Kritikken er flengende etter at Oslo-byrådet i går la frem et revidert budsjett med milliard-sprekker og kostnadsbom på flere prosjekter.

Mest alvorlig er kritikken mot byråd for miljø og samferdsel, Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

Det er bare tre måneder siden hun trykket på knappen og satte igang prosjektet som var beregnet til 12,5 milliarder kroner. I mellomtiden har pengene strømmet ut, og nå står det en helt annen prislapp på prosjektet, nærmere bestemt 17,7 milliarder kroner.

- Dette må få konsekvenser, sier Høyres gruppeleder til Aftenposten.

- Jeg tror det er en av de største budsjettsprekkene i norgeshistorien, legger hun til.

Prosjekter er utvilsomt den største kostnadssprekken i et kommunalt prosjekt noensinne.

MDG-byråden skylder på markedet: - En uforutsett og kraftig prisøkning i anleggsmarkedet vil dessverre føre til at kostnaden ved å bygge ny alternativ vannforsyning til Oslo blir høyere enn forutsatt, svarer Lan Marie Berg via sin kommunikasjonsavdeling til Aftenposten.

Venstres Hallstein Bjercke er ikke fornøyd med svaret, og vil kalle byråden (som hadde sykefravær da saken kom opp i bystyret) inn på teppet i en åpen høring: - Dette må vi til bunns i. Nesten hver eneste store investering, bortsett fra Fornebubanen og ny legevakt, har store overskridelser. Hvor har byrådet vært det siste året, spør han retorisk i Dagsavisen.

Saken er så stor at den kan få politiske følger for Lan Marie Berg, som er MDGs førstekandidat til Stortinget i høst.

De borgerlige partiene åpner for mistillit, og støttepartiet Rødt har heller ikke fått informasjon om kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner.

Opposisjonen mener at kostnadssprekken må ha vært kjent i over ett år, og at det er lite tillitsvekkende at tallene gjemmes bort i det reviderte budsjettet.

Både denne saken og de tidligere sakene om søppeltømmingen i Oslo, og tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven, handler ikke så mye om MDG-profilens omstridte miljøtiltak, men om hennes jobb med å styre etatene hun har politisk ansvar for.

Også tidligere har Rødt vurdert mistillit, men Lan Marie Berg har overlevd politisk ved å beklage og love bot og bedring.

Men denne gangen er milliardoverskridelsen massiv. Sprekken er over 10 ganger større enn summen av friske penger Oslo-byrådet vil sette av for å gjenoppbygge byen etter koronanedstengingen - som tiltak for skole, næringsliv og for å bedre den psykiske helsen.

Helt nederst i pressemeldingen ligger et kryptisk avsnitt:

Enkelte større prosjekter, slik som ny alternativ vannforsyning, hovedstasjon for Vann- og avløpsetaten og Brann- og redningsetaten og Tøyenbadet, vil få endringer i progresjon og kostnadsramme.

Leser man selve budsjettdokumentet, er kostnadsbomben presentert i et avsnitt på side 78.

Til bystyremøtet ble det også lagt frem en rapport fra kontrollutvalget, som viser at det nærmest er regelen at kommunens prosjekter får en kostnadssprekk:

Undersøkelsen viser at kostnadsestimatene i de fleste prosjektene har steget betydelig fra prosjektenes konseptvalgutredning og fram til forslag til budsjettvedtak ble lagt fram for bystyret. Selv om kostnadene hadde økt betydelig, var det i liten grad gjort nye vurderinger av alternative konsepter underveis i prosjektenes tidligfase. Undersøkelsen tyder på at det skulle mye til for at dette ble gjort, het det.

I klartekst betyr det at man bestemmer seg for investeringer på et luftig grunnlag, og så lar de det stå til.

Oslo kommune har også tidligere opplevd kostnadssprekker, men verken Holmenkollen eller Tøyenbadet er i nærheten av å være i samme liga.

For venstresiden i Oslo har daværende byråd Sylvi Listhaugs (Frp) mislykkede forsøk på å bygge sykehjem i Spania vært en slager i over 15 år. De økonomiske tapene endte på drøyt 30 millioner kroner.

  • Milliardoverskridelsen på vannforsyningsprosjektet som pågår akkurat nå er 173 ganger større.
  • Sprekken på 5.200 millioner kroner er over 8.000 kroner per innbygger i hovedstaden.
  • Milliardene tilsvarer en gave på over 250.000 kroner til hver eneste som går på sosialhjelp i byen.

Det er penger, det også.

Og hvis du lurer på hvem som får regningen, så er det innbyggerne i Oslo. Det blir enten 5,2 milliarder kroner i dårligere offentlige tjenester, 5,2 milliarder i høyere skatter, eller vannregninger som vil løpe løpsk. Eller mest sannsynlig, en kombinasjon av disse tre.

PS! Hva mener du? Er slik kostnadssprekker bare noe man må regne med, eller mener du at det er sterkt kritikkverdig? Skriv et debattinnlegg!