Det er helsepersonell som redder livene våre. Helsepersonell tar imot oss når vi er på det sykeste.

Som meg selv var da jeg fikk blodforgiftning.

Det er helsepersonell som loser oss gjennom pandemien.

Nå har regjeringen brukt tvunget lønnsnemd overfor disse. De betyr mindre lønn og svakere streikerett.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Sykepleiere og helsefagarbeidere orker ikke mer

Vi mangler leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, logopeder, fysioterapeuter og jordmødre. Og som media har fokusert på de siste ukene: Vi har nå også bemanningskriser på intensivavdelinger.

Den borgerlige regjering har ikke sikret landet vårt.

88 prosent av befolkningen bekymrer seg for sykepleiermangelen.

Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå sier at vi vil mangle 18.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere i 2035. Og det var før pandemien traff Norge.

Nå sier mange i disse yrkesgruppene at de ikke orker å jobbe lenger etter at pandemien er over.

Les også: Nord-Norge kan bli et skatteparadis

De som redder oss bør få høyere lønn, de må ha bedre faglige rettigheter og vi må tilby alle hele og faste stillinger.

Nå har Stortinget nylig behandlet et konkret forslag fra SV som kunne gitt flere nye leger, og ville spart penger.

Både danske og norske legestudenter må studere først og ta turnus etterpå. Vi har mange norske legestudenter i Danmark, og de må gå igjennom både KBU (legeturnus i Danmark) og full LIS1 (turnus for spesialisering i Norge) etterpå. De må ta dobbel turnus.

Dette er dyrt, gir ikke bedre leger og gir oss færre nye leger per år. Vi har en legekrise. Og dersom SV hadde fått flertall for en ny ordning for at disse studentene ikke må gå igjennom hele turnusløpet i Norge ville vi fått 40 til 60 nye leger hvert år.

Det må ryddes opp

Vi trenger å rydde opp i bemanningspolitikken fra denne regjeringen.

Vi trenger flere, hele og faste stillinger i helsesektoren. Bedre faglige rettigheter og lønn, flere praksisplasser og ansette flere utdanningsstillinger på sykehus.

Les mer fra Norsk debatt her

SV er klare for en ny politikk etter valget.