Svaret er at alle land må bidra. Og Norge er ikke like ubetydelig i klimasammenheng som du kanskje tror.

Etter FNs klimapanels nye rapport, slår klimaalarmen over hele verden. Men det er noen som tror at vitenskapen ikke gjelder for Norge.

Jonas Gahr Støre tror FNs generalsekretær siktet til «land som bygger et kullkraftverk i måneden» da António Gutteres sa «land bør også slutte å lete etter og produsere ny fossil energi». Senterpartiets Ola Borten Moe ber oss starte klimatiltak i Polen. Og Frps Ketil Solvik-Olsen tror Norges viktigste klimabidrag, er å legge press på Kina.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Stemmer dette?

Hva med et lite tankeeksperiment:

Jinan er en by i Kina med cirka samme befolkningsstørrelse som Norge (ifølge PopulationStat). Kan en kinesisk Gahr Støre, Borten Moe eller Solvik-Olsen i Jinan bare peke på resten av Kina, Norge og verden, og forlange at de - og bare de - får droppe klimatiltak?

Selvsagt ikke. Hvis vi delte verden i regioner med fem millioner mennesker, kunne alle pekt på andre og nektet å handle.

Og premisset at Norge er ubetydelig i klimasammenheng, eller bedre enn andre, er ikke like sant som mange tror.

Ola og Kari forurenser mer enn en kineser

Norge har høyere utslipp per innbygger enn Kina - og ligger ikke langt bak Polen.

Gjennomsnittet i verden var 4,7 tonn CO2 per innbygger i 2019 (alle tall fra Global Carbon Atlas).

Kinas tall var 7,1. Gjennomsnittet i Europa var 7,3 og Norge lå på 7,9, mens Polens utslipp per innbygger var 8,5.

Les også: Ikke stem på Jonas og Erna

«Vesten» har større historisk ansvar for klimakrisa

CO2 blir værende i atmosfæren i flere hundreår. Samlet utslipp siden den industrielle revolusjonen viser derfor hvor mye hvert land har bidratt til klimakrisa.

Kina har høye utslipp i dag, men har fremdeles mindre historisk ansvar for klimakrisa sammenlignet med det globale Nord.

Kina sluppet ut 220 milliarder tonn CO2 fra 1750 til 2019, noe som er mye lavere enn USA (410 milliarder tonn) eller Europa (525 milliarder tonn).

Land som India har bidratt enda mindre (52 milliarder tonn). Hele Afrika har bidratt med kun 43 milliarder tonn (tall for kumulative utslipp fra Our World in Data).

Det er derfor klimapolitikk er et spørsmål om historisk ansvar og rettferdighet.

«Rike» land i det globale Nord, som Norge, skylder resten av verden at vi går foran.

Vårt forbruk fører til utslipp i andre land.

Les også: Det som skjedde i Oslo kan skje i resten av landet også

Forbruk i andre land

I tillegg knyttes mye av Kinas utslipp til forbruk i andre land.

Tall fra Global Carbon Atlas tilsier at Kinas (og Polens) utslipp ville blitt 10 prosent lavere hvis vi justerte for handel - det vil si at 10 prosent av kinesiske og polske utslipp går til produkter som forbrukes i andre land.

Norges utslipp ville vært 10 prosent høyere hvis vi tok med handel.

Andre studier har anslått at Norges «indirekte utslipp» i andre land utgjør nesten halvparten av de totale utslippene fra nordmenns forbruk.

Vårt høye forbruk bidrar med andre ord til høyere utslipp i andre land.

Norge er også blant verdens største olje- og gasseksportører, og planlegger økt utvinning de kommende årene - til tross for at IEA og FNs generalsekretær slår fast at det ikke er plass til ny olje- og gassleting hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Les også: Hvis ikke Norge går foran som en selvoppofrende ledestjerne, så er vi fortapt!

Ingen unnskyldninger

En kinesisk Støre, Borten Moe eller Solvik-Olsen ville helt sikkert være svært lite fornøyd med sine norske navnebrødres holdning.

Jinan har helt sikkert lavere utslipp per innbygger - og historisk lavere utslipp enn Norge. De kunne også sittet på hendene og ventet på andre.

Og det er jo nettopp det som dessverre skjer i altfor mange land.

Norske utslipp var fortsatt høyere enn 1990-nivået (utgangspunktet for de fleste globale klimamålene) før koronapandemien. Kina bygger altfor mange nye kullkraftverk, selv om de samtidig investerer stort i fornybar energi.

Les også: Klimarapporten: Det som i alle fall ikke hjelper er å kneble motstanderne

Krystallklar rapport

Men beskjeden fra Klimapanelets rapport er krystallklar - hvert tonn utslipp unngått vil føre til mindre utfordringer og skader fra klimaendringer.

Da må alle kutte sine utslipp fremfor å peke på andre; det er det vi har full kontroll over og ansvar for.

Det er uansett billigere å foreta tiltak som kutter utslipp enn å vente på skadene som kommer fra økende klimaendringer.

Les flere meninger fra Norsk debatt

- Ingen unnskyldninger

Det er gode krefter som kjemper for mer klimahandling i alle land, inkludert Kina, hvor landets Central Environmental Inspection Team i år kritiserte energiadministrasjonen for at de ikke hadde prioritert miljø i energipolitikk.

Den beste måten å legge press på andre land og støtte disse kreftene, er å vise at vi selv tar vårt ansvar på alvor og følge opp med handling.

Norge har ingen unnskyldninger. Det vi har, er forholdsvis høyt historisk klimaansvar - og (heldigvis) store ressurser. Vi kan og må kutte utslipp.

Stortingsvalget er vår første mulighet til å endre kurs.

Stem for et parti som vil ta ansvar!