What you see, is what you get!

Rødt-velgere får Rødt-politikk.

Dette er saken: Det er ikke bare i spørsmålet om Nato at Rødt har et «alternativt» syn

Vi har gått til valg på - og forsvart Rødts arbeidsprogram og prinsipper - både før og etter valget. I møte med stadig økende forskjeller og den gradvise nedbyggingen av velferdsstaten, stemte over 140.000 norske velgere på et parti som utfordrer dagens kyniske markedstenkning.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det har ikke skortet på kritikk av markedsrettingen etter valget heller.

Tvert imot er det en rekke mennesker som spør seg hvorfor vi ikke tar demokratisk kontroll over vannkraften. Det offentlige eier over 90 prosent av kraften.

Hvorfor skal den da selges til skyhøy markedspris i stedet for en rimelig penge til oss som eier kraften? Hvorfor kan vi ikke regulere eksporten når vannmagasinene tømmes?

Slike spørsmål utfordrer dagens markedsliberale energipolitikk.

Energipolitikken er ikke unik.

Mens fagbevegelsen slår alarm om et fremvoksende løsarbeidersamfunn og at frislippet av bemanningsbransjen ødelegger bransje etter bransje, er Asheims eneste svar at mange trives på jobb.

Mange velgere ønsker at tannhelse skal være en del av det offentlige helsetilbudet, at boligmarkedet skal reguleres på en mer rettferdig måte og at velferdsprofitørene skal ut av barnehagesektoren.

Når en sosialdemokratisk regjering vegrer seg for å regulere markedet, ser stadig flere Rødt.

Påstandene om at Rødts politikk ikke blir konfrontert eller debattert i offentligheten, at det er en eller annen form for koldtbordsosialisme som serveres, er mildt sagt overdrevet.

Les også: Bare atomvåpen kan gjøre SV og Rødts forsvarspolitikk troverdig

Rødt stiller i alle mulige debatter om alt fra konkrete spørsmål knyttet til Rødts forsvarspolitikk og Nato - som Asheim bruker som springbrett for sin kritikk - til overordnede spørsmål om sosialistiske verdier og visjoner.

Det er underlig at alle kronikkene om Rødt fra høyresidens tenketanker har gått Asheim hus forbi, for kritikken har blitt gjentatt til det kjedsommelige.

Det siste året har Rødt stilt oftere i TV- og radiodebatter om vår visjon for demokratisk sosialisme enn Høyre har forsvart sin konservatisme.

Det er helt i orden for meg, for det skulle bare mangle at et parti forsvarer sin politikk. Men å late som at Rødt skyr debatter eller har et eget, hemmelig program vi forsøker å skjule for våre velgere, slik man kan få inntrykk av i innlegget til Asheim, blir for dumt.

Les mer fra Norsk debatt her

Rødt stiller mer enn gjerne til debatt mot Høyre i sakene partiets nestleder ramser opp: «arbeidsliv, velferd, skole, helse». Det er helt riktig at vi har et annet syn på disse spørsmålene enn høyresiden, eller et «alternativt syn» som Asheim kaller det.

I Høyres verden finnes det som kjent ingen alternativer til markedstvang.

I den virkelige verden er det derimot mange som opplever de negative konsekvensene av økende klasseforskjeller, nedbygging av velferdsstaten og hensynsløs rasering av klima og natur.

Rødt-velgerne er ikke uvitende bare fordi de er uenige med Høyre. De ønsker seg en annen politikk.