I disse dager er 800 organiserte kriminelle arrestert i 16 land - dette i en felles, internasjonal politiaksjon. Det skyldes at politiet har greid å avsløre deres svært avanserte krypterte kommunikasjon.

Fra Norges side har Kripos deltatt og sju personer er til nå pågrepet i flere politidistrikt. Denne saken viser behovet for å gi politiet bedre kapasitet og kompetanse til å gjennomføre slike aksjoner mot kriminelle nettverk, på tvers av landegrenser og politidistrikt.

Les også: Norge har deltatt i en storstilt internasjonal politiaksjon

Foreløpig har vi bare sett toppen av isfjellet. Og derfor vil vi opprette en egen gjengenhet hos Kripos. Det haster, og vi foreslår derfor 25 millioner til dette i et revidert statsbudsjett, som behandles i Stortinget neste uke.

Forbud mot kriminelle organisasjoner

Et annet viktig tiltak som vil hjelpe oss, er en ny lov om forbud mot kriminelle organisasjoner og gjenger i Norge.

Hensikten er å stoppe bakmenn og gjengledere med internasjonale nettverk, som kynisk utnytter unge rekrutter til å utføre de kriminelle handlingene, mens de selv unngår å bli tatt for noe.

Vi har i flere år gått inn for gjengforbud i debatter og forslag i Stortinget. I desember ba til slutt et bredt flertall av Sp, Ap, H og Frp regjeringen om legge fram et lovforslag om dette innen sommeren.

Det har de gjort, og i denne uka har jeg vært saksordfører for den nye loven som har fått bred oppslutning.

Hva vil den nye loven kunne bety?

Et aktuelt eksempel er at politiet i flere år sa i media at de ville stoppe den internasjonale kriminelle organisasjonen Satudarah i å etablere en egen avdeling eller «chapter» i Oslo- og Østlandsområdet. Men, politiet lyktes ikke.

På vårparten i fjor ble chapteret offisielt stiftet. Med president og hovedbase nord i Groruddalen. De driver rekruttering og merkevarebygging - både skjult og åpent i sosiale medier - med egne symboler og farger på finlandshetter, T-skjorter, skinnjakker, og så videre.

Trykk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Med den nye gjengloven i hand vil politiet kunne gå til en domstol og framlegge hvorfor de mener en kriminell organisasjon bør forbys, før den får etablere seg for fullt i Norge. Deres internasjonale meritter og virksomhet må kunne brukes som en del av grunnlaget.

Dette er imidlertid ikke utfyllende omtalt i lovforslaget. Men jeg spurte justisministeren om dette da vi behandlet loven i Stortinget mandag kveld, og hun bekreftet det.

Hvis for eksempel italiensk mafia, kinesiske triader, latinamerikanske MS13, Loyal To Familia som danske domstoler har forbudt, eller andre kjente kriminelle organisasjoner prøver å etablere seg i Norge, vil de dermed kunne stoppes i en tidlig fase.

Ifølge lovproposisjonen kan et forbud nedlegges når deltakerne har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet, og disse lovbruddene er egnet til å skape frykt i befolkningen eller nærmiljøet. Når forbudet er nedlagt vil de som rekrutterer medlemmer til eller deltar i den kriminelle organisasjonen, kunne straffes med fengsel i inntil tre år.

Økonomisk kriminalitet

Men vi må også huske at det viktigste for kriminelle gjenger er penger, verdier og økonomisk vinning. Skal vi ramme bakmennene må også økonomisk kriminalitet inngå i grunnlaget for å nedlegge forbud. De vil jo helst unngå å utføre vold som tiltrekker seg politiets oppmerksomhet og forstyrrer businessen.

Her kan du lese flere kommentarer av Jan Bøhler

Bevistemaene og kravene for hva som skal anses som en kriminell sammenslutning må ikke være for snevre!

I Stortinget tok jeg opp med justisministeren at økonomisk organisert kriminalitet også må kunne inngå i grunnlaget for å nedlegge forbud. Dette sa hun seg også enig i, selv om det ikke framkommer av lovforslaget.

Det betyr at man i forskrifter og lovarbeider må få fram hva som er slått fast på Stortinget om dette.

Skjulte metoder

Et problem til med den nye loven er at strafferammen for å delta i og rekruttere til kriminelle organisasjoner som forbys, er satt til tre år. Det betyr at politiet ikke vil kunne be om bruk av lovfestede, skjulte metoder for å kunne avdekke dem.

Vi har senest i denne ukas politiaksjon sett at kriminelle kommuniserer mer og mer på krypterte plattformer. Særlig bakmennene er blitt svært avanserte og nøye på dette, slik at det er vanskelig for politiet å avsløre dem. Uten å kunne bruke skjulte metoder er det så å si umulig.

Dette betyr at vi risikerer at det nye gjengforbudet blir en sovende lov, fordi politiet ikke har mulighet til å dokumentere deltakelse eller rekruttering.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Et flertall av SP, Ap, H og Frp står derfor bak dette vedtaket på Stortinget: «Stortinget ber regjeringen utrede særskilt om politiet bør gis tilgang på straffeprosessuelle tvangsmidler utover det den foreslåtte strafferammen på tre års fengsel tilsier.»

Det er et stort framskritt at det er bred enighet på Stortinget om en lov om å forby kriminelle gjenger, og rekruttering og deltakelse i dem.

Nå må vi bare sørge for at loven blir mulig å bruke i praksis.