Hijab har ingenting med Allah eller islam å gjøre.

Dette er menneskeskapte verdier som er tillagt en skaper. Derfor er hijab egentlig blasfemi.

De som har lest islam vet at dette er menneskeskapt, og eksisterte også før islam, for å kontrollere kvinners seksualitet slik at menn skal kunne vite at arvingene var deres egne barn.

Det var den senere andre kalifaen, Umar som pleide å presse profeten Muhammed til å innføre hijab, og dermed kom det omsider et vers om tildekking.

Les også: De som kritiserer hijab er ofte de som ikke har forsøkt å forstå

Hijab ble også lagt til i islam for å skille mellom slavinner muslimer hadde, og frie kvinner, siden slavinner gikk ofte med brystene nakne.

Ved å dekke til sine kvinner kunne man unngå risiko for at de kunne bli hetset som slavinner.

Man finner mye stoff om det hos de fire lovskolene i islam.

Iranske diktatorer dreper i dag «sine egne barn» fordi de sier sannheten om hijab.

Mens norske moskeer som Rabita fortsetter sin historieløse blasfemi ved å preke tildekking av kvinner ved å gjemme seg bak feilinformasjonen om at det er en gud som ønsker det.

Derfor må vi støtte Lily Bandehy i dag – som gjorde det samme som unge menn og kvinner gjør i Iran for å frigjøre seg fra religiøst basert diktator:

Hun brant en hijab.

Les også: Skal brenne hijab på Youngstorget