2022 ble et vanskelig år for svært mange. Samtidig fikk Norge ufattelige inntekter.

Norge er landet som flyter over av melk og honning, men bare for staten.

I 2022 gikk staten med et overskudd på rundt 1260 milliarder kroner ifølge regjeringens eget anslag.

Det utgjør hele 230.000 kroner for hver innbygger i Norge.

Statens overskudd bare for fjoråret er enormt. Finansformuen er enda større. Med et oljefond på rundt 12.500 milliarder og andre finansielle eiendeler, blant annet aksjer i Petoro, Equinor, Statkraft osv, har staten verdier for mer enn 16.000 milliarder kroner.

Nesten 10 års statsbudsjett eller tre millioner kroner per innbygger i Norge.

De fleste blir svimle av slike tall.

Les også: På Stortinget er det nok varme i ovnen, men ellers er det lite varme å oppdrive

Håner de mange fattige

Dette er penger de som sliter i Norge kan se langt etter.

Køene hos Fattighuset og andre hjelpeorganisasjoner blir bare lengre og lengre. Både de fattige og alle dem regjeringen ynder å kalle vanlige folk opplever at levekostnadene stiger langt mer enn inntektene.

Privatøkonomien blir bare trangere og trangere, mens staten blir bare rikere og rikere.

Uansett hvordan statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen førsøker å forklare og bortforklare, så er det altså dette enkle faktum folk ser.

Folket blir fattigere samtidig som staten blir rikere.

For de fattige er dette en dyp forakt og danner grobunn for politikerhat.

Støre tar ikke tak i problemet

På toppen av elendigheten står statsminister Støre. Helt komfortabel kan han neppe være med det.

Første januar holdt Støre nyttårstale for andre gang. Sist søndag ble kroppsspråket til statsministeren heftig debattert i sosiale medier. Jeg skal avstå fra å analysere det nærmere, men han fremstod hverken som komfortabel eller statsmannsaktig i utførelsen.

Fra innholdet i nyttårstalen merket jeg meg fire ting Støre sa:

  • Når rentene øker. Når alt vi har bruk for blir dyrere. Og når det blir vanskeligere å legge planer for fremtiden. Da er det enda viktigere at vi står sammen i landet vårt.
  • Norge skaper du og jeg, gjennom små og store valg, hver eneste dag. Ikke hver for oss. Men sammen.
  • «Hvorfor dytte når du kan klemme?»
  • Godt nytt år!

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Fungerer ikke

Hvor vil grådige Støre egentlig med dette? Tror han at han løser noen problemer?

Problemet er selvsagt at i møte med virkeligheten så fremstår dette som lite annet enn innholdsløse floskler. Ja, bent frem provoserende for dem som sliter.

For hjelper det «å stå sammen» for å få ned rentene, matprisene eller strømprisene? Står vi sammen når staten har ufattelige inntekter, samtidig som folket taper kjøpekraft og blir fattige?

Løses problemene av å klemme hverandre, når det er staten som dytter flere ut i fattigdom? Hvilke valg gjør vi «sammen» for å løse utfordringene folk står i?

Nei, det sa Støre fint lite om. Det som står igjen, er at statsminister Støre hverken forstår eller tar tak i problemene.

Mangemillionæren fungerer faktisk ikke som øverste sjef i AS Norge.

Her kan du lese flere kommentarer av Jan Petter Sissener

Voldsom sløsing

Statens enorme overskudd, samtidig som stadig flere skyves ut i fattigdom, får Jonas Gahr Støre til å virke gjerrigere enn Onkel Skrue.

Likevel er det ikke mangel på statlig pengebruk som preger Norge. Tvert imot.

Ingen land vi liker å sammenligne oss med er i nærheten av den statlige pengebruk vi har i Norge.

Finland, som har om lag like mange innbyggere som Norge, har et statsbudsjett som er under halvparten så stort som det norske.

Mens det finske statsbudsjettet for 2023 er på rundt 850 milliarder kroner, er det norske på hele 1748 milliarder.

«Fattige» Finland er kjent for å ha en veldig god skole, og har et mye sterkere forsvar enn Norge. Mens finnene åpenbart bruker sine penger godt, hører vi stadig om kostnadsskandaler når den norske stat og de mange kommuner bruker penger.

Forsvarets bruk av åtte milliarder kroner på helikoptre som ikke kan fly fikk nylig Sløseriprisen her i Nettavisen.

Og den nylig åpnede Follobanen til 37 milliarder er nå stengt på ubestemt tid.

Dette er bare eksempler på to av mange prosjekter som har gått galt. Tenk om pengene kunne gått til folk som sliter i stedet.

Staten er ingen god eier - og tar ikke ansvar for egne handlinger.

Hvor rik skal staten bli?

Til tross for den voldsomme sløsingen, så blir staten altså likevel stadig rikere. Det skyldes først og fremst voldsomme inntekter fra olje og gass, men også at skatter og avgifter er økt kraftig.

Dette kommer neppe til å vare, men regjeringen handler som om det skal gjøre nettopp det.

Inntektene fosser inn, det sløses, men gis lite til dem som trenger det.

En bedre politikk vil være å stoppe sløsingen og veksten i offentlig sektor, hjelpe dem som trenger det, samtidig som skattene senkes slik at verdier kan skapes også i fremtiden.

Les også: Ap har pådratt seg betennelse i balansenerven mellom by og land

Fordi, Norge trenger et skattesystem som er likest mulig land vi både bør og skal sammenligne oss med.

Statlig rikdom derimot er ikke et godt mål. Det er land og folk som skal ha det godt, ikke staten.

Vi kan ikke ha en stat som bare karrer til seg samtidig som fattigdommen øker.

Vi må i stedet spørre oss:

Hvor rik mener vi nordmenn staten egentlig skal bli før folket får tilgang til pengene?