Jeg håper jeg dør før jeg må lide på den uendelig lange ventelista til en sykehjemsplass. Regjeringens politikere har sørget for at fremtiden ikke ser så lys ut.

Denne problemstillingen belyser også NRK i en Brennpunkt-dokumentar. Der får vi følge tre eldre som ikke er i stand til å bo hjemme, men tvinges til det fordi kommunen ikke kan tilby sykehjemsplass.

Les også: Mamma ble boende hjemme etter at hun ikke klarte seg selv

De siste årene har behovet for sykehjemsplasser økt betraktelig, og stadig flere trenger pleie og omsorg. Finansieringen er en av faktorene som spiller inn på hvorfor dagens eldreomsorg er elendig.

Kommunens økonomi bør ikke avgjøre

I dag er det kommunen som har ansvaret for finansiering av de eldres helsetjenester.

Dette følges opp i ulike grader fra kommune til kommune, men i mesteparten av dem er oppfølgingen altfor dårlig.

Jeg syntes det er galt at et kommunestyre kan bestemme hvor «viktig» eldreomsorgen er. Kommuneøkonomien skal ikke avgjør kvaliteten på eldreomsorgen.

Enkelte kommuner bruker også store summer på å kjøpe opp private sykehjemsplasser. Disse pengene kunne heller ha blitt brukt på en mye mer effektiv måte når det er mangel på sykehjemsplasser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Istedenfor at alt skal kjøpes opp av forvaltningen, bør man heller konkurranseutsette det systemet som i dag svikter. Både private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering. Det vil gi eldre mer valgfrihet til å velge hvor de vil bo og skape et bedre tilbud.

Jeg tror ikke eldre bryr seg om hvem som leverer helsetjenestene, så lenge det er hjelp å få. Vår oppgave er å tilby dem det.

Sykehjemmene burde konkurrere om de eldre, ikke motsatt

Det er det på høy tid at det bevilges mer penger til de som har betalt skatt i flere tiår. Finansieringsansvaret må flyttes fra kommunene til staten. Da oppnår vi et mer likeverdig tilbud til eldre uavhengig av hvor de bor.

Les også: Nei, nu får det faen mæ være nok!

Regjeringens bidrag i denne situasjonen er å legge ned eldreombudet, fjerne fritt behandlingsvalg og foreslå kutt i utbygging av sykehjemsplasser.

Jeg håper regjeringen innser at fokuset på kvalitet er viktigst, ikke hvem som tilbyr det. Det er tross alt folk som trenger hjelp, og det finnes ikke hjelp i å angripe de som gir nettopp dette.

FpU krever at de eldre sine interesser skal bli hørt, og deres behov skal stå i sentrum. Om du er gammel og ønsker en sykehjemsplass, skal ingen tvinge deg til å bo hjemme.

Jeg mener det er sykehjemmene som burde konkurrere om de eldre, ikke motsatt. Det er på tide at de som har bygget opp landet etter krigen blir hørt og vist respekt.