Han uttalte «Norge har kuttet mye mindre i utslippene enn andre land» (eller noe likt).

Jeg oppfattet at han mente Norge burde ha kuttet enda mer. Jeg har lagt ved tre figurer som jeg antar Havåg forstår.

Den første viser bestanddelene av den norske energimiksen sammenlignet med den i EU, OECD, non-OECD og hele verden. (kull, olje, gass, kjernekraft, vannkraft og fornybar).

Norge har verdens nest reneste energimiks etter Island, som er en god innledning til neste figur.

Den viser CO2-intensiteten i energiforbruket i Europa, uttrykt ved antall tonn CO2 frigjort per energienhet brukt, der energiforbruket er uttrykt i tonn oljeekvivalenter.

0,7 for Norge betyr at det i Norge slippes ut 700 kilo CO2 per energienhet uttrykt i tonn oljeekvivalenter.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

EU ligger i snitt på 1,9. Det vil si mer enn det dobbelte av Norge.

Selv om EU skulle klare å halvere CO2-intensiteten i sin energimiks vil den norske fortsatt være renere, uten videre tiltak!

1. Hvor tror du det er billigst og dyrest å kutte utslipp? På Island eller i Estland?

2. Synes du alle land, uansett utgangspunkt, skal ha like prosentvise utslippskutt? Eller kan man risikere at det strider mot prinsippet om avtagende marginal nytteverdi?

Neste figur viser EUs energimiks fra 1965 til 2020. Den stiplede linjen er en indeksert fremstilling av CO2-intensiteten i EUs energimiks.

EUs energimiks slapp ut 40 prosent mindre CO2 per energienhet i 2020 enn i 1965. De første ti årene, før kjernekraft fikk betydning, sank CO2-intensiteten med 10 prosentpoeng. Den eneste forklaringen er at kull ble erstattet med gass.

Deretter sørget kombinasjonen av gass og kjernekraft for ytterligere fall på 20 prosentpoeng i CO2-intensiteten, frem til millenniumskiftet, før fornybar energi fikk betydning.

Grovt regnet kan vi vel si at gass har bidratt til omtrent halvparten av utslippsreduksjonene i EU, og kjernekraft og fornybart med en fjerdedel hver.

Les mer fra Norsk debatt her

Men så var det dette med stabilitet i kraftforsyningen da, og priser.

Neste spørsmål til Hallstein Havåg blir, når du ser på EUs energimiks og verdens energimiks, ref. figur 1, er du enig eller uenig i at gass er en del av løsningen på spørsmålet om utslippskutt i vår levetid?

Innlegget ble først publisert på Eilertsens Facebook-side.

Kilde: BP Statistical Review of World Energy