Skribent Ole Jacob Johnsen utfordrer politikerne i et innlegg i Nettavisen til å svare på en rekke spørsmål om hva vi skal leve av hvis oljenæringen avvikles, og om hva som er den reelle klimaeffekten av en rekke symbolske klimatiltak i hovedstaden.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I motsetning til andre politikere, som ved tidligere tilsvarende utfordringer ikke har gjort annet enn å servere lange, intetsigende svar fulle av floskler og svevende visjoner, skal jeg forsøke å gi noen korte og ærlige svar på vegne av Frp:

Spørsmål 1: Jeg lurer på hvilke partier som har et norsk statsbudsjett klart foran seg, etter at oljeletingen angivelig skal avvikles. Hvilke inntekter ser disse partiene for seg, når det ikke skal brukes mer olje eller gass?

Svar: Det har ikke partiene som ønsker å avvikle olje- og gassnæringen et svar på. Hvilke inntekter de ser for seg det aner jeg ikke, og det gjør ikke de heller. Norge har ingen realistiske utsikter for å fullt ut kunne erstatte inntektene fra olje og gass. FrP ønsker å fortsette å utvinne olje- og gass på norsk sokkel. Det skaper velstand og arbeidsplasser.

Spørsmål 2: Olje og gass er de to største inntektene Norge har i dag. Finnes det noen som helst inntekter som kan erstatte disse to inntektene som utgjør inntekter i milliardklassen?

Svar: Nei.

Spørsmål 3: Hvilke jobber skal erstattes?

Svar: Olje- og gassektoren sysselsetter 205 000 mennesker i Norge. Hvordan vi skal erstatte alle disse jobbene er det ingen som vet. Svaret «grønne arbeidsplasser» ikke annet enn intetsigende. Her er vi like spent som deg på å se hva resten svarer!

Spørsmål 4: Vil det grønne skiftet ha noen form for effekt i det hele tatt?

Svar: Ikke all den tid Kina, India, Indonesia, Japan og Vietnam planlegger å bygge 600 nye kulkraftverk de neste årene. Å legge ned norsk olje- og gassnæring har ingen effekt annet å enn å kjøre norsk økonomi i grøfta, og å sikre at det bygges enda flere mer forurensende kullkraftverk i andre land.

Spørsmål 5: Om Norge har null utslipp i hele landet, blir klimafolkene lykkelige da?

Svar: Tvilsomt. Det får de heller ikke vært, all den tid ingen av oss da er i live.

Spørsmål 6: Hva om Sverige, Island, Dannmark, Finnland og Russland øker sine utslipp, blir ikke Norge påvirket av disse utslippene fra nabolandene?

Svar: Jo, det gjør vi. Norge har ingen egen atmosfære.

Spørsmål 7: Oslo skal ha null biler. Hvordan skal den offentlige transporten i Oslo da finansieres?

Svar: Ikke undervurder sosialistene. De finner alltid måter å få tak i pengene dine på. Skattepengefinansiert blir det uansett.

Spørsmål 8: Er det ikke bilistene som betaler for den offentlige transporten i Oslo i dag gjennom bompenger?

Svar: Det er riktig at bompenger fra bilistene betaler en andel av den offentlige transporten i Oslo.

Spørsmål 9: Når det ikke er noe biler igjen i Oslo, hvordan går det med alle arbeidsplassene, alle butikkene og bedriftene?

Svar: Det går nok ganske dårlig. De forsvinner i beste fall, sammen med skatteinntektene, ut av Oslo til omkringliggende kommuner.

Les også: Flertallet av de rødgrønne partiene vil innføre milliarder i arveavgift

Spørsmål 10: Hvordan skal varene komme seg rundt?

Svar: Det blir spennende å se.

Spørsmål 11: Hvordan skal gamle folk og handikappede komme seg rundt?

Svar: I mange tilfeller kommer de seg ikke rundt. Når Ap og MDG hermetisk skal lukke Oslo sentrum for biltrafikk, begrenser det bevegelsesfriheten til oss alle. Særlig rammer det eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Spørsmål 12: Disse sykkelvegene som lages i Oslo om dagen. Har politikerne noen som helst tall over hvor mange som faktisk bruker de hver dag? Har det hatt noe som helst mulig påvirkning av redusert biltrafikk?

Svar: Ja, det har man tall på, og det er flere som sykler. Det er bra i et folkehelseperspektiv. Og nei, det er betyr ikke at færre kjører bil. Befolkningen i og rundt Oslo vokser.

Les også: De eldre blir tatt fram når det er valg, når valget er ferdig blir de stuet bort igjen

Kjære Ole Jacob, jeg håper du er fornøyd med svarene!

Fremskrittspartiet er opptatt av å føre en fornuftig klimapolitikk, der vi har to tanker i hodet samtidig. Vi skal kutte utslipp der vi kan kutte mest utslipp for pengene, noe som ofte er utenfor egne grenser, og samtidig ikke avvikle vårt velferdssamfunn ved å legge ned olje- og gassektoren.

Vi vil motsette oss en politikk som bygger på å plage egne innbyggere med symbolpolitikk som har liten eller ingen påvirkning på globale utslipp, men som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest, i stedet for å prioritere tiltak med reell effekt. Jeg håper du er enig med oss, og at du stemmer Fremskrittspartiet 13. september.

Les flere meninger fra Norsk debatt