Jeg blir bedt om å holde meg til fakta, fakta bestemt av Nettavisen.

«Argumenter om vaksine er uaktuelt i denne omgang» skriver de til meg i e-post 30. september.

Det er deres begrunnelse for fjerning av mitt innlegg jeg får lov til å kommentere. I begrunnelsen tillegges jeg meninger jeg verken har, eller har gitt uttrykk for. Jeg opplever at Stephansen putter meg i bås med konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere på en overraskende usaklig måte.

Slik argumenterer Stephansen for å fjerne innlegget, jeg siterer fra begrunnelsen:

– Bakgrunnen er at Nettavisen i går kveld publiserte et debattinnlegg fra Stig R. Wigestrand, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her hevder han at korona-vaksinene gjør mer skade enn gavn.

Men hevder jeg dette i mitt innlegg? Nei. Ikke noe sted. Her faller Nettavisen for eget grep, og publiserer «fake news».

Les Erik Stephansen sin kommentar her: Nå må vaksinemotstanderne ta seg en bolle

Så til kildehenvisningen som Nettavisen reagerer på, sitat:

– En sentral påstand i en kildehenvisning er at eksperter fra FDA (US Food and Drugs Administration) skal ha «avslørt» at Covid 19-vaksiner «dreper minst to mennesker for hvert liv de redder».

Jeg skriver eksplisitt hvem som har sagt dette; Steve Kirsch, Executive Director of the Covid-19 Early Treatment Fund.

Men har Nettavisen skjønt hvordan denne påstanden fra Kirsch dukker opp?

FDA har et Advisory Panel bestående av 18 personer som gir råd til FDA i forhold til godkjenning av ulike vaksiner og lignende. FDA er ikke pliktig å følge panelets råd. I sine møter inviterer også panelet andre eksperter - fra ulike områder som medisin og statistikk, til å komme med spørsmål eller kommentarer.

Steve Kirschs Linkedin-profil står det at han for tiden er involvert i forskning, sammen med 20 andre forskere, leger og statistikere, om sikkerheten knyttet til korona-vaksinene. «What we’ve found is very troubling», skriver Kirsch.

Det er med denne bakgrunn Kirsch deltar i møtet.

Kirsch’ uttalelse er med utgangspunkt i forskningen han er involvert i.

Nettavisen har altså valgt å fjerne et innlegg hvor jeg uttrykker bekymring for hva vaksineringen kan føre til.

Les mer fra Norsk debatt her

Begrunnelsen for fjerningen er at jeg sprer «fake news», men denne begrunnelsen bygger tilsynelatende på en mangelfull innsikt i FDAs Advisory Panels arbeidsprosesser generelt, og Kirsch’ bakgrunn og rolle i det omtalte møtet spesielt.

Nettavisen kunne enkelt gjort en liten tilpasning i forhold til kildehenvisningen de reagerte på, slik at innlegget kunne passert uten å endre et eneste ord.

Hvorfor de i stedet har valgt å fjerne innlegget, kan jeg bare spekulere i.