En av Frps største seire i regjering var at vi klarte å redusere antall asylsøkere fra 12 000 i 2013 til 1400 i 2020.

På grunn av vår strenge asylpolitikk har Norge gått fra å være et av landene i Europa som fikk flest asylsøkere til å bli det landet som tar imot færrest asylsøkere per innbygger.

Bare Portugal og land i Øst-Europa hadde færre asylsøkere per innbygger enn Norge i 2019 ifølge Eurostat. I 2020 ble vi så vidt slått av Danmark.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Migrantkrisen er på ingen måte over

Dette står i sterk kontrast til situasjonen i vårt naboland Sverige, som var det landet i Europa som tok imot flest asylsøkere per innbygger, både i 2013 og 2019 (etter ministaten Luxemburg). Politikkens betydning på asylfeltet illustreres også av at forskjellene i asylankomster har blitt større og større hvert eneste år mellom nabolandene Norge og Sverige.

I 2013 kom det 2,4 ganger flere asylsøkere per innbygger til Sverige enn til Norge, mens det i 2019 kom hele seks ganger flere til Sverige enn Norge.

Samtidig viser Eurostats asylstatistikk at migrantkrisen på ingen måte er over. I 2019 kom det 762.000 asylsøkere til Europa.

Til og med i koronakriseåret 2020, med unntakstilstand og historisk strenge restriksjoner, kom det over en halv million asylsøkere (514.000) til Europa.

I europeiske land som har hatt overganger fra konservative til sosialistiske regjeringer, som Spania i 2018, er antall asylsøkere mangedoblet fra 37 000 i 2017 til 118 000 i 2019. Det samme gjelder Frankrike under Macron, hvor antall asylsøkere økte fra 84 000 i 2017 til 151 000 i 2019, mer enn dobbelt så høyt som under migrantkrisen i 2015.

Det er situasjonen i Frankrike som har skapt den absurde og tragiske situasjonen i Storbritannia hvor nesten 20 000 migranter har krysset den engelske kanal i gummibåter i løpet av de siste to årene.

Eurostats asylsøkerstatistikk viser dermed at det ikke er slik at grensene for asylsøkere nærmest er stengt i Europa, slik en kan forledes til å tro sett fra Norge.

Men grensene for asylsøkere til Norge har i praksis «nesten vært stengt» på grunn av Frp i regjering.

Les også: Norges Afghanistan-skam

En venstresideregjering vil bety en vesentlig liberalisering av asylpolitikken

Frps strenge asylpolitikk i regjering har spart det norske samfunnet for enorme integreringsproblemer, noe situasjonen i Sverige med alvorlig klanbasert kriminalitet er et tragisk eksempel på.

Samtidig er en ny migrantkrise i ferd med å utvikle seg i Afghanistan med over 30 000 migranter på flukt hver eneste uke. Dermed kan vi få en situasjon som minner om migrantkrisen i 2015 rett etter Stortingsvalget 13. september.

Dersom vi får en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Sp og SV støttet av MDG og Rødt, så vil dette bety en vesentlig liberalisering av asylpolitikken.

Da bør velgernes spørre seg: Hvem i en Ap-, Sp- og SV-regjering skal på en troverdig måte stå imot presset fra verdens største «asyllobby», ledet av Støres nære venn Jan Egeland, når han ber dem om å ta imot flere asylsøkere?

Hvem skal stå imot når tidligere Arbeiderpartipolitikere igjen mobiliserer til asylopprør? Hvem vil ha troverdighet og styrke til å stå imot godhetstyranniet fra «asyllobbyen», NGOene, kirken også videre? Hvem i en slik regjering skal forklare «asyllobbyen» at dagens asylmodell har spilt fallitt og må avskaffes, slik som Frp foreslår i vårt nye partiprogram?

Faktum er at ingen i en slik regjering vil evne å stå imot et slikt press, noe som nødvendigvis vil medfører en liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken.

Les mer fra Norsk debatt her

«Svenske tilstander»

Selv om vi langt fra har fått gjennomslag for alt, så har Frp de siste åtte årene vært en garantist for en streng innvandrings- og asylpolitikk noe som er grundig dokumentert.

Samtidig har «svenske tilstander» vist oss hvor galt det kan gå når sosialistiske partier liberaliserer innvandrings- og asylpolitikken.

I en situasjon hvor det allerede er en migrantkrise under utvikling i Afghanistan er det siste Norge trenger en Støre-regjering bestående av Sp, SV og med MDG og Rødt som støttepartier.

Alle som er opptatt av en bærekraftig og realistisk innvandrings- og asylpolitikk bør derfor stemme Frp 13. september.