Høyre driver et korstog mot Osloskolen, og roper «ulv, ulv!» til befolkningen fordi det er valgår.

Høyres Mehmet Kaan Inan skriver i Nettavisen at byrådet i Oslo har «demontert Osloskolen», uten snev av hukommelse om den klassedelte Osloskolen det rødgrønne byrådet overtok ansvaret for etter 18 år med Høyre-styre.

Les saken her: Osloskolen forvitrer, mens Arbeiderpartiet bare ser på

Det går bra med Osloskolen

Sannheten er at det går riktig bra med Osloskolen, og det kjenner nok de fleste seg igjen i. Det går faktisk enda bedre enn da Høyre styrte Oslo.

Elevene i Oslo får bedre karaktersnitt både på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Flere fullfører og består skoleløpet.

Resultatene fra nasjonale prøver ligger stabilt over resten av landet. Trenden med stadig færre søkere til yrkesfag har snudd.

Jeg kan fortsette å ramse opp.

Mens Høyre tegner skrekkscenarioer om Osloskolen, er sannheten at elevene i Oslo gjør det bedre enn andre fylker.

Det viser at det nytter å satse på grunnferdighetene og ansette flere lærere som sørger for at de yngste elevene lærer å lese, skrive og regne. Det har vært Oslo Arbeiderpartis hovedprioritet.

Juksing på nasjonale prøver

Osloskolen scorer altså så bra på nasjonale prøver til tross for at kommunen ikke lenger jukser med tallene ved å gi altfor mange elever fritak fra prøvene, slik Høyre-byrådet gjorde.

Noen steder ble 40 prosent av elevene fritatt fra nasjonale prøver for å heve Oslo-scoren, elevene øvde spesifikt til de nasjonale prøvene og rektorer fikk bonus for gode resultater.

Det rødgrønne byrådet er opptatt av en god skole og at hver elev får hjelp til å utvikle seg, ikke av å pynte oss med juksetall.

Les også: Arbeiderpartiets «skattegaranti» er best før valget

Et hån

Poenget er ikke å være selvgode på hvor godt det går i Osloskolen med et Arbeiderpartiledet byråd, men å avkle Høyres forsøk på dommedagsbeskrivelser for å lure til seg velgerstemmer.

Det er et hån mot elever og lærere i Osloskolen som faktisk gjør en svært god jobb hver eneste dag.

Målet kan ikke være å produsere resultater politikerne skal smykke seg med, men å gi alle elver de beste muligheter til å lære, utvikle seg og sko seg for et (yrkes)liv.

Det spiller en rolle at det er rødgrønt

Høyre har likevel rett i at det spiller en rolle hvem som styrer i Oslo.

Det spiller en rolle at det rødgrønne byrådet nå fullfinansierer en elevplass (en skulle tro det var en selvfølge, ikke sant?), at vi har gjort en historisk økning av grunnfinansieringen til alle skoler.

Det spiller en rolle at vi har ansatt 900 flere lærere der 200 er ekstraressurser til intensivoppfølging i språk, lesing, regning og skriving i småskolen.

Det spiller en rolle at alle elver får mulighet til å gå på aktivitetsskolen (AKS) og ikke må stå utenfor skolegården og se sine medelever med rikere foreldre få delta.

Det spiller en rolle at vi hele tiden øker kvaliteten i AKS fordi det også er en arena for læring.

Det spiller en rolle at vi har brukt 13 milliarder på nye skoler og rehabilitering.

Fortsetter jobben

Oslo Arbeiderparti er likevel ikke tilfredse og jobber hver dag for at Osloskolen skal bli enda bedre.

De gode resultatene skal ikke bli en hvilepute for det rødgrønne byrådet. Det finnes fortsatt store utfordringer, ikke minst det svært klassedelte skolelandskapet vi arva etter 18 år med Høyre-styre.

Her har vi begynt et arbeid med å sørge for en Osloskole med mindre klasseforskjeller mellom skolene. Vi har også en stor jobb foran oss med å tette kunnskapshullene koronapandemien har påført våre elever.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Også her rammes østkanten hardest fordi områdene med høyest smitte har hatt mest karantene og hjemmeskole. Høyre-regjeringen skjønner ikke alvoret i det.

I stedet for å rope «ulv, ulv!» om det som faktisk går veldig bra i Osloskolen for å skremme til seg velgere, bør Oslo Høyre bry seg om elevene, og bidra konstruktivt til hvordan vi skal redusere den klassedelte Oslo-skolen, tette kunnskapshullene etter halvannet år med pandemi og øke motivasjonen til Oslo-elevene.