Mahmoud Farahmand skriver i Nettavisen den 29.07.2022 under tittelen «Derfor er det umulig å kritisere islam» et innlegg som dessverre er preget av konspirasjonsteorier og feilaktige påstander om muslimer generelt, og om Det Islamske Forbundet, Rabita spesielt.

Dette kan ikke passere uten motsvar, da vi mener at det bidrar til å spre mistenksomhet og stigmatisering av muslimer i det norske samfunnet.

Mahmoud Farahmand: Derfor er det umulig å kritisere islam

Vi vil imøtegå noen av påstandene:

  • «Rabita er også en moské som tilhører Det muslimske brorskap».

Dette er en påstand som er blitt avvist flere ganger før, og vi gjentar at dette ikke medfører riktighet. Det Islamske Forbundet (DIF), kjent som Rabita, er et uavhengig trossamfunn organisert etter den norske Trossamfunnsloven. I Rabitas vedtekter står det i paragraf 7.1: «Årsmøtet er DIFs øverste organ, og arrangeres hvert år innen utgangen av april måned».

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Rabita er stolt av å være et mangfoldig trossamfunn, og åpen for alle, fra konservative til reformorienterte. Dette gjelder også våre gjester som har holdt foredrag, alt fra sufier, tradisjonelle, og reformorienterte. Vi takker nei bare når vi tror at gjesten har anti-integrerings- eller ekstremistiske holdninger.

I tillegg til religiøse kjerneaktiviteter har Rabita et bredt tilbud til alle. Rabitas visjon er åpenhet, kunnskap og fellesskap. Robotikk-kurs, fotokurs, sommerskole, id-verksted, kalligrafikurs, familieleir, mangfoldsfestival, dialogseminar om antisemittisme og islamofobi, «spis vafler med en imam», familierådivning og samarbeid med familierådgivningskontor, brobygging gjennom Muslimske veivisere, vaksinetilbud i samarbeid med Oslo kommune og det lokale helsevesenet, og godt samarbeid med kriminalomsorgen, er noen av aktivitetene.

Antall aktiviteter og tilbud utvides stadig - hovedsaklig ved at frivillige ildsjeler står på.

Rabita har eksistert i 35 år, og vi som var små den gangen er nå blitt voksne, har fått god utdanning og ser på oss selv som gode bidragsytere i det norske samfunnet.

Osamah Rajpoot: Feilaktige fremstillinger av islam og muslimer

  • «Rabita-moskeen er et kapittel for seg selv. Representantene fra Rabita-moskeen har ved flere anledninger vist en heller ytterliggående forståelse av islam og tilnærming til det norske samfunnet».

Vi utfordrer Farahmand til å komme med ett eneste eksempel som underbygger denne påstanden. Kan han henvise til noen respekterte forskere, ikke synsere, som deler denne meningen med ham? Blant dem som kjenner Rabita, blir vi oppfattet som dialog- og løsningsorienterte, med fokus på å være en positiv bidragsyter i det norske samfunnet.

Han viser til journalisten Inga Holst i Minerva for påstanden ovenfor.

«Journalist Inga Holst hadde en omfattende gjennomgang av dette i Minerva. I artikkelen nevnes blant annet hvordan homofili kan avlæres, at kvinner har skyld i voldtekt grunnet sine antrekk»

Ingas Holsts artikkel tar for seg gamle artikler og svar fra «islam.no». Det ser også ut til at Farahmand kun har lest Holsts spørsmål og ikke svarene fra islam.no. Rabita har for øvrig ingenting å gjøre med islam.no. Rabita har egne kanaler som rabita.no, facebookside, instagram og nyhetsbrev som sendes månedlig med mer.

  • «De [vi muslimer] snakker varmt om likestilling til journalister, men praktiserer strikt kjønnsdeling.»

Religionsforskeren Nora Stene ved Universitetet i Oslo har i rapporten «Endring i det stille: Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer» vist at kvinner er i ferd med å innta flere og flere viktige posisjoner. Rabita er en av moskeene som er blitt undersøkt. Rabita har for tiden en kvinnelig daglig leder. Tre av syv personer i styret er kvinner. De fleste aktivitetene våre er blandet. Se for eksempel bilder fra «mangfoldsfestivalen eller «Id for alle» på rabita.no

At noen aktiviteter er kjønnsdelte trenger ikke å ha noe med likestilling å gjøre. Er for eksempel damefotball en hån mot likestilling?

  • «De snakker om homofiles rettigheter, men forkynner forakt for homofile».

Dette er en grunnløs påstand som som vi på det sterkeste vil ta avstand fra. Gi oss ett eksempel fra Rabitas uttalelser som underbygger denne påstanden.

  • «Etter nesten ti år med å be muslimer bidra til å forebygge terror, ser vi liten effekt bortsett fra større statsstøtte til en rekke organisasjoner som ofte taler med to tunger».

