Rundt om i Norge har staten 76 direktorater og tilsyn. 46 av dem har hovedkontor, regionskontor eller avdelingskontor i Oslo. Vi er selvfølgelig glade for å ha så mange kompetansearbeidsplasser i Oslo. Men det er sløsing med fellesskapets ressurser at over 4000 av arbeidsplassene ligger midt i sentrumskjernen.

Bare langs Karl Johans gate er det 500 arbeidsplasser i direktorater og tilsyn.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I kjøpesenteret Paleet finner vi for eksempel Jernbanetilsynet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Litt lenger nede i paradegaten har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt Oslo-kontor, mens Landbruksdirektoratet har kontor i Stortingsgaten et steinkast unna.

Unødvendig pengebruk

Tall fra DNB Næringsmegling viser at kvadratmeterprisen er dobbelt så høy i sentrum av Oslo som på Økern og Løren nederst i Groruddalen. En så sterk konsentrasjon av statlige virksomheter midt i sentrum er unødvendig offentlig pengebruk, og bidrar til å presse prisene opp i sentrum.

Selv om direktorater og tilsyn er viktige aktører i samfunnet vårt, trenger de ikke ha kontor langs landets paradegate eller på innsiden av kjøpesentre.

Blant de direktorater og tilsyn staten ønsker å ha i Oslo, bør flere flyttes til andre deler av byen, for eksempel Groruddalen og Søndre Nordstrand. Her har de tilgang til attraktive tomter, bra kollektivtransport og mange kompetente medarbeidere, men de sparer også skattebetalerne for store pengebeløp. Samtidig bidrar de på en positiv måte til å utvikle områder som vi vet trenger gode kompetansearbeidsplasser.

Det er jo ikke sånn at Groruddalen og Søndre Nordstrand først og fremst trenger levekårstiltak. De trenger gode arbeidsplasser.

Les mer fra Norsk debatt

Vi må tenke nytt

Oslo kommune har spredt våre etater og foretak rundt om i hele byen, og vi har bevisst flyttet etater og foretak ut av sentrumskjernen. Jeg mener regjeringen bør gjøre det samme. I løpet av sine åtte år har de ikke flyttet en eneste statlig arbeidsplass i tilsyn og direktorater til Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Nå er det på tide at vi tenker nytt om plasseringen av statlige arbeidsplasser.