Den ulmende konflikten mellom Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helseminister Bent Høie (H) handler om hvem som skal få vaksinen først, og om Oslo fortsatt skal være under statens jernhånd.

Etter min oppfatning har Raymond Johansen gode argumenter for å øke vaksineringen og slippe opp på de mest inngripende tiltakene.

I utgangspunktet motsier begge politikerne seg selv:

  • Helseministeren mener at smitten i Oslo er så alvorlig at byen må stenges, men ikke så alvorlig at den skal prioriteres i vaksinekøen.
  • Byrådslederen mener at smitten er så høy at Oslo må få vaksinen først, men ønsker samtidig å lette noe på tiltakene i hovedstaden.

Siste tall fra Folkehelseinstituttet er at 180.000 nordmenn har fått første dose av vaksinen, mens 50.000 nå er fullvaksinert. Det betyr i praksis at alle i den aller mest sårbare gruppen for å dø, er vaksinerte. Ingen har vært imot å la de aller mest risikoutsatte få gå først. Derfor er beboerne på sykehjem over hele landet vaksinert først.

Men fremover blir prioriteringen vanskeligere. Mange tror at køen er ordnet medisinsk, men det er feil. Derimot er det en rapport fra syv etiske eksperter som er grunnlaget, og hvis man går tilbake til dokumentet er geografisk prioritering det neste på listen:

«Etikk-rådgivningsgruppen anbefaler følgelig at geografisk prioritering vurderes dersom smittepresset viser store forskjeller mellom ulike geografiske områder i Norge når vaksinen først blir tilgjengelig», står det i utvalgets rapport.

Rådet er altså å vaksinere der smittepresset er størst, og det følger logisk av at man bør redusere dødsfall og tapte leveår, gjennom å sette inn behandling der den gir største nytte (nyttekriteriet), for minst ressurser (ressurskriteriet) og behandler de mest alvorlige tilstandene (alvorlighetskriteriet).

Du kan lese hele rapporten her: Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge

Dette er ikke noe hokuspokus. De fleste er enige i at man bør prioritere behandling som gir mest nytte, og som det heter i utvalgets rapport, er det først og fremst et etisk spørsmål. Det er altså ikke noe medisinsk fasitsvar, men et spørsmål om hva man mener er moralsk.

Etikernes råd er altså å vaksinere de i faresonen først, og deretter grupper i geografiske områder som har spesielt høy smitte.

Der har byrådsleder Raymond Johansen utvilsomt gode argumenter når han peker på at Oslo har vært episenteret i hele pandemien. Og han kan dokumentere at det ikke er tilfeldig. Storbyene har vært spesielt utsatt over hele verden.

Til nå i pandemien har Oslo hatt 2.560 tilfeller per 100.000 innbyggere. Det er fem ganger mer enn fylker som Nordland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Agder.

Den etiske gruppen anbefaler geografisk prioritering dersom smittepresset viser store forskjeller mellom ulike geografiske områder. Det er altså stikk i strid med ordlyden i rapporten hvis Nordland (med 400 tilfeller per 100.000) skal ha like mye vaksine som Oslo.

Motargumentet har vært at vi ikke vet om det kommer lokale smitteutbrudd (som i Ulvik) i neste uke. Det er et svakt argument av to grunner:

  1. Det hjelper ikke Ulvik at vaksinen er spredt tynt utover i resten av landet, fremfor å være brukt i Oslo der smittetrykket er høyest.
  2. Det er ingen som sier at all vaksine utelukkende skal brukes i Oslo. Om ønskelig kan noe settes av mot lokale smitteutbrudd.

I spørsmålet om vaksineprioritering har altså Oslos byrådsleder både etikken og fakta på sin side. Det etiske rådet åpner for slik prioritering, og det er i tråd med prinsippene om å styre medisinsk behandling der har størst kostnad/nytte på alvorlig sykdom.

Men selv om Oslo har høyere smitte enn resten av landet, så presser smittesituasjonen frem lettelser. Det er for øvrig også i tråd med prioriteringene til det etiske rådet om å vektlegge å holde økonomien i gang, og gjenåpne samfunnet. På sin siste pressekonferanse var Raymond Johansen åpenbart irritert over at staten har vedtatt strengere smittetiltak i Oslo enn i resten av landet.

Embed

Helseminister Bent Høie svarer (godt) ved å peke på at det var etter ønske fra Oslo selv, og at det varer i en uke til - underforstått at tiltakene blir sluppet opp om en uke. Med nesten 40.000 arbeidsledige og bekymring for skadevirkninger for barn og unge er dette også en hastesak, og det blir litt lettvint å si at de skal tenke på det en uke, hvis beslutningen egentlig allerede er tatt.

Byrådsleder Raymond Johansen har utvilsomt rett i at tålmodigheten i Oslo er på bristepunktet, og ingen er tjent med dårlige beslutninger på grunn av en maktkamp mellom Høyre-politikeren og Ap-politikeren.

PS! Hva mener du? Får Oslo det verste av begge verdener, eller er du tilhenger av streng nedstengning uten at hovedstaden får prioritering i vaksinekøen? Skriv et leserbrev!