Høyre er ute i Nettavisen 28. august og kritiserer byrådet for å lete etter et alternativ til karakterbasert opptak (såkalt «fritt skolevalg»). Dette på tross av at et stort flertall i utvalget som studerte inntaksmodeller i Oslo anbefalte kommunen å endre opptakssystemet.

Hvorfor? Fordi karakterbasert opptak fører til en mer delt by, mer segregert, mindre mangfoldig.

Karakterpress

Elever med høyt karaktersnitt samles på noen skoler, mens elever med lavt samles på andre. Karakterbasert opptak gir dessuten et voldsomt karakterpress, med kamp om desimalene. Og det er risiko for at færre fullfører og består enn hva som kunne vært tilfelle med et bedre system.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Av modellene utvalget utredet var det attpåtil karakterbasert opptak («fritt skolevalg») som ga færrest elever førstevalget sitt. Bør vi ikke da se om det finnes et alternativ?

Hvem skal komme først i køen?

En viktig styrke ved dagens system er at alle elever kan søke seg fritt til de skolene de ønsker. Det skal fortsette uansett. Ingen vil binde elevene i Oslo til sin nærmeste videregående skole. Spørsmålet er bare hvilke søkere som skal komme først i køen, når det ikke er nok plasser til alle.

Les også: Det blir ikke grønt skifte med røde tall

I dag er det bare de med best karakterer som kommer først. Er det rettferdig, når vi vet at karakterer henger nært sammen med foreldres utdanningsbakgrunn? Når vi vet at en elev som får fire i snitt kan ha gjort en vel så stor innsats som en som får fem?

Og er det fornuftig, når vi vet at det å plassere de med dårligst karakterer i en klasse og de med best karakterer i en annen, kan bidra til dårligere skoleresultater og dårligere muligheter for elevene som går der?

Jeg har ikke fasiten

Jeg vet ikke akkurat hva slags system Oslo bør få. Men jeg er helt sikker på at vi trenger mer kunnskap om hvilke alternativer vi faktisk har. Når elevenes og lærernes organisasjoner mener dagens modell er for dårlig, når et offentlig utvalg som har sett grundig på saken mener vi må gjøre endringer, da kan vi ikke legge ned arbeidet!

Les mer fra Norsk debatt

Vi må prøve å bygge en skole som legger best mulig til rette for at flest mulig gjennomfører og består videregående skole. Som gir like muligheter for alle. Å avvise kunnskapen før den er innhenta, er både arrogant og svikefullt når det handler om å gi alle elever i Oslo de samme mulighetene til å lykkes.