Skoler stenges, titusenvis av ansatte i hotell og restaurant permitteres og vi går mot en ny koronajul.

Samtidig går vaksineringen av etternølerne så tregt at det vil ta mange måneder før sistemann har fått sprøytestikket.

- Foreløpig antar vi at det kan være mulig å planlegge for en kontrollert gradvis gjenåpning etter at alle over 45 år har fått tilbud om oppfriskningsdose, alternativt vente til alle som anbefales en tredje dose får det, heter det i den siste situasjonsvurderingen fra Helsedirektoratet.

Du kan lese den her: Vurdering av situasjonen og behov for justering i nasjonale smitteverntiltak

Nettavisens forside finner du oppdaterte vaksinetall, og med den usikkerheten som er rundt omikron-varianten er vaksinetempoet den beste indikatoren på når Norge blir normalisert. Vi henter tallene fra registrene til Folkehelseinsituttet.

Ifølge FHIs egne anslag er altså 7,7 prosent av befolkningen over 18 år helt uvaksinerte, mens 11,4 prosent bare har fått en dose. Ser vi på antallet som har fått den tredje dosen, er det nå 1,2 millioner personer over 18 år.

Samtidig viser statistikken tempoet på vaksineringen, og det er deprimerende sakte:

  • Ukentlig vaksineres rundt 10.000 med sin første dose.
  • Mellom 10.000 og 20.000 får stikket med dose nummer to.
  • Og farten på 3. dose er nå rundt 240.000 doser i uken.

Med denne farten går det lang, lang tid før hele befolkningen har fått den nødvendige beskyttelsen. Befolkningen over 18 år er 4,6 millioner mennesker.

  • Rundt 350.000 har ikke fått 1. dose. Med dagens tempo blir ikke sistemann vaksinert før midt i august 2022.
  • Over 700.000 har ikke fått 2. dose. Siden det går fire uker mellom dosene, vil ikke sistemann være i mål før midt i september.

Her er det vel å merke viljen til å bli vaksinert det står på, og ikke kapasiteten. Hvem som helst får vaksine 1 og vaksine 2 på dagen hvis de bare møter på drop-in.

Når det gjelder dose 3, så står folk i kø for å få den. Tempoet avhenger av kapasiteten i kommunene, og at det må gå 4,5 måneder siden 2. dose. I skrivende stund må du ha fått dose to før begynnelsen av august for å slippe igjennom.

Norge har 2,4 millioner mennesker over 45 år, og vi er altså omtrent halvveis i å vaksinere alle disse med boosterdosen.

Med dagens tempo vil det ta rundt fem uker å komme i mål, og det er nok det viktigste målet for en gradvis gjenåpning. Vi snakker altså om månedsskiftet januar/februar hvis ikke tempoet blir skrudd opp betraktelig.

Det er i så fall tragisk, for det finnes gode koronanyheter som gir håp om at vi snart ser slutten på pandemien.

Les også

Her er de gode korona-nyhetene som kan redde julen og bety slutten på pandemien

Akkurat nå er det to grupper som går igjen på intensinvavdelingene, og det er uvaksinerte voksne mellom 40 og 60 år, og eldre som ennå ikke har fått en boosterdose.

Foreløpig har vi ikke sikre tall for om omikron-viruset smitter så ekstremt raskt i Norge som man har sett i andre land, og fortsatt er det delta-varianten som dominerer i Norge. Dermed får vi en statistikk der nedstengningen (forhåpentligvis) får delta under kontroll, mens den (trolig) mye mer smittsomme omikron er vanskeligere å stagge.

Målet er å hindre en flom av nye sykehuspasienter som etterhvert fyller opp intensivavdelingene. På slike avdelinger på Østlandet utgjør nå den uvaksinerte delen av befolkningen (8 prosent) hele 56 prosent av intensivpasientene. Noen regnestykker er skumle:

  • Rundt 16 prosent av alle innlagte covid-19-pasienter blir så syke at de må på intensiven. For pasienter flest er andelen to prosent.
  • Covid-pasientene ligger i snitt åtte dager på intensiven, mens normale for andre pasientgrupper er to dager.
  • Når vi vet at 37 prosent av alle intensivpasienter akkurat nå er covid-19-syke, så er det alarmerende.

Det er et paradoks at samfunnet stenges rundt oss, bedrifter stenges og barn sendes hjem fra skolen - samtidig som man unnlater å bruke det hardeste virkemiddelet for å få folk til å vaksinere seg, nemlig vaksinepass. Mange andre land har krav om vaksinepass på restauranter, kafeer, kjøpesentre og arbeidsplasser - og det blir svært vanskelig å ferdes offentlig uten vaksinepass.

Hvem er så de uvaksinerte? Tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 255.000 av de uvaksinerte er født i utlandet. Den aller største gruppen er polskfødte, der det nå er rundt 60.000 uvaksinerte i Norge. Land som Litauen, Latvia og Romania bidrar til at rundt 100.000 av de uvaksinerte er fra tidligere Øst-Europa, mange av dem trolig arbeidsinnvandrere.

På sosiale medier pågår en heftig debatt mellom vanlige folk og overbeviste vaksinemotstandere, der den siste gruppen er få, men høylytte.

Den brutale sannheten er at de største gruppene av vaksinenekterne og vaksinenølerne er langt unna offentlig norsk debatt, og ditto vanskeligere å nå frem til med informasjon og vaksinasjon.

Den andre halvparten er norskfødte, og utgjør trolig en blanding av overbeviste vaksinemotstandere, men også vaksinenølere som av ulike grunner ikke har kommet seg til vaksinesenteret. Akkurat nå er det altså disse gruppene som blir så syke at de trenger omfattende sykehusbehandling i åtte døgn i gjennomsnitt.

Skuespiller og teatersjef Bjarte Hjelmeland siterer et treffende utsagn fra en sykepleier på sin Facebook-story: - Merkelig nok er det ingen av vaksinemotstanderne, som er behandlingsmotstandere. Her trøkker vi de virkelig full av diverse stoffer og preparater, uten en eneste protest, sier den anonyme sykepleieren.

KONKLUSJON:

Hvis vi skal vente på den siste vaksinenøleren, vil det gå uker og måneder før Norge kan gjenåpne. Rent moralsk må vaksinemotstandere ta ansvar for egne handlinger, men de skal selvsagt ha behandling som alle andre syke mennesker - selvforskyldt eller ei.

Selv om vaksinemotstand er egoistisk, så nytter det lite med vaksinemoralisering. Det er heller ikke nødvendig så lenge fakta så entydig dokumenter at vaksine er den sikreste måten å unngå å bli alvorlig syk.

Å innføre vaksinepass for å hindre uvaksinerte i å sette seg i risikosituasjoner, er et inngripende tiltak. Men det er det også å stenge samfunnet ned rundt oss. Vi har gode grunner for å håpe på at omikron er vesentlig mindre farlig enn forgjengerne, men inntil vi har sikkerhet for det, må vi være føre var.

Hvis ikke folk nå får fingeren ut og vaksinerer seg frivillig, er det på høy tid å innføre koronasertifikat på restauranter, kafeer, kjøpesentre, offentlig transport og arbeidsplasser.

Konsekvensene av å stenge ned og ramme de aller, aller fleste er så mye verre enn at noen få blir presset til fornuft.

PS! Hva mener du? Er det moralsk forsvarlig å nekte å vaksinere seg? Skriv et debattinnlegg!