Frp foreslår å forby barnehijab i barnehage og grunnskole. Forslaget ble sendt på høring med frist onsdag denne uken.

Forslaget er positivt og godt, og ellers i tråd med hva for eksempel Hadia Tajik har uttalt. Også Holmlia Ap har foreslått tilsvarende i egen organisasjon.

Les også: 10 gode grunner til å forby barnehijab

Som beboer i Oslo øst, har jeg hatt barn i den lokale grunnskolen, og har førstehånds erfaring med hva det innebærer å bo i et område med mange moskeer og religiøse. Jeg har derfor spilt inn i den åpne høringen som hadde frist onsdag denne uken.

Gjør det dårligere i skolen med hijab

Det er samlet kunnskap om konsekvensene av hijabbruk. Et av funnene er at jenter som bruker hijab, opplever flere foreldrerestriksjoner. Det kan være deltakelse på fritidsaktiviteter eller det å ha kjæreste.

De som opplever dette, gjør det dårligere på skolen og senere i utdanningsløpet, kommer det fram av Fafos rapport Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll fra 2019.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er verdt å merke seg at hijab går igjen som én av flere faktorer i saker der unge har blitt etterlatt i utlandet, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets rapport. Det var ikke bare en ferie, fra 2019.

Videre hadde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 59 minoritetsrådgivere på utvalgte skoler i 2021. De ga i fjor råd og veiledning i 445 saker i løpet av første halvår, som kommer fram av deres rapport over innsatsen for perioden.

Sakene handlet om negativ sosial kontroll, trusler, tvangsekteskap og vold. Elevene hadde hyppigst landbakgrunn fra Syria, Irak, Pakistan og Somalia. Og jentene var i flertall i alle saker.

Les også: Rawdah sier wow, jeg sier no

Med dette bakteppet, vil skolene med et slikt forbud ta én del av kampen for barna. Jeg mener også et slikt forbud vil bidra til å sette en standard for hvilke verdier skolene skal ha. Skolen bør være et fristed for læring. Det er i tråd med FNs barnekonvensjon § 14, som krever at barn skal ha rett til tanke-, samvittighet- og religionsfrihet.

Å gå med «shorts og trøye»

Erfaring viser at den religiøse sømmelighetskulturen som følger hijaben også påvirker kvinner og jenter som ikke har tilhørighet til muslimske miljø. I stedsanalyse for Holmlia, kommer det fram at også norske opplever sømmelighetspress, om man går med klær som strider mot religiøse regler:

«Man kan få blikk som er dømmende. Er mye muslimer her. Man kan dømmes hvis man er norsk og har en annen kultur. Hvis man viser mye hud. Jeg går i shorts og trøye. Det kommer både fra jenter og gutter», sier en respondent i rapporten som er skrevet på oppdrag for bydel Søndre Nordstrand.

I doktorgradsavhandlingen til Ingunn Maria Eriksen fra 2012, Young Norwegians: Belonging and becoming in a Multiethnic High School, beskriver to av informantene at de bli kalt horer eller kæber.

Les også: For å kunne forebygge kriminalitet, må vi få vite hvor folk kommer fra

Som kvinne bosatt i miljø der jeg som norsk kan være i minoritet i noen situasjoner, har jeg kjent på hva det vil si å gå med «shorts og trøye» der «alle andre» går religiøst tildekket. Å samle kunnskap om hvilke implikasjoner religiøs bekledning kommer med i de multietniske bydelene, kan være nyttig.

Haram i barnehage

Da VG for noen år siden spurte 58 grunnskoler i Oslo, svarte 45 av dem at det er hijabbruk på barnetrinnet. Stedsanalyse for Bjørnerud, viser at sosial kontroll allerede pågår i bydelens barnehage, gjennom at personalet er opptatt av å skille mellom haram og halal, i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Les også: Emilie Enger Mehl har en svak profil som leder for et politi i krise

Frps forslag kan være med på å gi alle jenter i Norge den samme likestillingen og friheten som norske barn har og svarer på de utfordringer demografiutviklingen kommer med. Det er all grunn til at alle partier støtter opp om forslaget.