I etterkant av Unge Høyres framtidsretta og visjonære landsstyrevedtak om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot petroleumsvirksomhet, har Høyres energipolitiske talsperson Stefan Heggelund i flere saker uttrykt uenighet med dette vedtaket.

Han har blant annet sagt at Høyre ønsker å konsekvensutrede for å få kunnskap. Slik har Norge holdt på siden oljeeventyret begynte, mener han.

Dette er saken: Unge Høyre vil verne Lofoten – kritiserer Høyre for å sky debatt

Det er bekymringsfullt at Høyres egen talsperson for energipolitikk viser såpass mangelfull forståelse for landets petroleumslov.

Lovforskriftene er tydelige i sitt ordbruk. En konsekvensutredning er ikke en prosess som i utgangspunktet skal føre til ny kunnskap, men skal så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap (Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 6c. Konsekvensutredning) - noe som i svært liten grad mangler for områdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen er ikke imot ny kunnskap. Tvert imot.

Men, etter petroleumsloven § 3-1 er en «vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger». Det vil si en konsekvensutredning og første steg i en prosess med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Dette har nasjonen fått bekreftet den siste uka i lys av høringsrunden på Stortinget om ukultur knyttet til åpning av Barentshavet SØ, der kunnskapsinnhenting og konsekvensutredning har visst seg å være en formell forpliktelse for at oljepolitiske interesser skal få åpne nye områder på tross av kunnskapen som foreligger.

Har Høyre og Heggelund et ønske om ny kunnskap, ville det være mer redelig å legge til rette for dette som regjeringsparti, heller enn å beskylde Unge Høyre for å være redd for kunnskap ved å bruke en feil fremstilling av en «konsekvensutredningsprosses.»

Vi vil igjen gratulere Unge Høyre for et visjonært vedtak og håper at moderpartiet hører på framtidas verdiskapere og samfunnsutviklere i ungdomspartiet.

Vi håper også de foreslår å verne våre mest produktive og sårbare havområder på landsmøtet i mai.