Senterpartiet fikk over 100.000 nye stemmer siden forrige stortingsvalg. Mange av dem var borgerlige stemmer, som ble beroliget av at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gang etter gang forsikret at partiet ikke ville inn i en regjering med Sosialistisk Venstreparti.

Nå er det nye toner. I disse dager sitter Slagsvold Vedum ved bordet med Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken for å sondere om det er mulig å få på plass en rødgrønn trepartiregjering likevel.

Det er en beskjed som vil få mange borgerlige velgere i distriktene til å sette traktekaffen i halsen!

Senterparti-lederen kan forsvare seg med at han aldri eksplisitt garanterte at Senterpartiet ikke ville inn i en regjering med SV, og at sonderinger uansett ikke er det samme som at man har funnet frem til en felles politisk plattform.

Det er formelt riktig, men det blir flisespikkeri hvis mange av de nye velgerne oppfattet det som et valgløfte.

Privat eiendomsrett har alltid stått støtt i Senterpartiet, og valgkampen avslørte at SV og Sp står langt fra hverandre politisk i en rekke saker - som abort, ulv, billig bensin og diesel i distriktene og innvandring.

Balansegangen blir ikke lettere av at den andre potensielle partneren - Arbeiderpartiet - har stått for den samme sentraliseringen som den avgående regjeringen, og har vært skyteskive for Senterpartiet i flere år. I Nord-Norge og i i distriktene i Sør-Norge har Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært på kollisjonskurs i mange saker.

Nå skal det svelges hele kameler mothårs!

Møtene skjer på Hurdalsjøen Hotel og Spa, på trygg Senterparti-grunn der partilisten Glad i Hurdal fikk tre ganger flere stemmer enn SV og Rødt til sammen ved forrige kommunevalg. Hotellet ligger rett ved Hurdalsjøen, der gjedde er den dominerende fiskesorten.

Det ligger en gjedde i sivet for regjeringssonderingene også: SV har bestemt at en mulig fremforhandlet regjeringsplattform skal ut på avstemning til alle SVs medlemmer. Sånn sett har altså SV-medlemmene vetorett på hvilken politikk en rødgrønn trepartiregjering skal følge.

Les mer: Ap, Sp og SV klare til sonderinger

Sonderinger er ikke det samme som å bli enige om regjeringssamarbeid. Etter den borgerlige valgseieren i 2013 møttes Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet til sonderinger uten at de førte frem. Som kjent gikk Høyre og Frp i regjering sammen, og hadde samarbeidsavtaler med to to andre borgerlige partiene.

Slik kan det ende på Hurdal også.

Det er liten tvil om at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister. Han har allerede avvist samarbeidsavtaler med Rødt og MDG, så flertallet ligger hos de tre rødgrønne partiene fra det forrige regjeringssamarbeidet. Men i dag er det umulig å si om det blir en ren Arbeiderparti-regjering, en Sp/Ap-regjering eller en ny runde med alle tre.

Arbeiderpartiet vil helst ha en flertallsregjering, og SV har sagt at de er åpne for nærmest ethvert rødgrønt samarbeid (bortsett fra at medlemmene skal bestemme). Dermed ligger problemet hos Senterpartiet, som så sterkt - igjen og igjen - forsikret at de ikke ønsket å regjere med SV.

Norsk politikks fremste hestehandlere kommer til å kreve store politiske gjennomslag på distriktspolitikk og miljø, og det blir ekstremt utfordrende siden mange av Sps krav er en finger i øyet på mange SV-medlemmer.

Hurdalsjøen ser idyllisk ut på overflaten, men det ligger alltid en gjedde i sivet!

PS! Hva mener du? Er det et løftebrudd hvis Senterpartiet allerede nå er åpne for å gå inn i en regjering med SV? Skriv et debattinnlegg!