I et Arbeiderparti som har slitt med et stadig sterkere elitepreg under Jonas Gahr Støre var Jan Bøhler en folkets mann. Han har brukt mye tid i nærmiljøet i Groruddalen og er genuint opptatt av hvordan folk har det.

Dette har gitt Jan Bøhler stor oppslutning blant folk på grasrota.

Les også: Dette blir valgkampens versjon av «Farmen kjendis»

Vraket og byttet parti

Innad i sitt tidligere parti var ikke Bøhler like populær. Hans mange utspill om gjengkriminalitet og integrering har ikke alltid falt i god jord innad i Oslo Arbeiderparti. I fjor sommer lå han an til å bli vraket som stortingskandidat, men trakk seg selv før det kom til noen nominasjonskamp.

Likevel kom hans overgang til Senterpartiet i oktober overraskende.

Og reaksjonene var voldsomme.

Beskyldningene om svik haglet. Blant dem som uttalte seg skarpest var partiveteranen Thorbjørn Berntsen. God tur, sa han.

Fra opponent til partikanin

Men hvordan finner så Jan Bøhler seg til rette i sitt nye parti?

Så langt har han i alle fall ikke utmerket seg ved å være uenig med partiledelsen. Det finnes et eget uttrykk for slikt; partikanin.

Partikaninen er uten troverdighet fordi han alltid er enig med ledelsen - uansett hva som kommer.

Noen partikanin var Bøhler definitivt ikke i sitt tidligere parti.

I Oslo Arbeiderparti var han altså mer opptatt av å møte folk og tale deres sak enn å være lojalt stemmekveg på partimøtene. Der møtte Bøhler ofte ikke opp, og dette ble brukt mot ham da han lå an til å bli vraket fra sikker plass ved nominasjonen.

Bøhlers partibytte viser en mann som har gått fra å være opponent til å bli partikanin.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad

En dieselpopulist i angrep

En sak som viser frem partikaninen til fulle er hvordan Bøhler har stått frem i forbindelse med de kontroversielle nullutslippssonene som er aktuelle i Oslo.

Etter at regjeringen i klimameldingen, fremlagt i januar, ville åpne for nullutslippssoner i byene, har debatten gått om hvilke virkninger dette får. Mye har dreid seg om at dette tiltaket er usosialt ved at det vil ramme dem med dårlig råd - og som ikke har råd til ny elbil.

Ingen har fått fremført protester mot nullutslippssoner - og klimapolitikken ellers - mer kraftfullt enn Senterpartiet.

Vedum kjørte sin gamle dieselbil til Tøyen Torg 15. januar med fullt presseoppbud. Bøhler poserte foran Vedums gamle Volvo og uttalte:

- Det handler om sosial fordeling. Vi må ikke drive en politikk på en sånn måte at den rammer den sosiale fordelingen i samfunnet. Da vil vi få motstand mot hele klima- og miljøpolitikken.

Dette utspillet har ventelig skapt reaksjoner, ikke minst i Bøhlers gamle parti.

Lengst gikk Arbeiderpartiets klimapolitiske talsmann som karakteriserte dette angrepet mot nullutslippsonene som dieselpopulisme.

Ikke så opptatt av usosial klimapolitikk tidligere

Noe slikt engasjement for klimapolitikkens sosiale konsekvenser har vi sett lite av fra Bøhler tidligere. Selv om han har vært en fri stemme i Oslo Arbeiderparti har han ikke protestert nevneverdig mot Oslo-byrådets radikale politikk.

Som storbypolitisk talsmann for Arbeiderpartiet gikk Bøhler i 2014 inn for graderte bomsatser etter utslipp, noe som nettopp vil ramme Vedums gamle Volvo.

Og alle bilister som ikke har råd til ny elbil.

Slikt bygger ikke opp om Jan Bøhlers troverdighet.

Oslo Senterparti har liten troverdighet

Troverdighet har heller ikke Oslo Senterparti.

Oslo Senterparti stemte i bystyret for å søke om nullutslippssoner så sent som i fjor sommer. Dette var bare noen få måneder før Bøhlers famøse partiskifte i fjor høst.

At Oslo Senterparti stemte slik overrasket ingen den gang. Lokallaget i Oslo har i lang tid virket temmelig fristilt fra Senterpartiet sentralt og opptrådt som støttespiller til Oslo-byrådets radikale miljø- og samferdselspolitikk.

Men nå ser det altså ut til at Vedum og Bøhler mener noe helt annet.

Hva velgerne skal tro om dette er ikke godt å vite.

Her kan du lese flere innlegg fra Norsk debatt

Reven spiser kaniner

Trygve Slagsvold Vedum fremstår som en rev på stadig jakt etter stemmer.

Reven Vedum skyver partikaninen Jan Bøhler foran seg i den jakten.

Å være kanin er farlig når reven er i nærheten. Alle som har hatt kaniner utendørs i landlige omgivelser vet det.

Vedum, som jakter stemmer like iherdig som en rev tar kaniner, har allerede tatt et solid jafs av partikaninen Bøhlers troverdighet.