Det er knapt noen områder av politikken hvor det snakkes mer, og gjøres mindre, enn klimapolitikken.

Resultatet er at klimagassutslippene fortsetter med uforminsket styrke. Nedgangen i fjor var på magre 0,3 prosent. Med den farten skal vi altså holde på i 150 år før klimagassutslippene er halvert.

Enten tror ikke politikerne på sitt eget prat om de katastrofale klimaendringene, eller så evner de ikke å gjøre noe med det.

I en slik situasjon er det hull i hodet å avvikle en ordning som faktisk gir mindre klimagassutslipp.

Det er bare noen få dager siden regjeringspartiene ble enige med SV om å skjerpe avgiftene på nye elbiler ved å innføre moms på elbiler over 500.000 kroner. Det er et effektivt tiltak hvis du vil motarbeide at folk i distriktene kjøper elbiler med rekkevidde, nok motorkraft og mulighet for å ha tilhenger.

Nå følger Statens vegvesen opp, og har skrevet brev til Samferdselsdepartementet for å foreslå økte bompenger og peker på at det kan være lurt å fjerne elbilene fra kollektivfelt.

– Vi har som mål å redusere biltrafikk i og inn mot de største byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les mer: Trapper ned elbilfordeler

Vegdirektøren foreslår at elbilene skal betale 70 prosent av taksten for bensindrevne biler, og full takst fra 2025.

Hensikten er blant annet å gjøre det mer fristende å ta bussen, sykle eller gå.

Som vanlig skal ikke kollektivtransporten gjøres mer konkurransedyktig ved å forbedre kollektivtilbudet (blant annet sette ned prisene), men å gjøre konkurrentene dårligere. Det er lettvint.

Bensin og diesel er problemet

Både når det gjelder lokal forurensning og globale klimagassutslipp er det bensin- og dieselbilene som er problemet.

Av 2,9 millioner privatbiler på norske veier, er 2,4 millioner drevet av bensin eller diesel.

Hvis du ønsker både å få ned biltrafikken inn til byene, og samtidig redusere forurensning og klimagassutslipp, så er det jo bensin- og dieselbilene som må ta støyten. Å hakke på elbilene er nok populært blant mange velgere, men løser ikke noe som helst.

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen sier det klart og tydelig: – En krigserklæring mot elbilsatsingen, er hennes kommentar.

- Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, sier Unni Berge.

Les mer: – Krigserklæring mot elbil og klima

Elbilfordelene er fortsatt viktig

Det er bredt flertall på Stortinget for å stimulere til at stadig flere velger elbil foran forurensende biler. Hensikten med elbilfordelene er at de gir nybilkjøpere et vennlig dytt til å akseptere lade-ulemper og høyere pris, mot at de får rabatt i bompengeringene, kan kjøre i kollektivfelt og har billigere parkering.

Elbilfordelene handler om konkurransen mellom forurensende biler og utslippsfrie biler. Når Statens vegvesen utelukkende vil gjøre elbilene mindre konkurransedyktige, så betyr det i praksis at bensin og diesel blir mer attraktivt for nybilkjøpere.

To forslag vil være mer tilpasset det man ønsker å oppnå:

  1. Sett ned prisen på kollektivtransport, særlig på enkeltturer (som er første skritt til en vridning fra bil til buss).
  2. Skjerp bomtakstene for benisn- og dieselbiler, så får man både flere elbiler og mindre bilkjøring til sentrum.

Gjør noe som virker, ikke velg et alternativ som er hull i hodet!