«Regjeringen ønsker et kostnadseffektivt landbruk», hevdes det, både på regjeringen.no og i Meld. St. 11 «Endring og utvikling - en fremtidsrettet jordbruksproduksjon» (2016-17).

Tror den at norske bønder ikke vet hva effektivitet betyr? Regjeringen, altså?

Les også: Om myter og sannheter

Knappe ressurser

Norske bønder som ikke har gjort annet enn å arbeide med knapphet på ressurser. I flere hundre år.

For hvis det er noe landbruk er, så er det å få mest mulig ut av knappe ressurser. Og i landet vårt er de svært knappe.

Så hva mener regjeringen med dette? Egentlig?

Og hvor effektivt skal det være?

Holder det ikke at kyllingene øker vekten sin 50 ganger i løpet av den korte tiden de lever? Eller skal vi få det opp i 60? Eller 80? Som åpenbart er mye mer kostnadseffektivt.

Hva med kuene?

Og hvorfor skal ikke kuene gjøre det samme? Hvorfor skal kuene kaste bort store deler av sommeren på å vandre ute i det fri? Og spise gress? Når de kunne stått inne og blitt stappet fulle med råvarer fra andre siden av kloden?

Det er nemlig mye mer kostnadseffektivt. Uten verdi riktignok, men relativt kostnadseffektivt. Grisen hadde sikkert ikke hatt noe vondt av å legge på seg litt saktere den heller. Og fått litt mer tid til å gjøre det griser gjør.

Og sauen? Trenger den annet enn tilgang på nok gras? Sånn egentlig?

Så hva mener regjeringen med et kostnadseffektivt landbruk?

Dansk landbruk

Dansk landbruk er ganske kostnadseffektivt. Og veldig konkurs.

Dansk landbruk er ikke bærekraftig. Unntatt når svinepesten herjer i andre land og presser prisen på svinekjøtt såpass opp at man klarer å holde kreditorene på armlengdes avstand. For en stakket stund.

Det kalles jordbrukets tredemølle og er noe vi har visst de siste 60 årene. Minst.

Ord uten innhold

For meg høres kostnadseffektiviteten regjeringen snakker ut om som ord uten innhold. Eller mening. Og slike ord er ikke bare overflødige. De er farlige. Fordi slike ord gjør Norge fattigere!

Slike ord gjør norsk jordbruk mindre verdifullt. Og det er faktisk det siste vi trenger!

Vi trenger det motsatte. Et lønnsomt, verdifullt og bærekraftig norsk jordbruk.

Kostnadseffektivitet er enkelt og kortsiktig - verdiskaping er litt mer komplisert, langsiktig og bærekraftig.

Det vi virkelig trenger

For det vi virkelig trenger er nemlig verdien av å kunne forsørge oss selv med så mye mat som den norske jorda gir mulighet for.

Både fordi dette er vår plikt som en ansvarsfulle mennesker og fordi vi vet at alle andre land vil tenke på seg selv og sin egen matforsyning når neste krise kommer. Som vi selvsagt vet vil komme. Bare ikke når.

Er det et jordbruk der alle kjenner prisen på alt, men ingen kjenner verdien av, noe vi virkelig vil ha? Er det dette vi trenger? I et av verdens rikeste og mest velfungerende samfunn.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jeg tror ikke det.

Jeg er helt sikker, faktisk.

Vi trenger noe annet. Vi trenger et norsk jordbruk basert på bruken av norsk jord. Vi trenger matproduksjon basert på norske ressurser i et evighetsperspektiv. Som sikrer oss tilgang på ren, trygg og næringsrik mat i verdensklasse!

Det er nettopp det vi trenger!

Fordi det er nettopp dette som er fremtidsrettet!