Hvordan ville du likt å jobbe for et selskap som systematisk snyter deg for overtidsgodtgjørelse og sykepenger? Som plutselig sier at du ikke får betalt neste uke? Og som bytter deg ut med noen andre hvis du stiller kritiske spørsmål?

Slik er heldigvis ikke virkeligheten for arbeidsfolk flest i Norge. Men i et mørkt hjørne av arbeidslivet har en rekke selskaper fått lov til å ta tidsmaskinen tilbake til 1930-tallet.

Vi snakker om bemanningsbransjen - som har lønnstyveri og brudd på arbeidsmiljøloven som forretningsmodell.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Bemanningsbransjens bestevenn

Man skulle tro at alle stortingspartier ville distansere seg fra en slik bransje og slike arbeidsforhold. Kanskje spesielt partier som er opptatt av lov og orden. Men Høyre har i stedet valgt å være bemanningsbransjens bestevenn.

I festtalene er Høyre opptatt av det seriøse arbeidslivet. Samtidig forsvarer de med nebb og klør den største trusselen mot den norske modellen - bemanningsbransjen – løsarbeid satt i system.

Høyres fortelling er at bemanningsbransjen gir folk en inngang til arbeidslivet. Slik kan det se ut fra skrivebordet i Høyres Hus, særlig når man har millionlønn og trygg jobb som stortingsrepresentant. Men virkeligheten til de ansatte i store norske bemanningsselskaper er slett ikke at de får fast jobb – de blir snytt for lønn og har svært dårlig sikkerhet for jobben og inntekten sin.

Dette er historiene til de som ikke kan stå fram

Høyre snakker nok mest med sine venner i bemanningsbransjen. Rødt for vår del, velger å stole på de som har skoa på. Som organisasjonsarbeideren med ansvar for de polske bygningsarbeiderne i Oslo. Med sitt nettverk og sine polskkunnskaper har han tilgang til de historiene vi svært sjelden får lese om i avisene, nemlig om underbetaling og frykt for å miste jobben. De som jobber i bemanningsselskaper og som opplever dette er redd de mister jobben hvis de står fram med sine historier:

  • Over 20 ansatte i et større bemanningsselskap kjemper i disse dager for å få utbetalt i underkant av en million for overtidsarbeid.
  • Det er helt vanlig, på kort varsel, å måtte «avspasere» uten lønn. Avspasering skal skje etter avtale mellom leder og ansatt. I bemanningsselskaper må du avspasere når bemanningsselskapet ikke har oppdrag til deg.
  • Ansatte i bemanningsbyråene får lavere lønn enn fast ansatte som gjør samme jobb.
  • Det er helt vanlig å ha mye lavere stillingsbrøk i ansettelsesavtalen enn det du faktisk jobber, fordi byråene sikrer seg mot å måtte betale for perioder uten oppdrag.

Alt dette er stikk i strid med loven, som skal sikre forutsigbarhet og likebehandling.

Felles for mange av disse bedriftene er at de er medlemmer i NHO Service og går for å være i den «seriøse» delen av bransjen.

Gjennom flere runder har Stortinget strammet inn reglene for bemanningsbransjen – til skrik og hyl og advarsler fra Høyre og bemanningsbransjen. Reglene har blitt skjerpet, straffene økt og Arbeidstilsynet har fått mer makt.

Høyre påstår at de nye innleiereglene har gjort bransjen seriøs. Men bemanningsbransjen fortsetter akkurat som før. De leiter natt og dag etter smutthull og muligheter for å sno seg unna nye regler.

Bemanningsbransjen har vist – gang på gang på gang – at den ikke lar seg regulere og stramme opp. Den vil alltid finne nye smutthull i loven. Det er tross alt det den lever av.

Les også: Raskere avvikling enn svartedauden: Nå står slaget i drivhusene

Et arbeidsliv i oppløsning

Flere sektorer sier at de mangler arbeidskraft nå. Da må vi ta et krafttak for å få utdannet og ansatt flere som bor her. Vi vil at mange flere skal få muligheten til å jobbe i stedet for å måtte motta ytelser fra Nav. Da må vi tilby et seriøst arbeidsliv – og la dem slippe å møte bedrifter som driver med bruk og kast av arbeidskraft, slik bemanningsbransjen gjør.

Fra byggeplassene hører vi historier om et arbeidsliv i oppløsning. Viktige fag innenfor bygg og anlegg er i ferd med å forsvinne. Det utdannes knapt norske murere eller malere lenger. Vi bygger som aldri før her i landet. Samtidig har vi gjort oss helt avhengig av å hente inn utenlandsk arbeidskraft for å gjøre jobben for oss.

På sikt gjør det oss sårbare, noe koronapandemien viste med stor tydelighet. Høyre har heiet fram denne modellen hele veien. Ved å slippe løs bemanningsbransjen har de plantet en bombe under den norske modellen. Høyres slagord har i mange år vært «Vi tror på Norge». Men hvor ble det av troen på norsk ungdom? De er blant taperne når Høyres venner i bemanningsbransjen bruker lavtlønte pendler-arbeidere for å utkonkurrere fagfolk med norsk lønn og norske strømregninger.

Les mer fra Norsk debatt her

Ingen håp for Høyre

Tirsdag skal Stortinget stemme over Rødts forslag om å forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjordområdet. Forslaget vil trolig bli nedstemt i påvente av regjeringas egen behandling av lignende forslag. Vi kan bare håpe at Støre og Vedum denne gangen kommer seint, men godt.

Høyre er det imidlertid ikke håp for. De fortsetter sitt varme forsvar for et arbeidsliv der vanlige folk må stå med lua i handa, fullstendig prisgitt velviljen til et bemanningsbyrå. Det er i grunnen det samme arbeidslivet Høyre har forsvart helt siden partiet ble stiftet i 1884.