Igjen er det barn og unge som tar byrdene for pandemien, etter at helseminister Ingvild Kjerkol i strid med alle faglige råd fortsetter med rødt nivå i videregående skole fra mandag 3. januar.

Dette er ren politikk. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet advarer, og det helsefaglige rådet er svært tydelig: Hold skolene åpne, men be skolebarna teste seg før første skoledag.

Folkehelseinstituttets konklusjon er tydelig: - Insidens på videregående skoler er vedvarende lav, denne gruppen er nylig vaksinert med sin andre dose og det er sannsynlig at dette bidrar til en smittereduserende effekt, også for omikron. Det er derfor ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt, heter det i den faglige vurderingen datert 20. desember.

Helsedirektoratet er like klar: - Det bør planlegges for fysisk tilstedeværelse i skoler og barnehager den første uken etter juleferien, heter det. - Det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler endres fra rødt til gult, er konklusjonen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Under hele pandemien har det vært sagt at barn og unge ikke skal bære kostnadene, men tvert imot skjermes så mye som mulig. Akkurat nå er det en blank løgn. Det er overhodet ikke av hensyn til de 172.000 elevene i videregående skole at regjeringen opprettholder et rødt tiltaksnivå:

  • Smitten har vært vedvarende lav i videregående skole i hele pandemien.
  • Studier viser at smitteutbrudd i svært liten grad sprer seg på skolene.
  • Elevene er vaksinerte, og sjansene for å bli alvorlig syk er nesten null.

Skolebarna utsettes altså for smitteverntiltak som overhodet ikke gjelder dem selv, og som heller ikke kan begrunnes medisinsk. Fagfolkene her helt klare på at det mest fornuftige er å fortsette med hyppige tester, og fagfolkene mener også at elever i videregående skoler kan unntas for smittekarantene som øvrige nærkontakter.

Barneombod Inga Bejer Engh er knallhard: - Det skal være faglige råd, ikke frykt som styrer tiltakene. Å legge på litt ekstra når det gjelder tiltak for å være på den sikre siden er uholdbart etter to år med pandemi.

– Dette er særlig alvorlig nå som regjeringen har kunnskap om hvilke alvorlige konsekvenser det har å begrense elevenes fysiske tilstedeværelse på skolen, sier barneombudet.

Les mer: Barneombudet sterkt kritisk til rødt nivå på videregående

Regjeringen velger altså et inngripende smitteverntiltak mot barn og unge som ikke lar seg begrunne medisinsk for den gruppen det gjelder. I praksis pålegger man en gruppe med svært liten risiko store byrder for å beskytte voksne personer som ikke er vaksinerte, og som har vesentlig større risiko for å bli alvorlig syke ved smitte.

Det store spørsmålet er hvorfor man er så tilbakeholdne med beskyttende tiltak for gruppen som har størst risiko, og så villige til å la barn og unge ta støyten. Det hører med til historien at regjeringen 15. desember med et pennestrøk innførte karanteneplikt på 10 dager for barn under 18 år ved smitte i familien - mens den samme gruppen var unntatt for karanteneplikt på forhånd.

Den siste ukerapporten til Folkehelseinstituttet viser at det i uke 50 ble innlagt 242 nye pasienter med covid-19, og at det er har vært en økning på 63 prosent i aldersgruppen 45-64 år (og en nedgang i alle andre grupper). Andelen som legges inn øker for de uvaksinerte, men synker for de vaksinerte.

Ringer det en bjelle for noen?

Folkehelseinstituttet sier det veldig tydelig: - Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom, skriver de.

Alder er det ikke så mye å gjøre med, og underliggende sykdommer er noe du har eller ikke har.

Den faktoren du enklest kan gjøre noe med selv er vaksine.

  • I uke 49 og 50 ble drøyt 9.000 uvaksinerte personer smittet med covid-19 - det tilsvarer 1,0 -1,2 prosent av denne gruppen.
  • Blant fullvaksinerte er sjansen for å bli smittet bare 1/3 så høy - eller rundt 0,4 prosent av denne gruppen.

De siste fire ukene er det lagt inn 218 på intensivavdeling, og ingen av dem er under 17 år.

Også i vanlige sykehusinnleggelser for covid-19 er det svært sjeldent å se pasienter under 30 år.

I uke 50 var 60 prosent av de nye pasientene på sykehus uvaksinerte. Altså hele 60 prosent! Og denne gruppen er altså bare 7,5 prosent av befolkningen.

Folkehelseinstituttet sier helt klart «.. at vaksinasjon beskytter svært godt mot innleggelse og død i alle aldersgrupper.»

Tallene er så entydige at det er vanskelig å forstå at noen frivillig tar sjansen på ikke å vaksinere seg, og det er trolig snakk om en sammensatt gruppe av folk som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen, innvandrere, etternølere og et fåtall overbeviste vaksinemotstandere.

Det er selvsagt meningsløst å snakke om at uvaksinerte ikke skal få medisinsk hjelp hvis de blir syke, men det er et paradoks at motstanden mot medisin forsvinner som dugg for solen når man blir alvorlig koronasyk.

Men respekten for folks frihet til å bestemme over sin egen kropp må ikke gå så langt at vi godtar ekstreme innstramminger for alle andre av hensyn til risikoen denne gruppen utsetter seg for.

I stedet for å stenge skolene bør helseminister Ingvild Kjerkol komme med klare anbefalinger til uvaksinerte om at de bør unngå skole, arbeidplasser, kjøpesentre og offentlig transport av hensyn til egen helse og risikoen for å bli dødssyk. Heller koronapass og munnbind, enn stengte restauranter og tusenvis av arbeidsledige.

Regjeringen bør unngå å gjøre koronatiltak til politikk, men lytte til helsefaglige råd. Av hensyn til elevene bør skolene åpnes 3. januar, og uvaksinerte bør få klar beskjed om å jobbe hjemmefra og unngå å utsette seg for unødig risiko.

Vi kan ikke ta skolebarn som gisler for voksne som nøler med å vaksinere seg.

PS! Hva mener du? Er det rimelig å stenge ned samfunnet for å verne folk som selv har valgt å ikke vaksinere seg og utsette seg for korona-risiko? Skriv et debattinnlegg!