Som reaksjon på en kronikk jeg skrev for NRK Ytring raser Høyres stortingskandidat i Oslo, Elisabeth Isachsen Rye-Florentz, i et debattinnlegg hos Nettavisen.

Les innlegget her: Det er lett å anklage folk for å mobbe. Det er mye vanskeligere å ha en nyansert debatt om trygd og sykelønn

De skjelver tydeligvis i buksene på Høyres Hus i Oslo. Etter å ha drevet en mobbekampanje mot trygda og syke mennesker i åtte år forsøker de nå fremstille seg som bestevenner til landets syke, arbeidsløse og uføretrygda.

Jeg vil anbefale Rye-Florentz å lese seg opp på hva Høyre og deres venner på høyresiden faktisk mener.

Jeg tar gjerne denne debatten med Høyre

I kronikken jeg skrev viser jeg til flere konkrete uttalelser fra både profilerte Høyre-politikere, Unge Høyre og Høyres største valgkampsponsor, Stein Erik Hagen. Rye-Florentz forholder seg rett og slett ikke til dette.

Hun velger å heller vise til at Høyre har gått inn for et pakkeforløp for muskel- og skjelettplager som særlig rammer kvinner, for å forhindre langtidssykemeldinger. I kjent Høyre-stil sniker hun også inn den vante tralten om å bruke sykedag etter en litt fuktig kveld på byen, dette er noe vi må kunne diskutere er budskapet.

Vi kan selvfølgelig diskutere hvorvidt nordmenn tar ut sykefravær uten god nok grunn. Jeg vil anta at dette er et forsvinnende lite tall. Problemet er bare at hver gang høyresiden kommer med slike uttalelser er det med på å forsterke mistilliten mot de som benytter seg av sosiale ytelser og velferdstjenester. Dette drypper videre ned på de som mottar trygd eller andre ytelser fra staten. Den debatten tar jeg gjerne med Høyre.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Rye-Florentz forsøker å dra debatten over på hva Høyre har gjort, og ikke hva de sier

At Høyre vil hjelpe de som blir langtidssykemeldte er selvsagt bra. De har styrt landet i åtte år, og har ikke gjort stort. Det som trengs er en avvikling av stoppeklokkementalitenen og tidspresset i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. Her piskes de ansatte rundt og presse opp mot måloppnåelser satt av byråkrater og økonomer. Dette er en oppskrift på sykdom og utslitte kropper.

Vi i Rødt tror at fagfolkene som er utdannet til å jobbe i helsevesenet eller andre kvinnedominerte yrker vet best selv hvordan jobben skal utføres best mulig.

Rye-Florentz forbarmer seg også over at det tar så lang tid å diagnostisere disse muskel- og skjelettplagene. Her er vi i Rødt helt enig, men i motsetning til sittende regjering vil vi prioritere forskning på kvinnehelse.

Av 89.000 norske medisinske forskningsartikler publisert fra år 2000 handler bare 1854 om kvinners helse, eller har et klart kjønnsperspektiv. Det eneste regjeringen har levert på dette område er 15 millioner til forskning på kvinnehelse. Til sammenligning har Norske Kvinners Sanitetsforening bevilget 25 millioner bare i 2021.

Kritikken faller på sin egen urimelighet. Høyre og de andre regjeringspartiene har mobbet og plaga trygda og syke mennesker i åtte år nå. Nå forsøker hun å dra debatten over på hva de har gjort, og ikke hva de sier. Det kan vi godt gjøre.

Les mer fra Norsk debatt her

Sosialpolitikk?

De har kutta i AAP, tatt fra barnetillegget til uføre, fjerna brillestøtten, tatt fra arbeidsledige feriepengene, kutta i støtten til tannregulering og kutta fysioterapi for branskadde.

Dette er sosialpolitikken til den sittende regjeringen.

På mandag blir det et nytt flertall, og jeg lover at vi i Rødt skal ta kampen for syke, uføre og arbeidsløse i hele landet med inn på Stortinget.