Gå til sidens hovedinnhold

Her kommer det en utfordring til Arbeiderpartiet og de rødgrønne

Ingen av oss kan si noe sikkert om fremtiden, men Høyre og regjeringen kan love at vi skal gjøre alt vi kan slik at Norge skal få en ny giv, og at flere kommer i jobb etter koronakrisen.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Koronapandemien traff oss i fjor mars, og den kom med frykt, begrensninger og restriksjoner. Selv om vi bor i et av landene i verden som har klart seg best gjennom pandemien, ble det et tøft år for oss alle. Spesielt de som mistet noen de er glade i, og for dem som mistet jobben. Foran oss ligger en stor oppgave.

I 2021 handler det om å slå ned smitten, ta hverdagen tilbake og få Norge tilbake i jobb.

Mye mer enn bare penger

NAVs ledighetstall per 1. juni 2021 viser at 32 091 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo. Det er 993 færre enn forrige uke.

Les også: Jente (15): Jeg spør og spør hva som gjør at jeg blir kalt «hore»

En jobb handler om mye mer enn en inntekt. Det handler om å få brukt sine evner og sin utdannelse. Det handler om kaffen og diskusjonene i pausen. Om samtaler, spøk og latter med gode kollegaer rundt lunsjbordet. Det handler om å komme hjem til familien etter en arbeidsdag og fortelle hva som skjedde. Og det handler om å kunne svare når noen spør: Hva jobber du med?

Arbeidsplasser handler om fremtiden vår. Om velferd og trygghet. Uten jobber stopper Norge. Arbeidsplassene må skapes der de forsvant – ikke minst i det private næringslivet.

Alle som kan jobbe, bør få jobbe

Vi går inn i en tid der vi blir stadig flere eldre, der utgiftene til det offentlige vil øke og inntektene fra olje- og gassnæringen vil falle. Inntektene må erstattes fra andre bransjer. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes.

Regjeringen har i flere år tatt grep for å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Skattene og avgiftene for både folk og næringsliv er senket med 34 milliarder kroner siden 2013.

Les også: Da flytrafikken på Gardemoen bremset opp fikk det store konsekvenser for innbyggerne i kommunen

En vanlig familie får 14.000 kroner mer å rutte med sammenlignet med nivået i 2013. Selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 prosent, maskinskatten fases ut, opsjonsbeskatningen er forbedret og skatten på arbeidende kapital er vesentlig lavere enn da Solberg-regjeringen overtok. Vei og jernbane bygges ut i et stort tempo.

Også før pandemien ble for mange mennesker stående utenfor arbeidsmarkedet. For noen handler det om manglende kompetanse.

Regjeringen har tatt tak i denne utfordringen, og lagt frem stortingsmeldingen «Lære hele livet.» Målet er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv.

Flere skal få ta utdanning og videreutdanning. Kompetansegapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hvilken kompetanse arbeidslivet trenger skal tettes. Alle som kan jobbe, bør få jobbe.

Bare i 2021 setter regjeringen av penger til 7000 nye tiltaksplasser for folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. De gir over 11.000 uføretrygdede mulighet til varig tilrettelagt arbeid. Og de øker barnetrygden.

Ingen av oss kan si noe sikkert om fremtiden, men Høyre og regjeringen kan love at vi skal gjøre alt vi kan slik at Norge skal få en ny giv, og at flere kommer i jobb etter koronakrisen.

Ingen skal falle utenfor

Det er et faktum at alle ikke har like muligheter til å delta og bidra. Manglende kompetanse, helseutfordringer og for dårlig integrering hindrer mange å leve de livene de ønsker. Pandemien har forsterket disse utfordringene. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at folk faller fra.

Et sterkt og godt samfunn bygger på frihet og mangfold, og gir rom for innsats og initiativ fra enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, frivillige og næringsliv. Jeg er opptatt av at ingen skal falle utenfor i samfunnet vårt. Det gjelder både barn og voksne. Det er viktig å bekjempe at foreldrenes utfordringer forfølger barna gjennom livet. Bare på den måten kan vi skape et samfunn som gir muligheter for alle.

Vår aller viktigste jobb nå er å bekjempe årsakene til fattigdom. Vi vet at den største forskjellen er mellom de som er i jobb og de som står utenfor. At de står utenfor har mange forklaringer. Det er blant annet voksne mennesker som mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Som skolen sviktet da de var unge.

Det er mange innvandrere som ikke behersker norsk språk godt nok. Men det er også nordmenn som av ulike grunner ikke får en sjanse i arbeidslivet, og personer som sliter med fysisk/psykisk helse og rus.

Det å bekjempe fattigdom og forskjeller handler til syvende og sist om å inkludere flere. Erfaringen så langt med Høyre i regjering er at Høyre har den politikken som virker for å inkludere flere.

Høyres viktigste tiltak for å sikre at ingen faller utenfor:

  • Tidlig innsats: En skole som er der for dem som trenger den mest.
  • Kompetanse: Ingen mennesker skal gå ut på dato, vi skal gi dem som mangler formell kompetanse en mulighet til å få det, og alle skal kunne oppdatere kunnskapen sin gjennom hele arbeidslivet.
  • Integrering: Vi skal sørge for at flere innvandrere kommer seg inn i arbeidslivet, slik at de kan forsørge seg selv.
  • Helse: Vi skal prioritere psykisk helse, gi behandling raskt og tilby hjelp der du bor.
  • Bolig: Vi målretter boligpolitikken for å hjelpe dem som trenger det mest.
  • Arbeid: Et arbeidsmarkedet hvor det er rom for å inkludere også dem som ikke står først i jobbkøen.

I motsetning til venstresiden ser Høyre viktigheten av å ha flere tanker i hodet samtidig. Det handler om å se helheten - at alt i samfunnet henger sammen. Skaper vi mer, kan vi inkludere flere.

Vi har fokus på treffsikre løsningene for å hjelpe dem som trenger det mest, samtidig som vi tar vare på det private næringslivet som skaper arbeidsplassene vi trenger. Her er det ikke snakk om enten velferd eller det private næringslivet.

Les mer fra Norsk debatt her

Ja takk, begge deler er det riktige svaret!

Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene har vært veldig flinke til å kritisere regjeringspartiene for alle tiltakene de kommer med for å redde arbeidsplassene, bedriftene og velferden.

Nå er er det på tide at Ap og de andre rødgrønne partiene forteller folket hvilke verktøy de har i sin verktøykasse for å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet, i og etter koronakrisen.

Svaret på dette har velgerne krav på å få før valget i september!

Kommentarer til denne saken