Dette er en totalt grunnløs påstand. Islamske trossamfunn, inkludert Rabita, har sett på dette ansvaret som en selvfølge. Rabitas vedtekter, paragraf 2.5, har som formål «Å bekjempe diskriminering, ekstremisme, rasisme og utenforskap» Denne paragrafen har aldri blitt krevd av omverdenen. Den er et resultat av egne erfaringer og holdninger. Muslimer har ofte selv vært ofre for terroren Farahmand snakker om.

Vi reagerer også sterkt på påstanden om at «Om islamske trossamfunn er våre allierte i innsatsen mot islamistisk ekstremisme ser det ikke lovende ut». Vi lurer på hvilke fakta Farahmand baserer seg på når han bastant hevder at det er liten effekt av forebyggende arbeid mot terror? Når myndighetene, politiet og PST og forskere har en annen mening, mener han at han vet noe de ikke vet?

Og sist men ikke minst: hvilken sammenheng har dette med statsstøtten til trossamfunn å gjøre? Statsstøtten er basert på medlemstallet og er lovregulert. Den gis ikke som gave og er heller ikke øremerket «å bekjempe terrorisme».

  • Om «organisasjoner som ofte taler med to tunger».

Denne påstanden bygger ikke på noen som helst realitet. Farahmand har åpenbart ikke fått med seg at Rabita ofte streamer sine fredagstaler online. Rabita har et nyhetsbrev som sendes månedlig til alle interesserte (muslimer som ikke-muslimer). I tillegg er alt som foregår i Rabita, i utgangspunktet, åpent for alle. Så vi lurer på den andre tungen som Farahmand snakker om, hvor er det han har sett den?

  • «Og de snakker om vestlige verdier, men tilhører organisasjoner som aller helst vil [sic.] demontere det vestlige samfunnet.».

Dette er en ren konspirasjonsteori - og en alvorlig påstand som Farahmand må kunne dokumentere. Hvilke organisasjoner er vi medlemmer av og som ønsker å svekke samfunnet vi lever i? Rabita er et selvstendig trossamfunn organisert etter Trossamfunnsloven, og medlem av Muslim Dialognettverk (MDN). MDN er i sin tur medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn (STL). Ingen av disse ønsker å svekke det vestlige samfunnet. Vi reagerer også på påstanden om at «Det er noe grunnleggende problematisk med holdningene til de mennesker og organisasjoner som ikler seg rollen som moderat muslim.» Indirekte hevder Farahmand at vanlige muslimer er en fare for det norske samfunnet. Han sprer hat mot muslimer under dekke av religionskritikk.

Les også: Skulle ønske disse presiseringene ble inkludert i talen, Støre

Mahmoud Farahmand signerer kronikken med «stortingsrepresentant for Telemark Høyre». Vi lurer på om meningene han uttrykker er godkjent av partiet, eller om det er hans egne private meninger. Hvis dette er Høyres standpunkter mener vi det virkelig er grunn til bekymring. Er dette et nytt uttrykk for Høyres politikk?

Som i regjering hadde et godt samarbeid med islamske organisasjoner, og blant annet lanserte handlingsplan mot muslimhat. Om det er hans egne private standpunkter, bør han la være å benytte tittelen Stortingsrepresentant fra Telemark Høyre, og kun underskrive med navnet sitt. Som stortingsrepresentant for et politisk parti vil vi mene at han har et bredere ansvar enn som tidligere styreleder av den religionskritiske organisasjonen LIM.

Vi har forøvrig gode minner fra et id-arrangement i regi av Rabita og Islamic Cultural Centre (ICC) for noen år tilbake. Høyres leder og daværende statsminister Erna Solberg besøkte arrangementet og ønsket «id mubarak». Hun ble mottatt som en heltinne og mange tok selfier med henne, ikke minst de unge.

Konklusjon:

Muslimske organisasjoner har i mange år tatt på seg langt mer ansvar enn for egne medlemmer. Et samfunnsansvar som vi helt frivillig har båret på skuldrene uten at noen der ute har krevd eller dyttet det på oss. De forskjellige etatene, politiet, PST og sivilsamfunnsorganisasjonene som har samarbeidet med oss vet godt hva vi snakker om.

Moskeene har i mange år arbeidet målrettet for å bekjempe radikalisering, rasisme og utenforskap og arbeidet for likestilling, fred og toleranse. Arbeidet har som regel blitt utført på frivillig basis. Vi har spandert fritid og penger fra egne lommer for å arbeide for disse sakene.

Les mer fra Norsk debatt

Farahmand kjenner åpenbart ikke moskeenes bidrag og engasjement, og burde sette seg inn i fakta før han uttaler seg.

Islamske trossamfunn i Norge er et kunnskapsfelt som må tas på alvor. Lettvinte påstander og ikke-relevante referanser fra utlandet for å skape et «vi» mot «de andre» er ikke i noens interesse. Saklig religionskritikk er velkommen.

Spredning av konspirasjonsteorier og usanne påstander som bidrar til mistenksomhet og muslimhat er ikke akseptabelt.