Offentlig sløsing er en folkesykdom i Norge, og det er kanskje ikke så rart i «verdens rikeste land».

Det pussige er at partiene fra høyre til venstre kappes om å kaste penger etter prosjekter som samfunnsøkonomisk er store tapssluk, som Stad skipstunnel.

Mens Oljefondet nærmer seg 13.000 milliarder kroner, ser Høyre behov for å øke skattene fra dagens nivå med 36 milliarder kroner fra dagens nivå. Det aller meste er riktignok skatt på superprofitten til de offentlig eide kraftselskapene, noe som finansierer strømstøtten til folk flest.

Høyre skal ha ros for å gjeninnføre «ostehøvel»-sparingen i offentlig sektor ved å pålegge offentlig forvaltning å øke produktiviteten med en prosent i året, og dermed få penger til omprioritering til andre satsinger.

De rødgrønne svarer at dette er en blind innsparing uten politisk føring, og det er i og for seg riktig. Men kritikken er hul når den kommer fra partier som aldri evner å spare på noe, og da er blind innsparing bedre enn pengebruk med bind for øynene.

Beholder Stad skipstunnel

Det mest oppsiktsvekkende er at Høyre gjør felles sak med regjeringen og beholder Stad skipstunnel.

Dette er et prosjekt som så dagens lys i 1870, og som har gått frem og tilbake mellom utredere i 150 år.

Samtlige uavhengige samfunnsøkonomiske analyser (og de har det vært titalls av) viser at prosjektet er dundrende ulønnsomt. Siste anslag er en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner, der mellom 90 og 100 øre per investerte krone er tap.

Tunnelen er svar på fortidens problemer. Det går tiår mellom skipsulykker som krever menneskeliv utenfor Stad, de store skipene går uansett langt utenfor det værharde kystområdet, og Hurtigruta har sagt at de ikke kommer til å bruke tunnelen.

I tillegg viser analysene at godstrafikken ikke kommer til å skifte fra trailere til båt som følge av tunnelen.

Les også: Fyrte løs mot milliardprosjekt: – Helt galskap

Skal vi glemme økonomiske analyser?

Det er forstemmende at bare SV legger vekt på utredningene og vil utsette Stad skipstunnel til fordel for utbedring av dødsveien mellom Bergen og Voss.

De andre partiene våger ikke å si imot en lokal lobby av kystnæring, LO og NHO som på død og liv vil ha skipstunnelen. Dette er samtidig dynamikken i offentlig sløsing:

Høylytte tilhengere får viljen sin fordi de mange som taper på pengebruken ikke bryr seg nok. Og da blir det politisk lønnsomt å gjennomføre ulønnsomme prosjekter.

For øyeblikket er Høyre dobbelt så stor som Arbeiderpartiet på gallupene, og over 50 prosent større enn de to regjeringspartiene.

Velgermedvinden skyldes ikke gode forslag til ny politikk, men at de sitter stille i båten og tar imot velgere som har gitt opp prosjekt Jonas Gahr Støre.

Mens rødgrønne velgere lurer på hva Ap/Sp-regjeringen egentlig vil og når det er vanlige folks tur, lurer Høyre-velgere på om hvor det har blitt av partiets tradisjonelle oppskrift for å kutte i offentlig forbruk og redusere skattene.