En serie innlegg om generasjonsskifte - Del 2

Når vi snakker om å gjennomføre et generasjonsskifte mens senior lever, så snakker vi i realiteten om å gjennomføre et foregrepet arveoppgjør med fordeling av deler av seniors eiendeler og verdier, i motsetning til ved seniors bortgang.

Les del 1 om arveavgift her: Gjeninnføring av arveavgiften - er det for sent å tenke på generasjonsskifte nå?

I dag har vi ingen arveavgift, men det er ikke usannsynlig at den vil kunne komme tilbake ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

Det er derfor lite trolig at det vil bli gunstigere å overføre verdier til barna ved et senere tidspunkt enn det det er nå. Frykten for arveavgift bør imidlertid selvsagt ikke være den eneste grunnen til at man gjennomfører et generasjonsskifte.

Som utgangspunkt full frihet til å bestemme

Den kanskje aller største fordelen med å gjennomføre et generasjonsskifte, eller et foregrepet arveoppgjør, i live er at man som utgangspunkt har full frihet til å overføre og fordele verdier og eiendeler slik man selv ønsker. Ved overføringer i live er man for eksempel ikke begrenset av arvelovens regler, slik man er hvis fordelingen først skal skje etter ens bortgang, eller i en situasjon hvor man sitter i uskiftet bo.

Den nye arveloven gir riktignok større fleksibilitet med hensyn til å kunne fordele verdier/eiendeler mellom barna i testament, men det er likevel større begrensninger på hva man kan bestemme i et testament sammenlignet med hva man kan bestemme mens man lever.

Konfliktdempende

Vår erfaring er også at et generasjonsskifte i live ofte er konfliktdempende – man har muligheten til å ha en god og åpen dialog med arvingene og på den måten få til et opplegg som ivaretar alle involverte på en god måte.

For familieeide bedrifter er det mange gode grunner til å starte generasjonsskiftet mens senior fortsatt lever, fremfor å vente til etter seniors bortgang. Vi lever stadig lenger, og ønsker man at den yngre generasjon skal overta roret, så må de få slippe til før det er for sent.

Starter man i god tid vil man kunne gjennomføre en smidig og gradvis overgang mellom generasjonene. Dette vil gagne både den yngre og den eldre generasjon men også for familiebedriften kan en gradvis prosess være å foretrekke.

Nøkkelfaktorer for et vellykket generasjonsskifte

I alle tilfeller er det noen nøkkelfaktorer som ofte spiller en avgjørende rolle for om generasjonsskiftet blir en suksesshistorie eller en kime til konflikt. Vi har oppsummert de fire viktigste nøkkelfaktorene slik:

  • Start prosessen i tide - god tid er ofte avgjørende for å gjøre gode vurderinger og valg
  • Sørg for åpen og god dialog med arvinger og andre involverte
  • Skaff deg oversikt over relevant regelverk - hva er handlingsrommet ditt ved en overføring av verdier nå og hvilket handlingsrom vil du ha hvis du venter til etter din bortgang? Hvilke muligheter og begrensninger foreligger? Er det noen grep som bør tas før man påbegynner prosessen?
  • Oppsøk rådgivere med riktig spisskompetanse.