Matematikk er det faget hvor foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hvilken karakter du får i faget. Da forstår jeg ikke hvorfor Senterpartiet og resten av venstresiden går innfor å fjerne kravet om karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningen.

For de som har foreldre uten fullført videregående skole eller høyere utdanning ser vi at snittet i matematikk når de går ut av 10. klasse er karakteren 3.

For de som har foreldre med 4 år høyere utdanning er snittet i matte 4,5.

Med det som bakteppe står altså Senterpartiet nå i spissen for en samlet opposisjon som ønsker å senke kravene til fremtidige lærere. Det er for meg helt uforståelig.

Les også: Vi må inkludere flere i den digitale hverdagen

Gode nyheter for landets elever

Det er verdt å minne om at kravet gjelder i den enkleste formen for matematikk i videregående.

I en rapport fra NIFU er det påvist at karaktersnittet fra videregående har positiv sammenheng med gjennomføringen av studiepoeng og karaktersnitt i høyere utdanning. Det står også at en undersøkelse av sammenhengen mellom endring til karakterkrav 4 i matematikk i 2016 og mål på gjennomføring, viser at studenter i større grad gjennomfører studiet etter endringen.

Ikke bare får du lærere som er enda bedre i matematikk, du får også flere ferdigutdannede lærere ut i norske klasserom fordi karakterkravet bidrar til at flere studenter kommer seg gjennom studiet og ut i skolen.

Dette er gode nyheter for landets elever.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Den viktigste faktoren for læring

Vi er helt avhengig av å utdanne dyktige lærere og sikre nok av dem i skolen. Vi vet at en god lærer er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

Derfor har vi satt i gang et lærerløft hvor utdanningen har blitt en femårig masterutdanning, vi har skjerpet opptakskravene, innført nye kompetansekrav i skolen og nye karriereveier for lærere.

Gjennom denne regjeringsperioden har vi slått rekorder i antallet som starter på lærerutdanning og vi ser at vi utdanner stadig flere grunnskolelærere fordi færre faller fra underveis.

Mens venstresiden vil fire på kvalitetskravene i norsk skole, kommer Høyre til å fortsette å skape en skole som gir muligheter for alle uavhengig av hvor de bor eller hvem foreldrene deres er.