Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener ulven har et ufortjent rykte og at to andre rovdyr dreper langt flere sau, deriblant jerv.

Det er korrekt at ulv dreper færre sau og lam enn mange andre rovdyr, men dette betyr ikke at det er fritt frem. Fritt frem tankegang krever også statistisk analyse, med utregning av prosent drepte dyr mot tall dyr.

  • Det er mellom 50-100 voksne ulv i Norge. Med laveste estimat betyr dette at hver voksne ulv tar rundt 14-28 sau eller lam årlig
  • Det er er minimum 350 voksne jerv, trolig over 400 i Norge. Dette betyr at hver jerv tar 15-18 sau og lam årlig.
  • Det er rundt 1000 voksne kongeørn i Norge, dette blir 1,3 sau per ørn.
  • Det er minimum 125 voksne bjørn i Norge. Dette betyr at hver bjørn maksimalt tar 8 sau og lam årlig.

Tallene er hentet fra rovdata og du kan lese mer her.

Hvem kom dårligst ut nå? Uansett hvordan en snur å vender på det og selv om tallene hadde vært lavere, blir ikke antall døde dyr bedre. I tillegg til dette har ulv en større risiko for å ta folk og husdyr ellers.

Hva om ulven hadde tatt hundene til folk i Østmarka i større grad? Med større bestand ulv blir fort Norge som Alaska eller Svalbard å ferde i, hvor alle har med seg våpen på tur.

Les flere saker fra Norsk debatt her