Peivend Ghayori presterer i forbindelse med dødsfallet til Kurt Westergaard å vise sin uvitenhet og naivitet rundt ytringsfrihet. Han hevder at ingen ville funnet på å lage en karikatur av paven eller av jøder. Da må han ha fulgt dårlig med, for både jøder og katolikker karikeres jevnlig.

Dette er saken: Ytringsfrihetens falske krigere

Forskjellen er at man kan tegne jøder, kristne, katolikker og deres religiøse symboler på alle mulige humoristiske og krenkende måter uten å risikere livet ditt. Du kan bli kritisert og det kan skape debatt. Men i det sekunder en tegner eller sier noe om islamske symboler eller religiøse skikkelser som Muhammed, utsettes man for livsfare og «verden settes i brann».

Ytringsfrihet og provokasjon går hånd i hånd

Det er en vesentlig forskjell som Ghayori ikke har forstått. Retten til å ytre seg handler ikke minst om ytringer mange ikke liker eller finner provoserende. Det at noen blir støtt av at sin religion blir karikert er ikke unaturlig eller rart. På en annen side kan det noen blir støtt og provosert av, være til glede for andre.

Det er derfor det er umulig å beholde ytringsfrihet, hvis man samtidig skal nekte noen å provosere. Noen blir støtt og provosert hvis man mener en religion er er kvinnefiendtlig, farlig og undertrykkende, mens andre kan synes det er en bra med religionskritikk og debatt.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Vi er på farlige veier hvis vi lar de som blir støtt av en ytring definere hva som er akseptable ytringer. Da har vi i praksis ingen ytringsfrihet.

La oss få ytringer frem i lyset sånn at de kan bryne seg på motsvar. Godtar vi at legitime ytringer stoppes grunnet lovforbud, trusler, vold eller selvsensur i redsel for konsekvenser har vi mistet vår ytringsfrihet. Og uten ytringsfrihet har vi ingen frihet.