I forbindelse med at Islam Net har vært med å finansiere et kjøp av en eiendom for stiftelsen Iman Aktivitetssenter, har det kommet kritikk mot ting jeg har uttalt som leder for Islam Net, og mot meninger som har blitt tillagt oss.

Vi har fått et negativt rykte som gjør at vårt positive arbeid blir oversett. Flere av de meningene vi stod for før står vi ikke for i dag. Jeg ønsker dermed å klargjøre våre verdier og standpunkter.

Dette er saken: Kraftige reaksjoner etter Islam Nets kjøp av Oslo-eiendom til 60 mill: – Dette må stoppes

«Islam Net mottar penger fra autoritære regimer»

Islam Net har aldri mottatt en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer.

Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter. Norske muslimers teologi skal ikke dikteres fra andre stater.

«Islam Net hater homofile og ønsker dem drept»

I sunniislam er samliv forbeholdt ekteskap mellom mann og kvinne. Det betyr ikke at vi hater personer som er tiltrukket av samme kjønn eller ser ned på dem.

Ifølge islam er livet en test. De homofile gjennomgår en prøvelse fra Gud, og hvis de følger Guds påbud om avholdenhet så vil de også få stor belønning.

Det er også homofile blant Islam Nets støttespillere, en av dem forsvarte oss i Dagbladet i 2016.

Hvis noen derimot praktiserer homoseksualitet, finnes det tolkninger i sunniislam som foreskriver dødsstraff hvis akten forekommer i en muslimsk stat, og fire vitner har sett penetreringen. Denne loven er å finne i land som Saudi-Arabia og Iran.

Det finnes også andre tolkninger i sunniislam som ikke foreskriver dødsstraff for å praktisere homoseksualitet. Dette er blant annet meningen til Abu Hanifah, og jeg følger denne meningen.

Les også: Hello, Islam Net - ungdommen er servert

«Islam Net vil ha dødsstraff for frafall fra islam»

I klassisk sunniislamsk tolkningstradisjon er den dominerende oppfatningen at islam foreskriver dødsstraff for frafall fra islam i muslimske stater. Det finnes dog ulike tolkninger blant de klassiske teologene om hvordan dette skal forstås og praktiseres.

Ibn Taymiyyah sa at ifølge Abu Hanifah sin lovskole, så er denne straffen kun gjeldende for de som frafaller islam og kriger mot muslimene. Det har vært ulike meninger om denne saken hos hanafiene. For eksempel hanafi-imamen Al-Babarti sa at det ikke er dødsstraff for frafall med mindre vedkommende blir en kriger mot staten.

Ifølge denne meningen er beretningene fra Profeten om dødsstraff for frafall, kun i konteksten av krigersk atferd. Dette kan underbygges med at det var hendelser på profetens tid da frafalne ikke ble henrettet med mindre de kriget mot muslimene. Det er altså krigselementet som utløser straffen ifølge denne tolkningen, ikke det å forlate islam.

Og det er denne meningen jeg følger.

«Islam Net vil ha dødsstraff for å fornærme profeten Muhammed»

I islam anses det som svært dårlige manerer å fornærme andre, og det å fornærme profeter blir ansett som en svært alvorlig sak. I det siste tiåret har vi sett gjentagende hendelser hvor det har blitt laget grovt islamofobe karikaturer av Profeten.

Om det så skulle være at en ikke-muslim fornærmer profeten Muhammed, så er vi soleklare på at det ifølge islam ikke er tillatt å ta loven i egne hender og utøve vold mot vedkommende. I en muslimsk stat vil det å fornærme profeten anses som et lovbrudd ifølge klassisk sunnimuslimsk rettslære.

Juristene er dog uenige om et slikt lovbrudd må straffes med døden eller ikke. Hanafi-skolen lærer at det ikke skal være dødsstraff.

Jeg mener at denne posisjonen er den mest passende tilnærmingen til problemstillingen i dagens samfunn.

«Islam Net støtter barneekteskap»

Før i tiden var forventet levealder mye lavere enn i dag. Menn døde ofte i kriger, og sykdommer hadde ikke like gode behandlinger. I mange samfunn var det dermed naturlig å gifte seg når man nådde puberteten.

Professor Vern Leroy Bullough skrev i den vitenskapelige journalen Age of Consent – A Historical Overview at: «Den seksuelle lavalder har igjennom historien vanligvis sammenfalt med puberteten, og den har innimellom vært så tidlig som syvårsalderen».

I islams kilder beskrives det at profeten Muhammed fullbyrdet sitt ekteskap med Aisha da hun som ni år gammel hadde nådd puberteten. På den tiden var det vanlig å gifte seg i så ung alder, og ingen av Profetens kritikere i hans samtid pekte på dette som kritikkverdig.

Situasjonen i dag er veldig annerledes. Å gifte seg med en som er ni år gammel i dag, selv om personen har nådd puberteten, blir ansett som kritikkverdig i de aller fleste land. I islam kan stater regulere en lavalder for ekteskap dersom forholdene skulle tilsi det. Eksempelvis i Jemen er det et stort problem at små jenter fra fattige familier blir giftet bort til rike eldre menn.

Jeg mener at dette er grov omsorgssvikt fra foreldrene og bør hindres av staten.

Les også: Raymond Johansen hardt ut mot Islam Nets eiendomskjøp: – Opprører meg

«Islam Net inviterer hatpredikanter»

Vi har opp gjennom årene invitert mange foredragsholdere til våre konferanser. Noen av dem har i sin fortid kommet med enkelte uttalelser som har skapt kontrovers. Noe av kritikken mener vi er legitim, mens annet er tatt ut av kontekst.

At vi inviterer en foredragsholder som har ytret noe kontroversielt betyr ikke at vi støtter disse uttalelsene. Det er ingen som har monopol på islam, og vi er en organisasjon som setter ytringsfriheten og religionsfriheten høyt. Vi krever dermed ikke at de vi inviterer må ha alle de samme teologiske meningene som oss, og flere foredragsholdere har ytret meninger vi ikke står for.

Om det skulle være at en foredragsholder skulle spre hat på våre arenaer, vil ikke det stå uimotsagt av oss.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Noen av meningene jeg har nevnt i denne teksten kan oppfattes som kontroversielle hos enkelte muslimer. De kan tro at jeg ny-tolker islam, men det er ikke tilfellet. Alle meningene jeg har nevnt er innenfor sunniislams lovskoler og er basert på Koranen og Profetens lære.

Flere temaer kunne vært tatt opp, men for å oppsummere:

Vi er ikke så «farlige» som enkelte skal ha det til. Vi er en norsk muslimsk organisasjon med norsk muslimsk identitet. Vi jobber for mangfold, integrering, samfunnsdeltagelse og forebygging av radikalisering og vold.

Jeg håper nå at vi kan legge vekk den urimelige kritikken og fokusere på det gode arbeidet vi gjør med vår forankring i islamske verdier.