Byrådet i Oslo, med Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet i spissen, har et problem. Når jenter i Oslo skal velge hvilken videregående skole de vil gå på, søker de seg i all hovedsak til de mest populære skolene i sentrum. Det må det bli slutt på, mener byrådet i Oslo.

«Jeg vet om gutter som har sluttet på slike skoler. De har ingen å henge med, og synes ikke det er noe gøy å gå der», sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Aftenposten forleden. Nå vil byrådet at særlig jenter med gode karakter skal spres jevnt ut over på alle videregående skolene i Oslo, selv om de ikke vil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Høyre tar avstand fra å ta valgfriheten fra jentene i Oslo. Vi tar avstand fra å diskriminere og forskjellsbehandle jenter på bakgrunn av kjønn på denne måten. Byrådets uttalte mål er en «mer mangfoldig elevsammensetning ved alle videregåendeskolene når det gjelder karakterer, levekår og kjønn» som står i bestillingen til utvalget som skulle finne et alternativ til karakterbasert opptak, eller fritt skolevalg om du vil.

Men hvor skal jentene gå, om de ikke får gå på skolene i sentrum?

Et virkelighetsfjernt eksperiment

Flere av de mest populære skolene utenfor sentrum har også flere jenter enn gutter. Den eneste måten byrådet kan sikre kjønnsbalanse på er ved å sende jentene til skoler som i dag har overvekt av gutter. Felles for de fleste av disse skolen er at de ligger i ytre by, oppover mot Groruddalen eller utover mot Holmlia, og at du kommer inn uansett hvilke karakterer du har.

Les også: Erna trenger avløsning

Byrådets problemer stanser ikke der. For i tillegg til å sortere elever på kjønn skal hver enkelt skole også ha en «mangfoldig elevsammensetning når det gjelder karakterer og levekår». Elevenes karakterer og foreldrenes utdannelse og privatøkonomi skal altså også tas hensyn til når elevene tar steget fra grunnskolen til videregående.

Alle må forstå at Raymond Johansen må låse dette sosialistiske og virkelighetsfjerne skoleeksperimentet ned i en skuff og kaste nøkkelen. De kan ikke på fullt alvor mene at 16-åringer skal ha stemmerett, men ikke få velge videregående skole basert på egne ønsker, ambisjoner og forutsetninger?

Mangler ambisjoner på elevenes vegne

Byrådslederen må konsentrere seg om å styrke skolenes økonomi slik at rektorene kan ansette nok lærere og andre fagpersoner til at elevene får den undervisningen de har krav på. Slik er det ikke i dag. Nesten hver tredje Oslo-skole oppfyller ennå ikke den statlige lærernomen på tross av at skolebyråden innrømmer at normen er fullfinansiert.

Dessverre ser vi at dagens byråd utgått av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne egentlig er mer opptatt av alt mulig annet enn at hver enkelt elev skal oppleve lærelyst og mestring, og de ser heller ikke ut til å ha ambisjoner på elevenes vegne. De snakker mest om at skolene skal være både lekse- og karakterfrie, at ingen elever skal oppleve at skolen har forventninger til dem, og de ikke liker at det er innført en fraværsgrense.

Les mer fra Norsk debatt

Hvis de i nå i tillegg innfører et inntakssystem til videregående som ikke motiverer elevene til å jobbe med skolearbeidet, slik at de selv kan påvirke hvilken videregående skole de vil søke seg til, vil det være et svik mot alle unge i Oslo.

Om noen få dager kan partiene som i dag styrer i Oslo også få makten i Norge. Godt valg!