Høyres landsmøtevedtak om å neglisjere norske skogers appetitt på CO₂ gjør at kartet stemmer stadig dårligere med terrenget.

– Vi har et realfagsproblem, og det er alvorlig, uttalte Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i 2013, da han så hvor dårlig norske 15-åringer gjorde det i matematikk og naturfag.

Trolig har mange av disse 15-åringene blitt 25 år gamle Høyre-velgere.

Og mye tyder på at noen av dem var til stede på landsmøtet nylig.

For mens alle andre land tror på fotosyntesen, der planter og trær opptar karbondioksid fra luft, lagrer karbon og frigjør oksygen, fikk Erna Solberg trumfet igjennom viljen sin.

Hun fikk Høyre til å gå vekk fra etablert vitenskap.

Fotosyntesen ble oppdaget av den nederlandske forskeren Jan Ingenhousz i 1771. Mens mennesker og dyr puster inn oksygen og puster ut CO₂, fungerer altså plantene motsatt.

Mens fotosyntesen er en forutsetning for livet på jorden, bestemte Høyres landsmøte seg for å være overjordiske.

Hva som faktisk skjedde, er ikke godt å vite. Kanskje var det dårlig lufting i møtelokalet, og det ble så mye CO₂ i rommet at forsamlingen begynte å oppføre seg som planter? Hvem vet?

Dyrt blir det. Og de som betaler regningen er næringslivet, skattebetalerne og til syvende og sist, velferdsstaten.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kuvendingen

Først fremmet Rogaland Høyre et forslag om at opptak av CO₂ i skog måtte tas med i det norske klimaregnskapet, slik alle andre land gjør. Et flertall på landsmøtet stemte for at skogens rolle burde telle med.

Opptak i norsk skog og mark utgjør 26 millioner tonn CO₂ pr. år. Totale CO₂-utslipp er 49 millioner tonn. Ergo utgjør opptaket i skog og mark at netto utslipp fra Norge kun er 23 millioner tonn.

Men det vedtaket ville ikke Erna Solberg og Nikolai Astrup høre snakk om. De troppet opp på talerstolen

– Vi har vedtatt noe som kan tolkes som at vi reduserer klimaforpliktelsen til Norge, uttalte Solberg,

Hun mente vedtaket var umodent og at etablert vitenskap fortjente bredere debatt. Samtidig uttrykte hun bekymring for at det ville bli oppfattet som at Norge reduserer sine klimaforpliktelser.

Det Solberg kalte klimaforpliktelser er altså frivillig innmeldte klimamål, en selvpålagt forpliktelse.

Hun reflekterte ikke over at 23 er et mindre tall enn 49, og at forskjellen endrer både utgangspunkt og tiltak. Hun advarte forsamlingen om at dersom vedtaket sto, ville det være som å skyte seg i foten.

Nikolai Astrup var også på podiet og advarte mot konsekvensene. Dermed var det duket for en ny votering som gikk Solbergs og Astrups vei med god margin.

Rogaland Høyre satt igjen med svarteper.

Vil bli som Ecuador

Høyre støtter Arbeiderpartiet, og Erna Solberg og Nikolai Astrup står last og brast med Jonas Gahr Støre og Espen Barth-Eide, i målet om å forvandle Norge til Ecuador.

Les også: Nye klimamål: Regjeringen vil at Norge skal bli som Latin-Amerika

For regjeringens plan om å redusere utslippene minst 55 prosent ned fra 1990-nivå innen 2030, betyr en reduksjon på vel 60 prosent fra dagens nivå.

Med det tar de sikte på å redusere utslipp per innbygger ned på nivå med et land som Ecuador, og langt under gjennomsnittet for land utenfor OECD.

Målet fremstår som utopisk. Hvor mye det vil koste er det ingen som vet.

Her kan du lese flere kommentarer av Kjell Erik Eilertsen

Går glipp av 30 milliarder euro årlig

At Norge har bidratt til å redusere utslipp i EU og Storbritannia med gass og vannkraft som erstatter kullkraft, bryr verken Høyre eller regjeringen seg om.

Kullkraft slipper ut en million tonn CO₂ per TWh, mens gasskraft slipper ut under halvparten, og vannkraft er utslippsfritt.

Norges eksport av gass og vannkraft til EU og Storbritannia i fjor gjorde at disse slapp ut 320 millioner tonn CO₂ mindre enn hva de ville gjort uten bidraget fra Norge.

Da hadde de måttet ty til kull.

Norge er dermed Europas største eksportører av utslippskutt. Med dagens CO₂-kvotepris på 95 euro per tonn kunne Norge krevd å få selge kvoter for 30 milliarder euro hvert år – mer enn 300 milliarder kroner.

Men der er ikke Høyre, og der er ikke Arbeiderpartiet.

Det forhandlingskortet vil de ikke bruke mot flokken sin i Brussel.

Les også: Supert polslipp: Her blir det kamp om flaskene (+)

Ikke bare skog

Av Norges totale utslipp står energibruk for 35 millioner tonn CO₂.

Dette fordeler seg på 75 prosent fra transportsektoren og 25 prosent fra kraftproduksjon offshore, som både Høyre og regjeringen vil elektrifisere vekk med kraft fra land.

Les også: Skognæringen hogger i blinde

Differansen på 14 millioner tonn kommer fra kjemiske prosesser i metall- og prosessindustrien, og ved produksjon av sement.

Det som også Høyre ignorerer er at når sement størkner, fanger den opp igjen CO₂ fra luft.

Omtrent 30 prosent av utslippene i forbindelse med produksjon av sement fra kalkstein, fanges opp igjen. Og alle flater av betong og kalk fanger CO₂ så lenge de er eksponert for luft.

Slik er naturen, og slik er kjemien.

Men Høyre og Arbeiderpartiet har et realfagsproblem og må tro på noe overjordisk. Det er alvorlig.

Og det blir dyrt for norsk økonomi og velstand fremover.