I et debattinnlegg i Nettavisen kritiserte jeg Anders Magnus for å stille spørsmål om SV som feministisk parti kunne velge en nestleder som bruker hijab.

Jeg omtalte også Frps forslag om å forby hijab i barnehager og skoler, noe jeg mener er en dårlig idé. Dette fikk Oslo Frps nestleder, Maria Zähler, til å skrive et svar.

Les debattinnlegget her: Blank løgn at Frp vil forby «unge kvinner» å gå med hijab

I sitt svarinnlegg hiver Zähler rundt seg med merkelapper som «den radikale venstresiden» og «woke samfunnsengasjerte mennesker som Simen Bondevik».

I tillegg anklager Zähler meg for «blank løgn» og «useriøsitet». Alt dette er effektive merkelapper og virkemidler dersom målet ditt er å avspore debatten fra hva den egentlig handler om.

Mitt ønske med innlegget var å belyse det jeg mener er islamofobiske holdninger overfor kvinner som bruker hijab, og understreke at vi lever et i et liberalt demokrati hvor kvinner selv bestemmer hvordan de vil gå kledd.

Et hodeplagg er ikke og bør heller ikke i fremtiden være diskvalifiserende fra å bli politisk leder i Norge.

Sporer av

I stedet for å gå inn i substansen i debatten jeg prøver å løfte, nemlig islamofobien i samfunnet vårt og dens påvirkningskraft på SVs nestledervalg, velger Zähler å spore det hele av til en debatt om islam som religion og kampen mot negativ sosial kontroll.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kampen mot negativ sosial kontroll og kvinners likestilling er veldig viktig. Tematikken fortjener saklighet og redelighet. Det vil kanskje overraske Zähler, men ni av ti muslimer mener det bør være full likestilling i hjemmet, ifølge en nylig gjennomført undersøkelse fra Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Tallene er høyere enn blant personer med religiøs tilhørighet til kristne trossamfunn og den øvrige majoritetsbefolkningen.

Selvmotsigende argumentasjon

I et tidligere debattinnlegg har Maria Zähler irritert seg over at hun «som transkvinne, i henhold til «woke», skal være et offer for undertrykkelse i det norske samfunnet».

Vi kan jo snu litt på det. Hvorfor skal Maria Zähler og hennes meningsfeller i Oslo Frp fortelle muslimske kvinner som bruker hijab at de er offer for undertrykkelse?

Det er på ingen måte slik at alle kvinner som bruker hijab er undertrykt. For de aller fleste kvinner er det et selvstendig valg, og en fullt lovlig måte å utøve sin religion på.

90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv, ifølge en undersøkelse fra Filter Nyheter. Jeg som politiker har ingen planer om å forby kvinner å kle seg slik de vil.

Riktig side av historien

Zähler ber meg også om å «vurdere grundig hvilken side av historien jeg velger å plassere meg på». Etter grundige vurderinger er jeg trygg på og stolt av hvilken side av historien jeg står på: Mot islamofobi og for et livssynsåpent samfunn.

Les også: Også Frp må ta inn over seg at politikk ikke er noen lek

For et par uker siden deltok jeg på markering av FNs Internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi. Der så jeg verken Zähler eller noen av hennes partifeller. Hvis de hadde vært der, hadde de hørt historier og beretninger fra norske muslimer som har vært utsatt for grov islamofobi og rasisme. Handlinger og holdninger vi trenger et bredt politisk oppgjør mot.

Jeg skal gi Zähler rett i en ting: Jeg burde vært mer presis i min omtale av Frps forslag om å forby unge muslimer å bruke hijab, og presisert tydeligere at forslaget kun omhandler hijab på skoler og barnehager.

Samtidig mener jeg fremdeles at det er et særs dårlig forslag, og et direkte angrep på unge muslimers religionsfrihet.

For fremover å få debatten inn på rett spor hadde det vært interessant å få svar fra Maria Zähler og Oslo Frp på følgende spørsmål:

1. Mener dere at kvinner som bruker hijab bør diskvalifiseres fra å bli valgt inn i fremtredende partiverv i norsk politikk?

2. Anerkjenner dere at islamofobi er et reelt problem i Norge? Hvordan vil dere i tilfelle bidra til å bekjempe dette?

3. Hvor viktig synes dere religionsfrihet er? Hvilke begrensninger mener dere eventuelt bør legges på religionsfriheten?