Storbritannias farvel til EU stiller Norges tilknytning til unionen og vår EØS-avtale i et nytt lys. Som en konsekvens av den endrede situasjonen bør avtalen revurderes.

Inneværende avtaleperiode går fra 2014 til 2021, og utgår altså dette året. Med andre ord skal avtalen reforhandles, noe som forberedes i skrivende stund.

Denne anledningen bør benyttes til å se nærmere på om vår nåværende tilknytningsform er den beste for landet.

Les også: Vi må ha en saklig debatt om EØS

Lojalt ikke-medlemskap

Slik situasjonen er i inneværende periode, skyter Norge inn vel 8,5 milliarder årlig i samlede EU-bidrag; 3,8 milliarder er rene EØS-penger eller kontingent, om man vil. Dette samlede beløp tilsvarer omtrent det Finland betaler for sitt EU-medlemskap.

Norge er altså ikke medlem selv om vi i praksis regnes blant de mest lojale landene som villigst slutter seg til EUs direktiver.

Noen direkte innflytelsesrett har ikke Norge. Finland derimot, har det, for samme pris Norge betaler for sitt ikke-medlemskap. Vel å merke med om lag samme innbyggertall og sammenlignbart BNP.

Nå skal her straks slås fast at Norge åpenbart får mye igjen for EØS-avtalen og tilknytningen til EU, noe som selvsagt må med i regnestykket og vurderingen av vårt fremtidige avtaleforhold.

Nært forhold

Spørsmålet er om ikke avtalen kan forbedres på vesentlige punkter, ikke minst sett i lys av Brexit. Storbritannia er en av Norges nærmeste handelspartnere, rimeligvis ved siden av våre nordiske naboland.

Norge bør ha gode forhandlingskort. Vi har en dominerende posisjon innen olje og gassproduksjon og kraftproduksjon generelt. Vi har fiskeriressurser som de fleste andre land misunner oss, og rent teknologisk må vi sies å være langt fremme.

Norge har et nært forhold til Storbritannia og forhandlet hurtig frem en ny handelsavtale i kjølvannet av Brexit. Samtidig har britene forbedret sine avtaler med USA, som også står Norge svært nær. Dermed er posisjonen til våre naboer vest i Nordsjøen betydelig forbedret bare måneder etter deres kaotiske farvel til EU.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Og nå har britene på toppen av dette langt på vei fått bukt med koronapandemien, noe som ytterligere vil forbedre deres økonomiske posisjon sammenlignet med nabolandene på kontinentet.

Dette inngir forhåpninger også for Norge.

Herværende skribent skal ikke ta til orde for et farvel med EØS-avtalen, slik Sp, SV og Rødt lenge har gått inn for. Men den avtalen vi har i dag, kan utvilsomt forbedres. Det vil de fleste politiske partier og interessenter i saken si seg enig i.

Og dersom dette skulle vise seg å bli vanskelig å få til i de kommende forhandlingene, så får vi vurdere å droppe avtalen og gjøre som britene; forhandle frem de ulike handelsavtalene på fritt grunnlag.