosjekt for å skjerme elever for enhver forskjell på hjemmebane ender opp med å flytte mer og mer ansvar inn i skolen. Ansvar som alltid har vært en naturlig del av det å være foreldre.

Nå må lærerne slutte å bidra til å mase om lønn når det egentlig er andre ting som må endre seg i skolene. Takk til Berg som prøver å få dette på dagsorden. Det kommer til å kreve en stor innsats fra mange for å overdøve politikernes trang til å løse alt med å kaste våre felles penger på problemer i tro om at det løser noe.

Les mer fra Norsk debatt