Å erstatte taxisentraler og taksametre med en app virker i utgangspunktet som en god idé, men det ser for øyeblikket ikke ut til å oppfylle visjonen.

Poenget er å formidle milliarder av taxiturer over hele verden i en app hvor sjåfører, kunder og andre berørte parter kan betjene seg selv.

Ved å fordele kostnadene på milliarder av brukere, burde kostnadene per oppdrag med en slik løsning være mikroskopiske.

Flytte næringen over i privatsfæren

En avgift på 25 prosent til Uber og litt lavere til Bolt virker helt absurd og gjør at det ikke blir den store kostnadsbesparelsen for sjåførene.

Les også: Høyre forbyr breddefotball i frykt for kø i kiosken

Tanken for øvrig er jo å flytte næringen over i privatsfæren ved at bilen som brukes er den samme som familien bruker privat. Det gjør at det ikke er noen grunn til å belaste kunden for de faste kostnadene som uansett er «sunk cost» for familien.

Ved at oppdraget formidles via en app, kan sjåføren bruke ventetiden til andre ting i hjemmet eller å ta oppdrag fra andre apper og dermed trenger han/hun ikke å ta betalt for ventetiden.

Kan gjøre drosjeyrket overflødig

I dette ligger det at det å kjøre drosje kan utføres av alle med førerkort og dermed vil egne seg spesielt godt for studenter og pensjonister - og dermed overflødiggjøre drosjesjåfør som yrke. Dette gjør at en slik tjeneste bør bli betydelig billigere for kunden enn en tradisjonell drosjetjeneste, men det er en del forhold som gjør at det ikke helt har blitt slik.

Blodpris for å bruke appen som jeg allerede har nevnt, er én ting. Et annet forhold er at, i alle fall i Norge, må sjåføren ha kjøreseddel for drosje og bilen må registreres som taxi.

Dette gjør at det koster en del i tid og penger å bli sjåfør slik at visjonen om at alle kan kjøre etter melde seg inn med ett tastetrykk, ikke helt kan gjennomføres.

Foreslår anbud for billigst tur

Det kan ellers diskuteres hvordan prisene fastsettes. I dag styres de av en algoritme, men for å oppnå en effektiv priskonkurranse vil jeg foreslå at hver pris legges ut på anbud, det vil si at kunden gjør en forespørsel om hvem som kan kjøre billigst fra A til B.

Les også: Er koronasertifikat det samme som vaksinetvang i Norge?

Jeg forstår at drosjenæringen ikke liker tanken på at yrket deres vil kunne erstattes av vanlige folk uten fast tilknytning til bransjen, men hvis det er det mest effektive, ser jeg ikke noen grunn til å opprettholde drosjesjåføryrket med kunstig åndedrett.

Må tilrettelegges

Samtidig må konseptet endres en del for at plattformløsningen skal kunne fungere som forutsatt.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Når ny teknologi gjør det mulig å drive en tjeneste med et mye lavere kostnadsnivå, bør vi gripe sjansen, men samtidig bør vi passe på at omleggingen får den ønskede effekt.

Jeg heier på Uber, Bolt og andre tilsvarende aktører, men vil be om at både selskapene og myndighetene legger til rette for at drømmen om en billig og effektiv drosjetjeneste kan realiseres.