Venstresiden med AP i spissen hevder at høyresiden skaper et forskjellssamfunn. Med den mislykkede rusreformen - takket være Arbeiderpartiets nei - sier de egentlig bare at det er forskjell på folk.

Soggiu og Rasool skriver i Nettavisen et glimrende innlegg om vårt forskjellssamfunn. Men, vi kan nevne andre grupper som også faller utenfor - nemlig funksjonshemmede.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Høy arbeidsledighet

Med en arbeidsledighet på 60 prosent er det knapt noen grupper som holdes mer utenfor arbeidslivet.

På detaljnivå finnes det danske undersøkelser som viser at så mange som 9 av 10 arbeidsgivere mener at å være blind diskvalifiserer til å få arbeid på deres arbeidsplass. Tilsvarende tall for døve er 8 av 10 arbeidsgivere, og for rullestolbrukere er tallene 6 av 10.

Disse tallene har imidlertid forbedret seg noe de siste årene.

Fysisk funksjonshemmede er særdeles utsatt. Så, hvem i offentlig sektor er det som har posisjonene? Flesteparten hører nok hjemme på venstresiden politisk, gjerne typisk SV- og Ap-velgere.

Moralens voktere

SV og Ap er gjerne moralsk overlegne de andre partiene. De poengterer gang på gang at de er i mot forskjellssamfunnet. Men det er regjeringen Solberg som har forsøkt å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet, dog uten å lykkes.

Les også: Milliard-skandalen: Lan Marie Berg er uansett ferdig i Oslo-politikken

Det foregår en systematisk diskriminering av funksjonshemmede. En del blir mobbet på skolen, kanskje får de psykiske vansker eller blir utestengt fra arbeidslivet som følge av mobbingen i barneskolen - som igjen forsterker problemene. Kanskje velger noen veien mot rus? De er i hvert fall overrepresentert i barnevernets statistikker som foreldre.

Disse mønstrene må avdekkes, slik at samfunnet forstår hvor lite inkluderende det egentlig er.

Heldigvis har vi fått inn paragraf 9A mot mobbing i skolene, det var på høy tid. Vi trenger også flere endringer. Vi må få bort det statlige gebyrsystemet som forsyner seg grovt av mennesker med dårlig økonomi.

Rimi-Hagens inkassoregninger

Ofte er det arbeidsledige, rusmisbrukere og lavt utdannede staten forsyner seg av. Jeg tviler på at Rimi-Hagen, Hadia Tadjik, eller Audun Lysbakken har mange inkassoregninger. Disse hører alle til eliten, og må for all del ikke forveksles med folk på gulvet.

Ei heller tror jeg de forsvarer folk på gulvet.

Dagens klassekamp er ikke mellom arbeidere og de rike, som Stein Erik Hagen. Den foregår mellom funksjonshemmede, rusmisbrukere, innvandrere utenfor arbeidslivet - og resten. Resten utnytter de andre gruppene grovt økonomisk.

Staten skal ha pengene sine

Ingen av de nevnte gruppene har råd til en Tesla eller en el-sykkel, som staten kaster etter folk med penger til grovt subsidierte priser.

Er du for eksempel funksjonshemmet og har utfordret deg selv studiemessig, med en master eller bachelorgrad, kan en nesten garantere at en blir gjeldslave på grunn av loven om utdanningsstøtte. Det finnes ingen vei utenom, staten skal ha pengene sine tilbake.

Eller det finnes to utveier: det ene er å ta livet sitt, det andre er å bli uføretrygdet. Hvor ironisk er ikke det?

Og her kommer kritikken mot høyresiden: De ønsker færre uføretrygdede, og færre selvmord. Men den eneste veien ut av den statlige gjeldskrisen - når man ikke få seg arbeid på grunn av diskriminering - er jo nettopp å bli uføretrygdet eller å ta sitt eget liv.

Forstå det den som kan.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Kampen mot systemet

I sum kan man si at å få et funksjonshemmet barn betyr at foreldrene kanskje må forsørge barnet til sin død. De må kjempe mot systemet, mot mobbing i skolen og for at deres funksjonshemmede barn skal få seg arbeid på et senere tidspunkt.

Kanskje må de bidra økonomisk for at deres funksjonshemmede barn skal få seg et hjem, mat på bordet eller nødvendigheter.

Har vi et inkluderende samfunn? Svaret på det spørsmålet er nei. Glem det! Samfunnet er basert på grov utnyttelse av fattige.

Det fine er jo at vi har mange mennesker ansatt til å kreve inn de pengene, er det ikke?