På NHOs årskonferanse gikk NATO-sjef Jens Stoltenberg ut med kraftige advarsler mot Kina. Til Nettavisen sier han at det er farlig for vår egen sikkerhet å bli for avhengige av varer fra Kina og produksjon i Kina:

- Vi hadde en viktig diskusjon om 5G-nettet i Norge og andre NATO-land. For få år siden mente mange at det utelukkende var et kommersielt spørsmål. Nå er det stadig flere som skjønner at hvem som kontrollerer 5G-nettverket har et sikkerhets-aspekt. Dette nettverket er helt avgjørende for nesten alt vi driver med i det moderne samfunn.

Les også: Stoltenberg frykter langvarig krig: – Vær forberedt

Vraket Huawei

Både Telenor og Telia vraket kinesiske Huawei som leverandør av 5G-nettet i 2019, etter at regjeringen hadde lagt fram sine sikkerhetskrav.

Stoltenberg er glad for denne avgjørelsen:

- Nå har Norge og andre NATO-land gått fra en situasjon der man i liten grad har vektlagt de sikkerhetsmessige sidene ved samkvem med Kina til å legge stadig større vekt på dem. Det er bra, og det hilser jeg velkommen, sier han til Nettavisen.

Se samfunnstoppene på NHOs årskonferanse 01/05/2023 14:33

Feiret underkastelse av Kina

Så seint som i 2016 var situasjonen en helt annen. Da feiret Solberg-regjeringen med utenriksminister Børge Brende i spissen, at man hadde «klart» å få Norge ut av «fryseboksen». Kina hadde frosset forbindelsene til Norge i seks år som straff etter tildelingen av Nobels fredspris til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i 2010.

Men det var en bitter «seier» Brende var så begeistret for. Han og Solberg-regjeringen hadde måttet legge seg fullstendig flate for Kina og godta alle kravene fra det kinesiske kommunistpartiet. I teksten til den såkalte «normaliseringsavtalen» står det at Norge aksepterer Kinas suverenitet og territorielle integritet, og at Norge ikke vil støtte handlinger som kan underminere Kinas kjerneinteresser.

Les også: Stordalen om Jens Stoltenberg: – Verdensklasse

Skjerper tonen mot Kina

I mer dagligdags språk betyr det at Norge ikke kan kritisere Kina for undertrykkelsen av folkene i Hong Kong, Tibet og Xinjiang. Og heller ikke protestere mot at Kinas kommunistparti regner den selvstendige staten Taiwan som en del av Kinas territorium.

De som har fulgt med siden 2016 har da heller ikke hørt noe særlig til kritikk av Kina siden avtalen ble undertegnet, verken fra Solberg- eller Støre-regjeringen. Nå må vi skjerpe tonen overfor Kina mener Jens Stoltenberg:

Farlig å være avhengig av autoritære stater

- Krigen i Ukraina har vist oss hvor farlig det er å gjøre seg avhengige av autoritære stater, sier han, med henvisning til Europas tidligere avhengighet av gassleveranser fra Russland.

- Nå må vi ikke gjøre samme feilen overfor andre autoritære land, som Kina. Vi må ikke selge dem avanserte teknologi som de seinere kan bruke mot oss. Jeg mener vi fortsatt skal handle med Kina, men ikke slik at det kan gå ut over vår egen sikkerhet.

«Krig er en altfor alvorlig sak til å overlates til generalene», sa den franske statsmannen Charles-Maurice de Talleyrand på slutten av 1700-tallet. I dag advarte Stoltenberg næringslivet på samme måte:

Talte til NHO: – Våpen er veien til fred

«Butikk er også politikk»

- Butikk er også politikk, og næringslivspolitikk er for alvorlig til å overlates til næringslivets folk.

Han utdypet det slik:

- Det handler om å ikke å gjøre oss avhengige av bestemte råvarer, for eksempel bestemte mineraler. Og det handler om at det er vi som kontrollerer infrastrukturen, alt fra flyplasser og havner til 5G-nettverket.

I dag er det flere europeiske land der myndighetene har tillatt at kinesiske selskaper har kjøpt seg kraftig inn i havner og andre infrastrukturprosjekter.

«Myndighetene må lage regler»

Stoltenberg understreket at bedriftene har et eget ansvar for å være aktsomme i handelen med autoritære stater, men at det er myndighetene som må lage reglene.

Det var en klar oppfordring til den norske regjeringen, som hittil har holdt en særdeles lav profil i spørsmålet om hvor mye vi skal handle med Kina - og hva slags varer vi bør søke å få fra andre land eller produsere selv.

Pandemien viste oss hvor ekstremt sårbare vi er på helseområdet. Både når det gjelder utstyr til helsevesenet og medisiner er vi nesten fullstendig avhengige av import fra andre land, spesielt Kina.

Må øke selvforsyningsgrad med legemidler

En annen av deltakerne på NHOs årskonferanse var daglig leder Leif Rune Skymoen fra legemiddelfirmaet Curida. Han tok tak importavhengighet:

- Vi har kanskje glemt det, men ved pandemiens start var vi millimetre fra en storkrise.

Han gikk inn for en drastisk økning av selvforsyningsgraden med legemidler:

- Staten bør inngå samarbeid med produsenter i Norge, og også gå inn på eiersiden.

Utkonkurrert da Kina dumpet prisen

I dag er vi også svært sårbare når det gjelder å få gjennomført det grønne skiftet dersom vi kommer i konflikt med Kina. De kinesiske kommunist-myndighetene kan true oss til lydighet så lenge vi ikke har fridd oss fra vår nesten totale avhengighet av viktige mineraler og metaller fra Kina.

Et eksempel er metallet magnesium, som er helt avgjørende for utvikling av grønn teknologi. Inntil for 20 år siden hadde Norge egen produksjon av magnesium ved Hydros anlegg på Herøya. Da dumpet kineserne prisen, og den norske produksjonen ble lagt ned. Nå kontrollerer Kina 95 % av verdensmarkedet for magnesium.

I forhandlinger mellom EU og Norge har det vært snakk om å starte opp igjen produksjonen på Herøya, men foreløpig har det bare endt i prat. Regjeringen ønsker at Norge skal bli en stor produsent og leverandør av batterier. Da trengs det metaller som litium og kobolt. Mesteparten av verdens eksport av disse metallene kontrolleres av Kina.

Kina kan kontrollere det grønne skiftet i Norge

Hvis Norge vil begrense avhengigheten av import fra autoritære land som Kina, må vi finne alternative kilder til kritiske metaller. Og også kanskje å begynne å produsere noen av dem selv. Batterier er et typisk strategisk produkt, som kan svekke vår sikkerhet dersom ett land kan true tilgangen til dem.

Skal Norge ta Stoltenbergs advarsler alvorlig, er det ikke bare næringslivet men også de politiske myndighetene som snarest må komme seg ut av dvalen. Hittil har vi ikke sett verken regler for handel med autoritære stater eller en handlingsplan for hvordan Norge skal kunne gjennomføre det grønne skiftet uten å gjøre oss enda mer avhengige av Kina enn vi allerede er.

Les også: Stoltenberg advarer: – Vi må ikke gjenta samme feilen med Kina