Gå til sidens hovedinnhold

Hvem har fått vaksinene, Tromsø kommune?

Tromsø kommune må offentliggjøre hvordan fordelingen av vaksinene har vært.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

(Nordnorsk debatt)

De eldste og mest sårbare skulle prioriteres. Men i Tromsø er de yngste vaksinert først: Flest korona-vaksiner er gitt til de mellom 16–44 år, avslører Nordlys.

Og smittevernoverlegen aner ikke hvorfor.

Det begynner dessverre å bli symptomatisk for kommunen. Vi har sett det når det gjelder økonomi, i helse og omsorgstjenesten, for eksempel. Og i enkelte avdelinger der lyssky virksomhet har foregått: kommunen har verken hatt oversikt eller kontroll.

Nå gjelder det korona-vaksinene. Det er kommunenes ansvar å fordele dosene som kommer fra helsemyndighetene. Og de samme myndighetene har satt en standard prosedyre for vaksineringen: de eldste skal først i køen, og inntil 20 prosent av de tildelte vaksinene kan gå til helsepersonell.

Les også: Senterpartiet har blitt partiet som lytter og forstår Nord-Norge

9660 vaksinedoser er satt i Tromsø. Av disse har 2800, altså godt over en tredjedel, gått til personer mellom 16 og 44 år. Det gjør Tromsø svært spesiell i landssammenheng. Sammenlignet med Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø eller Harstad, skiller Tromsø seg ut. Hvorfor? Hvordan kom vi dit?

Det må Tromsø kommune fortelle befolkningen! Dersom man ikke vet hvor vaksinene har tatt veien, må man finne det ut. Og dersom det foreligger brudd på prioriterings-kriteriene, må Folkehelseinstituttet reagere overfor kommunen.

Korona-vaksine er gullkantet investering for hver og en av oss. Det er naturligvis rift om den i en pandemi som er faretruende nær å løpe løpsk.

I ytterste konsekvens kan vaksinen være handelsvare. Så skal det presiseres at det ikke er noe som tyder på at det er tilfelle i denne saken.

Det betenkelige er at smittevernoverlege Trond Bratland sier at han ikke vet hvorfor vaksine-statistikken ser ut som den gjør. Han virker nærmest overrasket når Nordlys konfronterer ham med tallene.

Når man ikke har oversikt, kan man heller ikke ha kontroll. Det forklarer hvorfor eldre mennesker som har større risiko for å dø av covid-19, fremdeles står i vaksine-kø i Tromsø kommune. Nordlys hadde for et par uker siden en artikkel om Bjørn Rafter, 82 år og hjertesyk, som i måneder hadde ventet på tilbud om vaksine.

Den første korona-vaksinen i Tromsø ble satt en av de første dagene i januar. Det er snart tre måneder siden. Likevel hører vi om 80-åringer som fremdeles ikke er vaksinert.

Befolkningsoversikten viser at det bor 2305 personer over 80 år i Tromsø. Selv om vaksineleveransene ikke har kommet som planlagt, burde de dosene vi har fått, vært mer enn nok til at denne gruppen var full-vaksinert for lenge siden.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Har noen sneket i køen? Ja, det vet vi faktisk. Kommunen avslørte i begynnelsen av mars to personer som oppga å være helsearbeidere, uten å være det. Smutthullet de to brukte, er nå tettet.

Folk må ha tillit til at vaksineringen går rett for seg, og at ingen sniker i køen. Det må være full åpenhet om prosessen fra kommunens side, det betinger nødvendigvis at kommunen har oversikt og kontroll. Det foreligger en vaksine-strategi fra sentralt hold, det må være en begrunnelse dersom den fravikes.

Tromsø kommune må offentliggjøre hvordan fordelingen av vaksinene har vært, hvilke grupperinger innen helsevesenet som har fått, og eventuelle andre grupper innen kommunalt styre og stell.

Folk tåler utsettelser i vaksineringsprogrammet, så lenge de vet hvorfor. God kommunikasjon og full åpenhet er bra både for befolkningen, og for de som sitter med ansvaret.

Kommentarer til denne saken