SIAN gjennomfører et «koranskjendingsmaraton» i Oslo denne uken. De skal ha stand foran Stortinget hvor de vil holde appeller og «skjende Koranen på det groveste». Hvorvidt de planlegger å kjøre rundt til moskeer som del av tokten er uvisst.

Det er all grunn til å forvente at innholdet i markeringen deres i hovedsak vil være hets og hatefulle ytringer rettet mot muslimer. Dette har man erfart i deres mange appeller rundt i landet, så vel som innleggene på hjemmesiden deres og de mange timer med opptak fra talene deres.

Hovedbudskapet i talene deres er alltid det samme: islam er en ondskapens religion. Gode muslimer er kriminelle, mordere og voldtektsmenn, og disse må deporteres og interneres før de starter borgerkrig og tar over landet.

Når SIAN til stadighet gjentar ytringer som etter Oslo tingretts vurdering faller inn under rasismeparagrafen – og dermed ikke vernes av ytringsfriheten – så er det høyst problematisk at påtalemyndigheten ikke reiser tiltale, og heller går SIAN i forsvar under påskudd av ytringsfriheten.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forsvarer SIANs ytringsfrihet

Da Lars Thorsen i 2019 ble dømt etter straffelovens § 185, vurderte retten de ulike muslimfiendtlige ytringene SIAN spredte gjennom brosjyrer og appell. Tingretten konkluderte med at flere uttalelser fra Thorsen var «diskriminerende eller hatefulle», og var egnet til å fremme «ringeakt» eller «forfølgelse» overfor og av muslimer. Disse uttalelsene var, etter rettens vurdering, straffbare og ikke vernet av ytringsfriheten.

Når Thorsen da i årene etter gjentar de samme uttalelsene som ifølge norsk rett er straffbare, er det vanskelig å skjønne at politiet ikke tar grep og reiser tiltale – hvilket er jobben deres når noe straffbart skjer.

Enda mer utrolig er det at politiet gjentatte ganger heller forsvarer SIANs «ytringsfrihet», og slik unngår å forholde seg til hele problemstillingen – som nettopp er at uttalelsene SIAN kommer med er hatefulle, muslimfiendtlige og ulovlige.

Det er et helt grunnleggende prinsipp at like tilfeller skal behandles likt. Om SIANs hatefulle ytringer var straffbare i 2019, og det ikke har skjedd noen endringer i lovverket, skal de fortsatt være straffbare i dag.

Hvorfor politijuristene velger å ikke følge opp saken er et mysterium.

Rettssystemet svikter

En rekke akademikere, politikere og samfunnsdebattanter har det siste året kritisert politiet og Riksadvokaten for ikke å straffeforfølge SIANs hets mot muslimer. Blant annet skrev ekstremismeforsker Lars Gule i en kronikk om effekten det kan ha på tilliten ungdom har til politiet, når de ser politiet bruke et utall millioner og enorme ressurser på å forsvare SIANs angivelige rett til å spre muslimhat, uten å deretter ettergå rasismen i rettssystemet.

Les mer fra Norsk debatt

Denne uviljen politiet viser mot å stille SIAN for retten, har Lars Thorsen selv merket seg. I en video fra dagen de holdt markering i Trondheim sier han direkte at han med vilje gjentar de samme uttalelsene han ble dømt for i Oslo tingrett, fordi han ønsker å få saken opp til retten igjen. I videoen ser man også flere politifolk bekrefte at talene vil bli undersøkt i etterkant av politijuristene, som vil vurdere om de skal tas for retten.

Rasismeparagrafens funksjon er å beskytte utsatte minoriteter fra hets og hat. Om paragrafen ikke anvendes i saker som dette skaper det følelsen av at rettssystemet har sviktet de mest utsatte i samfunnet.

Til tross for lovnader fra politiet ser vi dessverre lite handling. Det er på tide at politijuristenes arbeid ettergås av Riksadvokaten før muslimer mister tillit til det norske rettsvesenet.