(Avisa Oslo)

Det er ikke til å tro at mens viruset akselererer inn i Oslos befolkning faller kommunen som en sten i rankingen av hvilke kommuner som har satt flest vaksiner i forhold til folketallet. Å være på 279. plass er en bisarr plassering gitt økningen i smittetrykk og belastningen vi har tatt over tid.

Etter snart fire måneder med nedstengning er det all mulig grunn til å rette skytset mot helseminister Bent Høie:

Hva fanden er det du holder på med?

Vi ser kimen til at Raymond Johansens bønn om å få flere vaksiner vil bli hørt. Folkehelseinstituttet har spilt inn til Helsedirektoratet at gjeldende vaksinestrategi bør endres med noe mer vaksiner til Oslo.

Les også: Reddet fra korona - døde av ensomhet

Men må byråkrater og regjering slepe beina etter seg på denne måten?

Avisa Oslo ba om endret vaksinestrategi da den britiske mutanten nådde Nordre Follo i slutten av januar. Gitt den nye variantens mye høyere smittsomhet, trengte man ikke være rakettforsker for å skjønne at det var starten på en smittebølge. Og at den ville ramme Oslo særlig hardt.

Det lå i dagen, for å si det forsiktig.

Den metodiske settingen av vaksiner – en for alle og alle for en – duger jo når man kan sette titusener av vaksiner hver eneste dag. Med et virus i omløp med langt høyere smittedyktighet og færre vaksiner å ty til, må det drives geriljakrig mot viruset.

I øyeblikket er det Oslo som må forsvares med alle tilgjengelige midler.

Jeg så i går en kvinne poste at hun som transplantert var veldig opprørt over at hun angivelig hadde 4.000 foran seg i vaksinekø. Harmen og oppgittheten hun følte på, skyldes også at hun visste om tre andre i samme situasjon som henne i andre kommuner, som allerede var fullvaksinerte.

Når Moldes ordfører Torgeir Dahl kritiserer byrådsleder Raymond Johansen for håndteringen av koronakrisen, er det samtidig grunn til å minne han på at kommunen hans med snaue 32.000 innbyggere har satt drøye 3.000 vaksiner, mens Stovner med sine nesten 33.000 innbyggere og med dramatisk høyere smittetrykk, bare har satt 1.800 vaksiner. Den store ulikheten i disfavør av Stovner er selvfølgelig ikke å behandle alle i Norge likt.

Det er å behandle folk på Stovner dårlig.

Slik kan Oslo sammenlignes med kommune etter kommune. Kommuner med et mye lavere smittetrykk, er kommet lenger i vaksineringen. Poenget med vaksinene er todelt. Dels å ta ned den individuelle risikoen ved å bygge immunitet og dels å bygge flokkimmunitet gjennom at virusspredningen dør ut når et tilstrekkelig antall mennesker er vaksinerte (godt over 60 prosent).

Det er flott at 20 prosent av befolkningen i Tokke i Telemark er vaksinerte. Men 365 dager etter at det første smittetilfellet ble oppdaget i Oslo, har Tokke med sine 2.201 innbyggere til gode å ha hatt et eneste utbrudd av korona. Når situasjonen er sånn i kommune etter kommune, bør vaksiner brukes asymmetrisk. Der det er høyest smittetrykk bør det også settes flest vaksiner både for å ta ned den individuelle risikoen og raskere komme til flokkimmunitet.

Selvfølgelig kan det hende at Tokke i morgen får et stort utbrudd av den britiske mutanten. Så volatil er situasjonen, men moderne krigføring kjennetegnes ikke av at ressursene settes inn likt på alle frontavsnitt. Særlig når fienden er blitt mer aggressiv og tilgangen på det helt dødelige våpenet – vaksinen – er blitt mindre enn forutsatt.

I situasjonen vi er i nå, bør jo ressursene kanaliseres mot frontavsnittene hvor det er høyest fiendtlig aktivitet og så får man svare opp eventuelle andre utbrudd med mobile enheter. Det er slik moderne krigføring drives.

Nå innebærer ikke det å særbehandle Oslo etter mitt syn ikke noen urettferdighet mot resten av landet. Målet er jo å jevne ut den personlige risikoen hver enkelt menneske har. I Oslo er den skyhøyt over landsgjennomsnittet.

Dessuten tar nå Oslos befolkning på seg store byrder som mesteparten av landet slipper som sosial isolering, maskebruk, utstrakt hjemmekontor og ingen adspredelser i form av å kunne gå på kafé, restaurant, teater eller kino. Livet i Oslo er jævlig surt om dagen særlig når så mange som 30–40 prosent av byens befolkning er aleneboende. Det er høyst rimelig at Oslo tilgodesees med flere vaksiner når dette legges til grunn.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi har på område etter område bygget inn ulikhet for å oppnå likhet. Det gjelder i valg,- skatte- og overføringssystemene våre. Selvfølgelig kan det også gjøres i vaksineregimet uten at det oppstår en urettferdighet av den grunn.

Det er Oslos tur til å bli prioritert foran andre i vaksineprogrammet.

Nå!