Ifølge Avisa Oslo og Politiforum, synker narkotikasakene i Oslo og Øst Politidistrikt fordi politiet vegrer seg for å ransake trusene til rusbrukere. Enkelte politibetjenter som har spurt jurister om lov har dessuten fått avslag, ifølge en lekket rapport som Oslo Statsadvokatembete har fått i oppdrag å produsere for Riksadvokaten.

Dette har ført til at Riksadvokaten har sett seg nødt for å publisere alle statsadvokatembetenes rapporter om omfang av feil tvangsbruk før den endelige rapporten foreligger.

Politiet hevder dette har ført til at de mister motivasjonen til å utøve arbeidet sitt.

Hvordan havnet vi her?

Dette fremstår så patologisk, at vi er nødt for å spørre oss selv et par grunnleggende spørsmål. Som, hvorfor er dette en sak? Og hvordan havnet vi her?

For å svare på det, må vi tilbake på debatten om rusreformen. Der argumenterte politiet systematisk mot regjeringens forslag om avkriminalisering fordi de mente at dette ville føre til at politiet mistet adgang til straffeprosessuelle tvangsmidler i saker som handler om bruk eller besittelse.

Hadde aldri tvangsmidlene

De ville miste den såkalte verktøykassa som lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, forsvarte så varmt. Samtidig som ordet verktøykasse kan høres fint ut, så innebærer det bruk av glattcelle, ransaking av undertøy, undersøkelse av anal, vagina, pung og penis, mobilransaking, husransaking og tvungne blodprøver.

Til protest fra statsadvokat Geir Evanger, ble Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud under stortingshøringen om rusreformen nødt for å slå fast at politiet ikke ville miste adgangen til disse tvangsmidlene.

Les også: Kampen mot magen

De hadde aldri hatt dem!

Dessuten, de skulle heller ikke få lov til å ransake personer for forhold de ikke er siktet for, og som det ikke er skjellig grunn til mistanke for. Som for eksempel å ransake mobiltelefonen eller boligen til en person som er tatt for bruk, for å finne ut om det er en bruker eller en selger. Er det ikke skjellig grunn til mistanke om salg, skal man heller ikke etterforskes som om man er mistenkt for salg.

Overraskende inngrep

Samtidig, selv om dette er inngrep fra ordensmakten man bør være beskyttet mot i et liberalt demokrati, var det overraskende for flere av oss at politiet hadde brukt uforholdsmessige eller ulovlige tvangsmidler mot brukerne.

Les også: Arbeidsledig SAS-pilot: – Vi har blitt rundlurt

Samfunnet var nok forblindet fra å se disse krenkelsene på grunn av den stigmatiseringen som krigen mot narkotika har tatt med seg. Vi kan si at kriminaliseringen av brukerne legaliserte og normaliserte diskrimineringen i et sånt omfang at hverken politi, forsvarere, dommere, eller brukerne selv egentlig så hva som skjedde.

Nå som brukerne har blitt mer normalisert, står vi ikke med lua i hånda og ber om knapper og glansbilder. Vi krever bare de samme rettighetene som andre i samfunnet.

Setter påtalemyndigheten i et uverdig lys

Men, hvorfor lakk Oslo Statsadvokatembete denne rapporten samtidig som de gikk ut for å kritisere Riksadvokaten i Politiforum? Jo, fordi de hele tiden har vært i mot de endringene som skjer på rusfeltet og vært på linje med politiet som ikke ville miste verktøykassa si. Derfor er de også imot Riksadvokatens vurderinger om at invaderende ransakinger ikke skal benyttes i brukersaker. For de mener det er greit.

Nå som Riksadvokaten forsøker å få en slutt på uhjemlet maktbruk mot noen av samfunnets mest marginaliserte personer, så går altså Oslo Statsadvokatembete «rogue» og forsøker å ta regi over debatten - trolig med formål om å få politisk beskyttelse for praksisen de ønsker å opprettholde.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Det bør de slutte med. Atferden deres setter påtalemyndigheten i et uverdig lys. Dessuten skal det mye til for at et flertall på Stortinget vedtar lovendringer som skal gi en strengere strafferamme for rusmiddelbruk, for at politiet skal få «tilbake» retten til å ransake undertøyet til brukerne uten å avklare med jurist.